Hjælp 16.130

22/2-2019

Fejl rettet, Ansøger-upload: overliggeransøgere uploadet fra xml fra sidste år, blev forsøgt indlæst på sidste ansøger-år.
Fejl rettet, Stamdata, Redigér Hold: AMU-fanen gav fejlsiden, hvis der ikke var tilknyttet elever til holdet.
16.129

22/2-2019

Fejl rettet, Ansøgerverifikation: UPV oplysninger fra overlagte ansøgere blev markeret som forkert indlæst.
Fejl rettet, Elev, Bevis, EUD GF1: Startdato blev udfyldt forkert.
Eksamen, Skriftlige prøveforekomster: Der gives nu fejl, hvis man har brugt nogle af de prøveforekomster, som er blevet slettet af UVM.
16.128

20/2-2019

Fejl rettet, Rediger aktivitet: Information ved Gem om, at der er ændringer i dobbeltbookningslisten vises nu som advarsel og med information om, at ændringerne ikke er gemt.
Fejl rettet, Masserediger aktiviteter: Når man har fremsøgt aktiviteter, så udfyldes "tilføj" kolonnerne nu igen med søgekriteriet.
Masserediger aktiviteter: Når man trykker "fjern" et hold/lokale/lærer/resource fra Tilføj kolonnen, flyttes entiteten nu over i Fjern-kolonnen.
16.127

19/2-2019

Ingen versionsnoter.
16.126

19/2-2019

Spørgeskema, Rediger: Tjekbokse til angivelse af korrekte valgmuligheder kan nu toggles med mellemrumstasten.
Fejl rettet, EUD skolebevis: Der verificeres ikke længere mht. EUX.
Fejl rettet, Hold, Opret: Der kunne opstå fejl pga. udledning af karakterer til kombinationsfag.
16.125

15/2-2019

Fejl rettet, Ansøger: overfør ansøger til næste skoleår virkede stadig ikke.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af værgeoplysninger med fiktivt cprnummer kan nu lade sig gøre.
16.124

15/2-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, EUD Diverse: Gav fejlsiden for uddannelsesaftaler med cvr-nummer "00000000".
Fejl rettet, Editor, Matematik: Brug af "align"-miljøet gav fejl ved visning, men virkede i editoren. Foretræk at bruge "aligned" istedet. Mere info
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Ny version af indberetningen.
16.123

14/2-2019

Fejl rettet: Det var ikke muligt at skrive '?' eller '/' i inputfelter.
16.122

14/2-2019

Fejl rettet, Easyintegration: Udtræk fejlede.
16.121

14/2-2019

Ingen versionsnoter.
16.120

12/2-2019

Ingen versionsnoter.
16.119

12/2-2019

Fejl rettet, Stamdata, SU-indberetning, Ungdomsuddannelse: Ved valg af elevforløb vises kun elever for det elevforløb.
Brevskabeloner, Elev-hold: Nye felter: AFTALE_VIRKSOMHED_NAME og AFTALE_VIRKSOMHED_CVR.
Fejl rettet, Masseredigér lønposter og løntillæg: Der gives nu advarsel hvis der påsættes tomme poster på hold.
Ansøger: Tilføjet status "Reserveret".
16.118

12/2-2019

Fejl rettet, Easyintegration: Udtræk fejlede.
16.117

11/2-2019

Fejl rettet, Studieverifikation, HTX: Der blev talt for mange timer på enkelte Teknikfag A.
Fejl rettet, Easyintegration: Der medtages nu flere AMU-relaterede data.
16.116

11/2-2019

Fejl rettet, EDUP: Det var ikke muligt at sende en 'Accept modtaget'-besked.
Fakturering, Faktureringsoversigt: Fjernet fanerne 'Manglende udstedelse' og 'Manglende kreditnotaer' og i stedet indbygget dem som søgefiltre i 'Fakturaforslag'.
Fejl rettet, skemavisning for gruppen 'Alle lærere'. Kunne give fejlsiden, hvis gruppen indeholder mere end et par hundrede lærere.
Fejl rettet, Easyintegration: Fejl siden sidste release.
16.115

8/2-2019

Fejl rettet, Bevis: Der kunne opstå ukendt fejl ved generering af GF1 bevis.
16.114

7/2-2019

Fejl rettet, Ansøger: Albertslund Gymnasium blev ikke set som del af Region Hovedstadens fordelingsområde.
Fejl rettet, Bevis, Skolebevis: Finansuddannelsens afsluttende prøve rettet tekst til bedømmelse af projekt hhv. bedømmelse af kunderådgivning.
Fejl rettet, Bevis, EUD: Niveau 0 bliver ikke længere vist.
16.113

7/2-2019

Fejl rettet, Udskriv til Excel-knap blev ved en fejl vist på skemaugevisning.
Fejl rettet, Fagvalg: HF-Enkeltfags SSO-fagvalg viste ikke nogen forslag.
Fejl rettet, Easyintegration: Fejlede siden sidste release.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af karakter fra optagelse.dk virkede ikke.
16.112

