Hjælp 18.003

6/8-2020

Fejl rettet, Stamdata, EASY-integration, AMU: Opdatering af AMU hold tillader nu holdperioder med skæv varighed for ikke ÅV hold, ved at opdele perioden i to dele.
18.002

6/8-2020

Eksamensdatabasen: Indførsel af karaktertypen 'Gymnasiets Standpunktskarakter'.
Stamdata, verifikation: Inført tjek på om den studerende har de obligatoriske studieretningsfag.
Fejl rettet, Beviser, Eksamensdatabasen: Indberetninger til eksamensdatabasen angiver udstedende person.
Fejl rettet, Stamdata, EUD: GST giver fejl i dannelse af EUD statistik.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser, AMU: Varighed på bevis svarer ikke til tilmeldingens varighed.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-integration, AMU: Opdatering af AMU hold tillader nu holdperioder med skæv varighed for ÅV hold.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-integration, AMU: Introduktion af fejl der ikke blokerer importering for studerende med fag der ikke er fra UMO.
18.001

5/8-2020

Stamdata, Hold, Verifikation: Advarsel om AMU priser vises nu ikke længere, hvis der ikke kan beregnes en pris i takstkataloget (f.eks. for næste finansår).
Stamdata, Rapportering: Man kan nu hente rapporter i JSON og CSV format.
Skolehjem: Nyt faneblad ”Indbakke”, der viser holdelementstilknytninger uden matchende, periodemæssigt delvist overlappende bookning for holdet.
18.000

4/8-2020

Ansøger, Import: Import fejlede ved ansøgere med ønsker til dansk-tysk studentereksamen.
Ansøger, Søgning: Avanceret søgning understøtter søgning på ansøger-id og ekstern-id via fritekst-feltet 'Ansøger'.
Fejl rettet, Elever, Bevis, Manuelt bevis: Rettelse af tekst på side 2 på GF2 bagside beviser.
17.242

27/7-2020

Easy-integration: Importering muligt for hold med lokale fag.
17.241

27/7-2020

EDUP: Ved modtagelse af svar-beskeder sættes sagens tilstand nu kun til "handling påkrævet", hvis det er svar på anmodning eller accept.
17.240

20/7-2020

Fejl rettet, ELever, Bevis, Manuelt bevis: Udd.specifikke fag nu kommer på i samme linje på beviset (eksamenskarakter og standpunktskarakter).
Ønske, Elever, Eksamen, Protokol: Tilføjre nu Merittype for AVU, FVU og EUD i protokolijne på beviser.
Ønske, Elever, Beviser: Nu EUD Praktiskoplaering beviser.
Skolehjem: Ved oprettelse af bookning med taxameter for elevforløbstilknytning, bruges nu elevforløbets skoleperiode.
Skolehjem: Ved oprettelse af bookning for holdtilknytning, respekteres en eventuel individuel tilknytningsperiode, samt skolehjemsønskeflueben.
Ønske, Aktivitetsindberetning, Detaljer, Andet: Eksport af AMU lån og Import af AMU udlån mellem Lectio skoler.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Holdtilknytning: Man kan nu tilknytte en IDV-studerende til et hold fra elevsiden.
17.239

10/7-2020

Fejl rettet, Ansøgerfordeling: Siden 'Ikke fordelte ansøgere' kunne ikke tilgås.
17.238

10/7-2020

Ingen versionsnoter.
17.237

9/7-2020

Eksamensbeviser: Opdatering af engelske betegnelser for uddannelser og specialer.
Eksamensdatabasen: Rettelse af indberetning af EUX Fulde merkantilbeviser.
17.236

7/7-2020

Ingen versionsnoter.
17.235

7/7-2020

Stamdata, Rapportering: Datakilder med holdfelter var blevet langsomme.
17.234

7/7-2020

Stamdata, Rapportering: Når der bruges AMU felter fra ElevHold, blev rapporter ofte langsomme - optimeret.
17.233