6/2-2019

Eksamensdatabasen: Der indberettes nu igen automatisk. Det kræver en tilslutningsaftale igennem IPung.
Fejl rettet, Hold, Karakterer, Karakterliste: Listen sorteres nu efter elevnavne.
Fejl rettet, Ansøgerupload: Gav en fejl om ulovlig xml.
Fejl rettet, Ansøger, Region H: Send til fordeling virkede ikke uden uddannelsesparathedsvurdering.
16.111

5/2-2019

Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af ansøgere, Modtaget prøveforb. undervisning i fransk blev indlæst fra den tilsvarende angivelse i tysk.
Beviser: Tilføjet bevistyperne EUX Merkantil 1.del 2017/18 og EUX Merkantil Fuldt 2017/18.
Ansøger: UPV-oplysninger flyttet til fanebladet UPV.
Ansøger, UPV: Tilføjet evalueringsfelter til optagelsesprøve.
Ansøger, UPV: Genindlæsning af UPV-oplysninger i verifikationer.
16.110

4/2-2019

Fejl rettet, Elev, Bevis: Til perioden på EUD GF1 beviser bruges nu elevens startdato på GF1 elevforløbet.
16.109

4/2-2019

Fejl rettet, Fagvalg, Tildel favoritlærere: Ved underfag blev der ikke tildelt nogen lærer.
16.108

4/2-2019

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Automatisk skemalægning: Der vises nu tal for hold uge-ubalance mens algoritmen kører.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Automatisk skemalægning: Advarsel om manglene kæder vises ikke længere i popup.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Ny algoritme til at finde forbedringsforslag findes nu også under menuen "Automatisk skemalægning".
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Automatisk skemalægning: Der kan nu vælges om tidlige moduler foretrækkes.
Fejl rettet, API, Rapportering: null-vaerdier gav ugyldig json.
Fejl rettet, AVU-beviser: underskriften blev placeret lidt for langt til venstre.
16.107

1/2-2019

Fejl rettet, EASY-integration: Udtræk fejlede siden sidste release.
16.106

1/2-2019

Fejl rettet, EASY-integration: Udtræk fejlede siden sidste release.
16.105

31/1-2019

Beviser, AMU-Uddannelsesbevis, Verifikation: Tillader udstedelse af AMU-Uddannelsesbevis for EUD HF elever.
16.104

30/1-2019

Stamdata, Vælg hold: For AMU hold vises ikke længere holdelemnter og årsholdnavne i oversigten (da nogle hold kan have 100 holdelementer).
Stamdata, AMU, Red. hold: For ÅV er det nu lovligt ikke at angive "Antal dage" på en periode for et fag.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Rediger brikker: Ved lange lærer-navne var "Fjern" knappen skjult.
16.103

30/1-2019

API: Kan hente rapportdefinition i rapportdesigneren, og køre den vha. nyt api-kald.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: Ved flere tilknytninger til et fag for en elev opstod der fejl.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Der er nu kun muligt at vælge AMU/ÅU for AMU-skoler.
Stamdata, AMU, Red. hold: Tilføjet ny oversigt for ÅV, hvor man kan se deltagerantal og antal pladser.
Stamdata, AMU, Opret hold: Man skal nu angive indberetningsprincip ved oprettelsen.
Stamdata, AMU, Red. hold: For ÅV kan man nu angive antal pladser for forskellige perioder.
Stamdata, Elev, Eksamensverifikation: Standardtermin for eksamensverifikation er nu skiftet fra Vinter 18/19 til Sommer 2019.
Fejl rettet, Stamdata, Slet elev: Fejlede siden forrige release.
16.102

29/1-2019

Fejl rettet, Stamdata, Opret AMU hold: Siden fejlede.
Fejl rettet, Elev, Studieplan, Valgfag: "Å" blev vist som ?.
16.101

28/1-2019

Login: Der skal nu logges ind på næsten alle sider.
Skoleårsvælger: Elever og praktikstedmedarbejdere kan nu kun vælge de skoleår, hvor eleven er aktiv.
Visnings-log: Der logges nu, når en bruger tilgår fraværs- og karaktersider, samt elevstamdata.
Hold: Der må nu findes optil 150 holdelementer på et hold.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Verifikation: Ved mere end 45 ugers tilskud, vises nu det faktiske antal uger.
16.100

25/1-2019

Beviser: Understøttelse af AMU-Uddannelsesbevis.
Rediger Hold: Masseudstedelse af AMU-Uddannelsesbevis.
16.099

25/1-2019

Skema, Skemauger-visning: Perioden huskes nu, når man kommer tilbage til siden.
Fejl rettet, Bogdepot: Udstedelse af rykker2/3/regning kunne fejle, hvis rykker1 havde priser med mere end 2 decimaler (det var tidligere muligt at registrere bogpriser med mere end 2 decimaler). Nu afrundes tidligere rykkeres værdier til 2 decimaler.
Fejl rettet, AMU kursisttilmelding markering af fag til sletning var ikke synlig.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Evaluér skema: Ved tryk på en skemaposition opstod der ukendt fejl.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Der kunne opstå fejl ved foréning af kæder.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Ved oprettelse af kæder blev brikkerne ikke markeret som værende kædede.
16.098

24/1-2019

EASY-integration: Udtræk fejlede.
16.097

24/1-2019

EASY-integration: Fejlede siden sidste release.
16.096

23/1-2019

Eksamen, Verifikation af prøvehold: Verifikation af skr. netprøvehold i terminsprøve-terminer fejlede for fagene 6673A, 6688A og 7967A. Fejlen opstod, fordi UVM har udmeldt at hele holdet skal trækkes ud, hvis en elev skal trækkes ud.
Fejl rettet, Lokale Fag: Ved oprettelse af lokale fag er det nu påkrævet at angive Elevtype for de EUD-uddannelser de lokale fag er lovlige for.
16.095

21/1-2019

Ingen versionsnoter.
16.094

21/1-2019

Ingen versionsnoter.
16.093

21/1-2019

Skemalægningsapplikation: Ny algoritme der kan finde forbedringsforslag til valgte skemabrikker.
Fejl rettet, Eksamensmodul: Masseudskrift af eksisterende GF2-beviser gav fejl.
Fejl rettet, Eksamen, Indlæsning af XPRS prøvekalender: Fejlede ved forsøg på slet prøveforekomst.
Fejl rettet, EUD Beviser: merittede/godskrevne protokollinjer uden note blev vist med et ekstra komme.
EASY-integration, EASY-Synkronisering: Mulighed for at importere lokationer.
Beviser, EUD Uddannelsesbevis: Ny næstformand for 1912 Kontoruddannelse med specialer.
Stamdata, Rediger Hold, Tilstededage: Forslag genereres nu udfra kursistens tilknytningsperiode til faget.
Fejl rettet, Uddannelsesmodel: Specialet 1932v8-10 blev ikke indlæst.
Fejl rettet, Forside, Konsultation: Der kunne opstå ukendt fejl.
Stamdata, Rediger Hold, Tilstededage: Vis/skjul fremtidige.
16.092

16/1-2019

Ingen versionsnoter.
16.091

15/1-2019

Fejl rettet, EDUP: opret skolehjembooking gemte ikke tilstrækkeligt med oplysninger om eleven til at elevdataoverførsel kunne lade sig gøre.
16.090

15/1-2019

Ingen versionsnoter.
16.089

14/1-2019

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Der opstod ukendt fejl ved slet af AMU og ÅU indberetning.
16.088

11/1-2019

Fejl rettet, Edup: Send Elevdata kunne fejle med besked om manglende Værgeliste.
16.087

11/1-2019

Fejl rettet, EUD Statistik. Fik en fejl ved generering af EUD-Statistik.
Fejl rettet, Studieverifikation, EUX: Erhvervsjura C kan nu erstatte Erhvervsret C.
Fejl rettet, Bevis, Manuel udstedelse: Siden fejlede ved protokollinjer med karaktertypen DEL.
Ansøger: Understøttelse af optagelse.dk's format for ansøgere uden retskrav på plads. Ny fane på ansøger.
16.086

9/1-2019

Easyintegration, rapporter: Stamdatarapport medtager nu information om lokationer.
Stamdata, Rediger Elev, Eksamen: Siden fejlede ved protokollinjer med karaktertypen DEL.
Stamdata og eksamen, Elev-vælgere: Man kan nu også "søge" på cpr nummer.
Fejl rettet, Beviser, EUD Skolebevis, Tillæg til skolebevis: Erhvervsuddannelsen blev ikke udfyldt korrekt.
Fejl rettet, Studierverifikation: Verifikation af VUC-elever gav lidt vel mange fejl af type "faget er ulovligt på uddannelsen".
16.085

8/1-2019

Ingen versionsnoter.
16.084

4/1-2019

Fejl rettet, Skolepraktik: Pauser blev ikke altid håndteret korrekt.
Ansøger: Der er åbnet for at oprette og overføre ansøgere til ansøgeråret 2018 (med optag sommer 2019).
Ansøger: Ansøgere hentet fra optagelse.dk bliver nu autmatisk placeret i det rigtige ansøgerår afhængigt af ansøgningens skoleår.
16.083

3/1-2019

Stamdata, Uddannelsesmodel: Det er nu muligt at udtrække hvilke fag Lectio-uddannelsesmodel anser for lovlige for en given uddannelse.
Stamdata, Rediger Elev, Aktivitetsindberetning: Tilføjet tilskudsoversigt, som viser summering af alt beregnet tilskud på skoleperiode/tmk niveau (gælder for fuldtid og skolepraktik tilskud).
Beviser, EUD Uddannelsesbevis: Justeringer foretaget iht. udmelding fra uddannelsesnævnet. Stamdata, Uddannelsesmodel, Karakterer: For lokale fag er karakterskalaen BE/IB nu også tilladt.
Fejl rettet, EASY-P uddannelsesaftaler indlæsning: Datoerne i Pause-teksten har nu fået fjernet tidspunktet 00:00:00.
Stamdata, Karakterfristsæt: Det er nu igen muligt at angive frigivelsestidspunkter langt ude i fremtiden.
Fejl rettet, FVU-beviser: Verifikationen tillod ikke karakteren 'Ikke bestået'.
Eksamen, Indlæs udgående skriftlig censur: Hvis der fandtes censurposter som var oprettet dobbelt, så fik man en fejlbesked. Nu foreslås dubletposterne slettet.
16.082