7/7-2020

Ønsker, Stamdata, Rapportering, Rapportskabelon: Antal kursister værdi tilføjre i Hold Udvidet gruppe på Elev-Holdelement placeringer datakilde.
17.232

7/7-2020

Ansøger, Ønsker: Elevtype EB kan vælges.
Fejl rettet, Ansøger import: Elevtype med Cøsaformål 2992 kommer ind som EB.
17.231

6/7-2020

Fejl rettet, Beviser, Bevisverifikation: Der verficieres at antallet af eksamensprotokololinjer er 10.
Stamdata, Elever, Beviser: Ny bekendtgørelse liste i Bevisgenerering for praktisk oplæring beviser.
Fejl rettet, Forside, Praktiksted: Praktikaftaler perioder er ikke synlige for nogle elever på Praktikstedsmedarbejderen forside.
17.230

3/7-2020

Fejl rettet, Beviser, EUD: Grammatisk fejl i sætningen "Beviset er udstedt i henhold til lov om erhvervsuddannelser" på GF2 bevis, skolebevis 2020 og uddannelsesbevis 2020
Fejl rettet, Beviser: Verificering af studieretning gav aldrig fejlbeskeder.
Fejl rettet, Stamdata, EUD, AMU Statistik: Feltet "Rekvirent" er gyldigt, når bruger dannelse af AMU indberetning fil.
Stamdata, Unilogin: Der medtages nu også personer med fiktive cpr numre (dog kun med numeriske cprnumre, da fiktive cpr med bogstaver ikke er understøttet af unilogin webservicen).
Elev, forside: Midlertidigt visning af bøger til aflevering 3 uger frem i stedet for 1 uge frem under 'Aktuelt' er sat tilbage til 1 uge (se version 17.197).
Stamdata, Hold, Opret AMU/ÅU: Informationer om kontostrenge kopieres, ved oprettelse af skabelonhold.
17.229

3/7-2020

Fejl rettet, Beviser: Der opstod fejl ved udstedelse af GYM beviser siden sidste release.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Stamklasse: Hvis man ikke havde adgangsrettigheder-rollen, så fik man ofte fejl på log fanebladet.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, AMU: Der kunne komme en advarsel om at et fag ikke var et AMU fag. Der blev tjekket på om faget havde fagkategorien "AMU mål". Nu tillades faget også hvis det har et AMU mål udmeldt.
Fejl rettet, Beviser: Feltet Cprno skal være ikke tomt ved tilbagetrækning af eksamensbevis på GF2 og EUD Skolebevis Beviser.
17.228

2/7-2020

Fejl rettet, Beviser, EUD: Bekendtgørelse 447 manglede ved udstedelse af EUD skolebevis 2020.
Fejl rettet, Beviser, EUD: Skolebevis 2020 har angivet '*' ved fag der er taget på et højere niveau end det obligatoriske.
Fejl rettet, Beviser, EUD: GF2 bevis for EUX havde en sætning påført to gange i træk.
17.227

1/7-2020

Fejl rettet, Konverter skemadata: Der blev ikke set forskel på små og store bogstaver i navne på holdelementer.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Opret faktura fejlede ved svensk postnummer.
Fejl rettet, Beviser, STX: Hævninger blev ikke medtaget ved tjek for andet fremmedsprog.
Stamdata, Masseopdater protokollinier: Mulighed for at masseopdatere karaktertype på protokollinier.
17.226

29/6-2020

Stamdata, Eksamensdatabasen: Afhentning af status på protokollinjer er nu slået til igen.
17.225

29/6-2020

Stamdata, Eksamensdatabasen: Afhentning af status på protokollinjer er midlertidigt slået fra.
17.224

29/6-2020

Fejl rettet, Stamdata, Dataeksport: Elev og lærer eksport kræver stamdatarettigheder.
Stamdata, beviser: Åbning for EUD uddannelsesbevis 2020.
17.223