28/12-2018

Fejl rettet, Stamdata, EUD, EDUP-fanen: Gav fejlsiden ved edup-udvekslinger med Elevdata-fejl.
Fejl rettet, Ansøger: Ansøgere fra optagelse.dk kunne have ugyldige xml og gav fejlsiden.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Formler blev ikke vist korrekt.
16.081

21/12-2018

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Elever på teknisk EUX udløser nu FÆRTA på GF2.
Rapportering, Hold: Gruppen "Hold udvidet" medtager nu felter fra hold-udbud.
Fejl rettet, Hold, Karakterer: Det er nu muligt at bruge karakterer med typen DEL for lokale fag.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Det var ikke muligt kun at lave korrektion på rest-bidrag.
Fejl rettet, Eksamen, Udskrift: Hvis der ikke vælges en periode bruges nu som udgangspunkt terminens periode.
Fejl rettet, Beviser, HF Enkeltfag (3015v2): Beviset kunne ikke udstedes.
16.080

20/12-2018

Fejl rettet, Skema, Liste-visning: Der vises nu et link til normal skema-visning.
Opgaver, Rediger opgave: For hver elev vises nu Note-ikon, hvis der er nogle noter på elevens aflevering. Noten kan ses i tooltip.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Der opstod ukendt fejl.
Fejl rettet, Stamdata, elev-protokol: For merit-protokol tjekkes nu ikke længere at faget er gyldigt i den angivne termin. I stedet tjekkes kun på protokoldatoen.
Fejl rettet, Stamdata, Tildel elev id: De elever som får tildelt id'er er ikke længere kun dem som er aktive nu, men alle dem som er aktive nu eller i fremtiden i stamklassen.
Forløb: Opgave-faneblad har nu knap til at kopiere forløbets opgaver til andet forløb.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Ved lektiegivning i forløbsmateriale af holdmateriale markeret som offentlig lektie, fik man fejl.
Fejl rettet, Hold, Karakterer: Karakterer af typen "Delkarakter - general" kan nu overføres.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Kvitteringsskrivelse: Der medtages ikke længere regionaliseringsfaktor for skolepraktik.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, VUC Enkeltfag: Der advares ikke længere om flere påbegyndelsestaxameter-linjer for FVU screening.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, VUC Enkeltfag: Driftsoverenskomst import understøtter nu FVU Start.
16.079

17/12-2018

Fejl rettet, Stamdata, Indlæs uddannelsesaftale: Del-aftaler indlæses nu med slutdatoen ForventetUdlært.
Fejl rettet: Rediger aktivitet: Multivælgerens udseende var blevet væsentligt forringet siden sidste release.
16.078

17/12-2018

Fejl rettet, Stamdata, Opret hold: Karaktertyper-opsætning for fag med IPR-karaktertype fik nogle gange forkert vægt.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Der blev givet advarsel om pågyndelsestaxameter der blev udløst mere end én gang.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Ved kopiering af hold medtages nu ansvarsområde og skoledagskalender.
Fejl rettet, Stamdata, Vælg elev: Fritekstsøgning efter elev søger nu også i rigtigt navn for elever med cprnavnebeskyttelse/visningsnavn.
Fejl rettet, DU: Indberetning til alm. DU udfylder nu feltet UModTestDato.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX: §25 stk 1 nr 14: Geovidenskab A fra ældre bekendtgørelser blev ikke genkendt.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX: Bioteknologi A blev ikke genkendt som forudsætning for Kemi A eller Biologi A.
Fejl rettet, Easy-synkronisering: Hvis den resulterende export oversteg 2.1GB fejlede eksporten.
Fejl rettet, Redigér hold: HF hold til SSO viste ikke underfag for naturvidenskabelig faggruppe.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: Det autogenererede elev id kun blive for langt hvs stamklasseårsnavnet var langt.
16.077

14/12-2018

Bevis, EUD Beviser: 7-trinsskalakarakteren '94' håndteres.
Stamdata, SU: Børneadresseadvarselslisten på parkeringslistefanebladet viser nu ikke advarsler for inaktive elevers børn.
Fejl rettet, Editor: Ved navigering nedad til afsnit vha. indholdsfortegnelse, hoppede editoren tilbage til det afsnit der blev vist før.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Advarsler: For erhvervsrettetpåbygning blev der givet advarsler om dublet-linjer.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Elever der skal have udstedt 'EUD uddannelsesbevis merkantil' fremgik ikke af listen.
Fejl rettet, Ansøger: Import. Enkelte ansøgere stod med fejlen at XML ikke kunne fortolkes.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der kunne blive smidt fejl om ER opsætning for elever der var blevet afmeldt holdet.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Ved korrektion af række med rest-bidrag kunne der opstå fejl.
16.076

13/12-2018

Fejl rettet, Ansøger: Fejlsiden ved klik på ansøgere.
Forløbsmateriale og lektier: Visning af indhold med mange formler går hurtigere. Nogle formler vises lidt anderledes, idet den nye visning lader browseren lave linieskift.
Fejl rettet, Stamdata, Slet hold: Man fik ukendt fejl, hvis der på et tidspunkt havde været oprettet manuelle tilskudskorrektioner.
Stamdata, Brobygningsintegration: Det er nu muligt at hente indholdet af den sidst hentede udmelding.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger lærer, Aktivitetsindberetning: Der var fejlagtigt kommet et link til rediger aktivitetsindberetning. Denne funktionalitet er kun tilgængelig for elev tilskud.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Knapper i dialog til redigering af titel og note reagerede ikke ved tryk på enter.
Fejl rettet, Rediger Elev, EUD Historik: Tekniske EUX elever fik ikke vist deres kvalifikationer.
Stamdata, Rediger Hold, Fakturering: Mulighed for at angive en fælles fakturabeskrivelse.
Opret Navision Stat Faktura: Mulighed for at oprette fakturalinjer kun med beskrivelse.
Opret Navision Stat Faktura: Autoudleder fakturalinjer med beskrivelse af hold og kursist.
16.075

10/12-2018

Fejl rettet, Stamdata, VUC statistik: Elever blev indberettet som Afbrudt på et hold, hvis eleven ikke var tilmeldt et holdelement på undervisningsperiodens slutdato. Nu undersøges det i stedet om eleven er aktiv på sidste dag der er et aktivt holdelement.
Rapportering, Skr. fravær: Tilføjet kolonne "Fravær elevtid", som gør det lettere at beregne fraværsprocent på aggregerede niveauer (f.eks. elev, klasse).
Fejl rettet, Skema, Ugevisning: Der blev vist redigeringsknapper/vælgere, selvom man ikke havde rettigheder til masserediger (funktionerne virkede ikke hvis man forsøgte at bruge dem).
Fejl rettet, Skema, Ugevisning, Masseopret: Hvis der var valgt rigtigt mange moduler, så virkede "opret" linket ikke. Man fik ofte bare en tom side.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik: Information om lærerstyret undervisning medtog alle elevens aktiviteter på hver uddannelse. Nu fordeles aktiviteterne på enkelte uddannelser.
Fejl rettet, Stamdata, Brobygningsintegration: De modtagne data indeholder nogle gange ugyldige tegn i elevens navn. Dette gjorde at eleverne ikke kunne oprettes. Nu fjernes de ugyldige tegn.
Stamdata: Tilføjet oversigt over Navision Stat fakturaer.
Fejl rettet, Praktikstedmedarbejder, Forside: Der kunne opstå ukendt fejl.
16.074

5/12-2018

Fejl rettet, Stamdata, Uddannelsesmodel: Der manglede validering af, at faget er åbent på tjekdatoen.
Fejl rettet, Stamdata, Uddannelsesmodel: Fag for uddannelsen EGU (1059) er nu altid lovlige.
Fejl rettet, Ansøger: Hentning af EUD ansøgere til løbende optag fejlede.
16.073

4/12-2018

Fejl rettet, Print: Ved forsøg på print af meget store filer gives nu pænere fejl.
Fejl rettet, EASY-Integration, Easyeksport: Eksporten fejlede hvis man ikke havde valgt at medtage karakterer.
EASY-Integration, Easyeksport: Karakterer, noter, SUUU og eksamenskarakterer medtages nu altid i eksporten - flueben er nu fjernet.
Fejl rettet, Hold, Karakterer, Overfør karakterer: Siden kunne fejle.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning: VUC enkeltfag kunne give fejl for hold med fag der havde slut-dato på perioden sidste dag.
16.072

28/11-2018

Ingen versionsnoter.
16.071

28/11-2018

Fejl rettet, kontekstkort: Kontekstkort kunne åbnes så langt nede på siden, at bunden af dem ikke kunne ses.
Fejl rettet, Redigér prøvehold: Sortering på individuel eksamen sorterer nu på eksamensstart.
Fejl rettet, Beviser, AVU-beviser: Opdateret med bekendtgørelse nr. 487.
Fejl rettet, Uddannelsesmodel, Udledning af gyldige fag: Merkantile EUX elever må nu følge fag knyttet til 3315v1. Tekniske EUX elever må følge fag knyttet til 3311v2.
Fejl rettet, Uddannelsesmodel, Udledning af gyldige fag: Fag knyttet til et speciale med typen VALGFRI er nu lovlige for alle specialer på uddannelsen.
Stamdata, Rekvirenter: Det er nu muligt at oprette rekvirenter af typen "Andet". Rekvirenter af denne type udløser ikke tilskud.
Fejl rettet, Stamdata, Brobygningsintegration: Kunne fejle, hvis "indhold" var meget stort.
Fejl rettet, Karakterdatabaseindberetning: Indberetninger fejlede.
Fejl rettet, EUX-udtræk: Udledning af første eskamenstermin fejlede i visse tilfælde.
16.070