26/6-2020

Stamdata, Beviser, EUD: Åbning for udstedelse af Eud skolebevis 2020
17.222

25/6-2020

Stamdata, Easyintegration, Protokol: "Dublet"-protokollinjer fik kun importeret den ene af linjerne. Nu forsøges alle linjerne importeret.
Stamdata, Easyintegration, Protokol: "DEL" karakterer importeres nu også.
Stamdata, Beviser, GYM: "Studieretning" teksten tilføjer nu ikke længere niveau selv, hvis niveaut allerede er en del af fagets betegnelse.
17.221

25/6-2020

Stamdata, AMU, Efteruddannelse.dk: Ny sekundær titel for EUX Elever på GF2 Beviser.
Fejl rettet, Beviser: Startdato på GF Dokumentations-beviser er elevforløbets start.
Fejl rettet, Rediger, Elever, Eksamen, Beviser: Eksamen type navn "Gymnasiets standpunktskarakter" er gyldig, når man udstedelse af manuelt bevis.
Fejl rettet, Rediger, Elever, Eksamen, Beviser: Udsteder flere ÅU Enkelfagsbeviser med forskellige fag.
Fejl rettet, Beviser: Mangel i titler på Teknisk EUX-beviser.
17.220

24/6-2020

Stamdata, AMU, Efteruddannelse.dk: Tilføjet funktion hvor man kan slå et HOPLGUID op i efteruddannelse.dk.
Fejl rettet, Stamdata, Rapportering, Lærer-datakilde: Kolonnerne fag, Holdelementer og Holdelementer (aktuel dato) kom ikke ud som lister i JSON api'et, men blev istedet sepereret med et specialtegn. Nu kommer de ud som pæne lister.
Fejl rettet, Beviser: Mangel i titler på EUX-beviser.
Fejl rettet, Elever, Bevis: Fag prøvetermin er nu udskrevet på ÅU enkeltfagsbevis.
Fejl rettet, Elever, Bevis: Full tekst ved karakteren gennemført på GF2 beviser.
17.219

24/6-2020

Fejl rettet, Elever, Studieplan, Valgfag, Valgfagstjek: Sammentælling af undervisningstid og Valgfagstjek på vores HF elever.
17.218

23/6-2020

Fejl rettet, Beviser, studenterkursus v2: Spansk 6627A validt fremmessprog.
Beviser, EUX: Covid-19 bekendsgørelse på EUX-beviser.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Intern prøve indberettes nu korrekt efter eksamenstype.
17.217

23/6-2020

Fejl rettet, Beviser, Bagside: Ny bagsidetekst til HF Enkeltfag med overbygning.
17.216

23/6-2020

Skolehjem: TMK udledes automatisk ved opretning af bookning for hold.
Beviser, Studenterkursus v2: Opdatering af bevis-verifikation.
Fejl rettet, Beviser, Studenterkursus v2: Beviser kan genereres.
Stamdata, Skolehjem: TMK udledes automatisk ved opretning af bookning for hold.
Stamdata, Efteruddannelse.dk integration: Man kan nu søge på løbenummer.
Stamdata, Efteruddannelse.dk integration: Indberetning af tilmeldinger checkes nu for standard fejlene HoldPlac-87 og HoldPlac-88 i Lectio inden de forsøges indsendt.
Fejl rettet, Bevises, IB: Prøvebevis(gymnasielt) kan udstedes for IB-elever.
Fejl rettet, Beviser, Masseudstedelse: Masseudstedelse af AVU prøvebevis fejlede.
17.215

22/6-2020

Ingen versionsnoter.
17.214

22/6-2020

Ingen versionsnoter.
17.213

22/6-2020

Stamdata, Elev, Bevis: Reference til bekendtgørelse for COVID-19 opdateret på bagside af STX-v1 bevis.
Stamdata, Efteruddannelse.dk integration: Hvis en tilmelding slettes i Lectio og der efterfølgende kommer en opdatering fra EUDK (før lectio sletningen er sendt af sted), kunne der opstå fejl, da tilmeldingen ikke findes i lectio mere. Nu accepteres sådanne opdateringer.
17.212