23/11-2018

Fejl rettet, Stamdata, Elevverifikation: Man fik advarsler på meget gamle protokollinier om, at der ikke kunne udledes protokolliniekombination. Grunden er at uddannelsesmodellen ikke understøtter så gamle fag/uddannelser. Nu advares ikke længere hvis eksamensdatoen er fra før 2008.
Fejl rettet, Stamdata, Elevverifikation: For EUD EUV elever, gives nu ikke længere advarsel, hvis de mangler Angivelse af xprselevtype på første dag i deres forløb.
Fejl rettet, Stamdata, EUD, Easy-P uddannelsesaftaler: Behandlet status blev beregnet forkert.
Fejl rettet, decimaltal: Mange steder blev decimaltal vist med 7 decimaler.
Stamdata, Rediger Hold, Skolepraktik: Under aktivitetsindberetning er det nu muligt at tilføje alle specialer med SKP for en uddannelse på en gang.
Rapportering, Elev-felter: Felterne Fornavn og Efternavn omdøbt til henholdsvis "Fornavn (visning)" og "Efternavn (visning)".
Rapportering, Elev-felter: Tilføjet felterne Fornavn, Efternavn, NavnebeskyttelseCPR og "Har Visningsnavn".
Fejl rettet, Easy-integration: Eksporten fejlede stadig.
16.069

22/11-2018

Fejl rettet, Easy-integration: Eksporten fejlede stadig.
16.068

21/11-2018

Fejl rettet, Skemalægning: Der kunne opstå ukendt fejl.
16.067

21/11-2018

Fejl rettet, Indlæs uddannelsesaftale, Ny mesterlære: Skift af speciale efter grundforløb blev ikke indlæst.
Fejl rettet, Easy-integration: Eksporten fejlede siden sidste release.
16.066

21/11-2018

Easy-Integration: Eksport-format ændret, så filen nu bliver langt mindre. Dette betyder, at der skal laves nye udtræk før der kan easy-integreres igen.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Søge-boksen blev ikke vist.
Fejl rettet, praktikstedmedarbejder: Visning af elevers skema og fravær kunne ske med en anden afdelings ringetider og modullængder.
Fejl rettet, læsning af Brobygningsfiler fejlede.
16.065

20/11-2018

Stamdata, Elev: Det er nu muligt at vælge en elev direkte i en dropdown.
Fejl rettet, Stamdata, Elev-verifikation: Advarsel om at "protokol er ikke tilknyttet et regelgrundlag" er nu fjernet.
Fejl rettet, Stamdata, Elev-verifikation: Der blev fejlagtigt vist advarsel om at en elev ikke havde nogen gyldige fag på et hold, hvis holdet ikke havde xprsfag angivet.
Fejl rettet, Ansøgerkonvertering: Konvertering af gym-ansøgere til indeværende skoleår viste ingen stamklasser.
16.064

19/11-2018

Fejl rettet, Stamdata, Hold: Siden kunne fejle.
Fejl rettet, Edup: Gav fejlsiden.
Fejl rettet, Bevis, FVU Prøvebevis: Underskriften kom ikke med på beviset.
Fejl rettet, Aktivitet, Rediger flere: Ved tryk på "Søg" tilføjes de valgte aktiviteter ikke længere til "Tilføjes".
Stamdata, Dagskalender: Antallet af undervisningsdage i den valgte periode vises nu.
16.063

16/11-2018

Fejl rettet, Rapportering, Udspecificeret fravær: Hvis feltet Aktuel Dato var udfyldt, så returneredes ikke nogle rækker.
Navision Stat Faktura: Tilføjet mulighed for at oprette kreditnota.
Fejl rettet, Eksamen, Rediger Prøvehold: Elev-listen havde mistet sin sortering. Nu sorteres igen default på elevnavn.
Eksamen, Rediger Prøvehold: Elev-listen kan nu sorteres på tid (der sorteres på elevens første tidspunkt).
Stamdata, Rediger Elev: Eventuelle fejl/advarsler i elevverifikation vises nu når man åbner en elev i rediger elev.
Stamdata, Verificer elev, Eud: Tjekket på om en elev har overlappende skoleforløb er nu også udvidet til at tjekke skolepraktik.
16.062

14/11-2018

Fejl rettet, Stamdata, Hold: Opret hold kunne fejle for kombinationsfag med underfag med flere karakterskalaer.
Fejl rettet, XPRS, indgående mundtlig censurplan: Indlæsning fejlede i nogle tilfælde.
Opret Navision Stat Faktura: Tilføjet søgning efter Navision Stat debitorer.
Opret Navision Stat Faktura: Tilføjet oprettelse af Navision Stat debitorer.
Fejl rettet, Bogdepot: Prisen på en bog kunne angives meget arbitrært. Nu skal prisen være mellem 0 og 99.999 kr, samt maksimalt have 2 decimaler.
Fejl rettet, Bogdepot: Datafix: Alle bøger med priser over 100.000 kr har fået slettet prisen. Priser med mere end 2 decimaler er blevet afrundet til 2 decimaler.
Fejl rettet, Studieverifikation, HF: Verifikation af omgængere kiggede også på gamle hold.
Fejl rettet, Redigér elev: SU time-kontrol kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, CPR integration: Hentning af data fra CPR fejlede.
Generel Skoleopsætning, Eksamen: Mulighed for at vælge seperat underskriver pr. bevistype.
16.061

13/11-2018

EASY integration, Karakter-rapport: Der er nu også faneblad med fritagelser.
Frie Lokaler: Oversigten er nu mere en bookningsoversigt. Der vises information om aktiviteterne i tooltip på modulerne.
Frie Lokaler: Viser nu også overbookningsinformation, hvis der er angivet kapacitet på lokalet.
Stamdata, Rediger Hold: Link til holdets side blev kun vist hvis der var holdelementer i det valgte skoleår. Nu vises det altid.
Eksamen, Karakterliste: CØSA formål blev udledt ud fra studieretning. Nu er det elevens uddannelseshistoriks cøsa formål der vises.
Stamdata, Verifikation af stamdata, Hold: Det er nu muligt filtrere på holds ansvarsområde.
Stamdata, Verifikation af stamdata, Elever: Det er nu muligt filtrere på elevforløbs ansvarsområde.
Studieplan, Stamklasse: Undersiderne Kompetencer og Arbejdsformer er nu fjernet.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning: Erhvervsrettetpåbygning på hold-niveau udløses nu på korrekte tælledatoer.
Stamdata, EUD, Easy-P aftaler: Der vises nu kun den senest ændrede post for hver elev.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Karaktertyper: Der vises ikke længere foreslag ang. karaktertyper fra hold med samme XPRS-fag.
Fejl rettet, EASY-integration, Verifikation af hold tilskud: "Vis fejl" og "Vis ok-linjer" påvirker nu de enkelte linjer og ikke kun på hold-niveau.
Stamdata, Elev: Der vises nu aktuel rekvirent.
Stamdata, Elev: Feltet "Standard rekvirent" vises ikke længere.
Rapportering: Elevfelter udvidet med "Aktiv fra" og "Aktiv til".
EASY-integration, EASY-Synkronisering - HF-Skolepraktik: Tilføjet sortering på information.
Stamdata, Rediger elev, EUD Diverse: Tilføjet knap til Indlæs uddannelsesaftale.
Stamdata, Rediger elev, EUD Diverse: Uddannelsesaftaler sorteres nu efter startdato i faldende rækkefølge.
Stamdata, EUD Skolepraktik: Tilknytninger til skolepraktikhold vedligeholdes nu automatisk (når der ændres i elevens holdtilknytninger til skoleforløb og når der kommer nye/ændrede EASY-P aftaler). Dog rettes ikke tilbage i tid.
Stamdata, EUD Skolepraktik: Hvis et skolepraktikhold stopper og et andet starter umiddelbart efter, så understøtter indlæsning af skolepraktik nu at eleven først er på det ene hold og så det andet efterfølgende.
Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Uddannelsesaftaler sorteres nu efter startdato i faldende rækkefølge.
Fejl rettet, Indlæs uddannelsesaftale: Indlæs uddannelsesaftale fejlede i visse tilfælde.
16.060

8/11-2018

Stamdata, Elever, EUD: Information om adgangsvej vises nu kun, hvis eleven faktisk har en adgangsvej (pre-reform elever).
Kontekstkort, Elever: Der vises nu information om speciale/uddannelse og XPRSElevtype hvis relevant.
Praktiksteder, Opret nyt: Mulighed for at oprette praktiksted selvom information om lærestedet ikke kan hentes fra EASY-P.
Studieretningspræsentation: HFv2 kategorier manglede baggrundsfarve.
Fejl rettet, EUD beviser: Meritten godskrevet blev ikke vist på beviset for eksamenskarakterer.
Stamdata, SU: Parkeringslistefanebladet har ny tabel der viser børn der ikke har samme adresse som eleven.
Fejl rettet, Stamdata, Lærer: Slet lærer fejlede.
Fejl rettet, Brevflet: Ved sammensætning af brevflet dokumenter til et dokument virker nu med headere/footere.
16.059

6/11-2018

Fejl rettet, Stamdata, Fag: EUX fag kunne have forkert vægt.
Rapportering, Datakilde "Elev-holdelement placeringer": Det er nu ikke længere et krav at man angiver skoleår som filter.
Rapportering, Generelt: Hvis en rapport indeholder mere end 2.000.000 celler, så gives nu en fejl om at rapporten er for stor.
Stamdata, Hold, Karaktertyper: Karakterskala angives nu på karaktertype-tilknytningen, og ikke direkte på holdelementet.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Karaktertyper: Gyldigheden af karakterer verificeres nu også ift. karakterskala.
Stamdata, Hold, Karaktertyper: Det vises nu om en karaktertype er gyldigt jf. uddannelsesmodellen.
Stamdata, Hold, Karaktertyper: Bedre validering af lovlige underfag ved kombinationsfag og fællesfag.
Importer/Eksporter data: Ved import af hold skal der ikke længere angives karakterskala i filen.
16.058

5/11-2018

Ingen versionsnoter.
16.057

2/11-2018

EUD: indlæsning af uddannelsesaftale kan nu tage højde for elever som er til låns fra en anden skole.
Bevis, Verifikation: EUD Skolebeviser tillader nu protokollinjer med merittypen "Godskrevet".
Fejl rettet, Opret ny beskedtråd: Kunne i nogle tilfælde fejle ved send.
16.056

2/11-2018

Fejl rettet, Hold, Karakterer: Det var ikke muligt at angive karakterer for lokale fag.
Fejl rettet, Editor: Indsætning af indhold fra Word-dokument gav fejl i Edge-browseren.
Editor: Knapper til indsætning af udklipsholderindhold fjernet, da de kun virkede i Internet Explorer.
Fejl rettet, Stamdata, EUD elevplan indberetning: Indberetningen fejlede på skoleforløb, hvis navnet var over 50 tegn.
Fejl rettet, Aktivitetsliste for forløb: Ved indsættelse af præsentation blev listen ikke opdateret.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Indlæs uddannelsesaftale via CPR: Oprettelse af elev med data fra Det Centrale Personregister fejlede.
Fejl rettet, Lærer, Forside: Der vises igen info om karakterindtastningsfrister for hold med kombinationsfag.
Fejl rettet, Aktvitetsforside, Ny besked: Fejlede ved for mange modtagere.
16.055

31/10-2018

Fejl rettet, Skemalægning: Filter "Elev" sorteres nu efter elevers afdelinger.
Fejl rettet, Skemalægning: Elever og lærere fra andre afdelinger medtages ikke længere i "Evaluer skema" og i automatisk skemalægning.
Fejl rettet, Rapportering: Der kunne opstå ukendt fejl for datakilde "Taxameter fuldtid beregninger".
Spørgeskema, Redigering: Der vises nu en advarsel, hvis der tegnes et hotspot med krydsende linier.
Hold, Karakterer, Giv karakterer: Ved skift af underfag for en elev på fællesfag vises nu info herom.
Brugernavne: Når der forsøges sat et brugernavn (f.eks. via import), så virker det nu selvom det er en af identitetens andre brugere som pt står registreret med brugernavnet.
Fejl rettet, Lærer, Karakterer: Hold med kombinationsfag blev ikke vist.
Fejl rettet, Konsultation: Elever kunne ikke gemme ønsker for konsultationer med flere perioder på samme dato.
EDUP: STILs Elevdataudvekslingspunkt er nu understøttet i Lectio for EUD-elever.
16.054

29/10-2018

Stamdata, Hold/elever: Verifikation af om eleverne på et hold er "lovlige" er omskrevet.
Stamdata, Hold/elever, EUD: Verifikation af om eleverne på et hold er "lovlige" tillader nu at alle grundfag er lovlige for alle EUD elever, ligesom at hævninger heraf er lovlige.
Fejl rettet, Stamdata, Karaktertyper: Det var ikke muligt at tilføje karaktertyper hvis der ikke fandtes nogen i forvejen.
16.053

25/10-2018

Stamdata, Hold, Karaktertyper: Der kan ikke længere angives "Alle fag" for kombinationsfag og fællesfag.
16.052

25/10-2018

Praktiksteder, Masseopret adgangskoder: Praktikstedets adresse og postnummer/by adskilles.
Fejl rettet, Hold, Karakterer: I nogle tilfælde blev utilsigtet information vist.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, UU: Hvis man prøvede at tilføje en "Risiko for afbrud" på en elev som ikke har nogen aktuel UU post indberettet, fik man en ukendt fejl. Nu vises en pæn fejlbesked.
Fejl rettet, Hold, Karakterer: Det var i nogle tilfælde ikke muligt at give karakterer hvis holdets fag havde underfag.
16.051

25/10-2018

Fejl rettet, Hold, Karakterer: I nogle tilfælde kunne en karakter ikke redigeres.
Stamdata, Hold, Karaktertyper: Nyt layout.
Fejl rettet, Elever til prøve: Kunne generere indberetninger med lokale fag.
16.050

24/10-2018

Hold, Karakterer: For kombinationsfag skal der nu kun gives karakterer i de fag der er gældende for elevens uddannelser.
Hold, Karakterer: Ny kolonne "Info" der viser evt. bemærkninger til karaktergivningen.
Generel Skoleopsætning, Navision Stat: Tilføjet mulighed for at skjule spærrede konto-dimensioner.
Fejl rettet, Stamdata, GYM statistik: Der advares ikke længere om manglende studieretning for 1. årgangselever HFv2 i oktober og november indberetnigner.

 

 

Tidligere versioner