19/6-2020

Fejl rettet, beviser: EUX merkantile beviser har nu korrekt Engelsk oversættelse af Erhvervsområdeprojekt.
Fejl rettet, beviser: 10.klassesbeviser kunne ikke udstedes for eux elever på 20/20 ordning.
Fejl rettet, beviser: Ændring af bekendtkørelse på bagside på EUD GF2-beviser.
17.211

19/6-2020

Fejl rettet, Stamdata, EUD, Praktikpladsfravær indberetning: Hvis en elev havde fået en fraværspost på mellem 0 og ½ minut, så fejlede indberetningen.
Fejl rettet, beviser, EUD GF2 bevis: Karakterene GE/IG og BE/IB blev set som ugyldige.
17.210

19/6-2020

Fejl rettet, Beviser: Tekst på beviser omkring SSO er rettet til.
Fejl rettet, Beviser: Projektlinjer kunne komme dobbelt.
Fejl rettet, Beviser, EUX: Nogle beviser kunne ikke udstedes.
17.209

19/6-2020

Fejl rettet, Beviser, EUD Skolebevis: Tom værdi kommer med beviset i stedet af Karakteren 94.
Fejl rettet, Uddannelsesmodel: Nogle Eud-specialer gav fejl ved søgning.
Fejl rettet, Beviser, GF2-bevis: Tekst om adgang til hovedforløb følger speciale-betegnelsen.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamen, Beviser, Information: Engelsk tillægfil til bevis er opdateret.
17.208

18/6-2020

Fejl rettet, Stamdata, EUD, AUB: Oversigtstallene medtog også ikke-godkendte rækker, hvorfor det så ud som om der var poster som ikke blev afsendt.
Fejl rettet, Beviser, GYM: Bestået skala evalueres ikke for at blive konverteret til en gyldig tolvklasse skala.
Fejl rettet, Beviser, GYM: Hvis studieretningsprojektet var 6647-, så kom "Specialised Study Project: xxx" linjen ikke med på den engelske version.
Eksamen, Beviser, EUX: Henvisning til et ny nødprøvebekendtgørelsen på EUX-bevisernes bagside på grund af Covid-19.
17.207

18/6-2020

Eksamen, Beviser, GYM: Nogle fag er udmeldt med niveauet i fagets navn. Dermed kommer niveaut til at stå dobbelt. Dette fjernes nu.
Eksamen, Beviser: Karaktermultiplikater sættes korrekt for HTX elever med 5 og 6 A-niveau fag.
Stamdata, Karakterer: Faget 6672- Almen sprogforståelse har nu kun én lovlig karakter, som enten skal være intern prøve MDT,SAM eller SKR.
Eksamen, Beviser, GYM: Faget 6672- Almen sprogforståelse fremgår nu ikke længere med evalueringsform.
17.206

18/6-2020

Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik: STIL har skiftet certifikat og Lectio fejlede derfor ved indberetninger.
Stamdata, Efteruddannelse.dk integration: Hvis en tilmelding slettes i Lectio og eudk samtidigt, kunne der opstå fejl når Lectio modtager sletningen fra eudk, da tilmeldingen ikke findes i lectio mere. Nu accepteres sådanne sletninger.
17.205

17/6-2020

Fejl rettet, Login: Safari på MacOS kan nu autoudfylde password ved login.
Fejl rettet, Stamdata, EUD GF2 bevis: Sidste kolonne titel på GF2-bevis blev korrigeret til "særlige oplysninger".
17.204

17/6-2020

Fejl rettet, Beviser, EUD skolebevis: Karakteren Gennemført blev set som ugyldig.
Stamdata, Elev, Bevis-udstedelse: Fag-check har fået opdateret fagkoder for HHX og HTX
Stamdata, Elev, Bevis-udstedelse: Reference til bekendtgørelse for COVID-19 opdateret på bagside af bevis.
Ansøger, bilag: Hentning af bilag kan nu gennemføres for skoler der ikke er ansøgers 1. prioritet
Stamdata, Eksamen, Eksamensadministration, Beviser, Kriterier: Elever der mangler bevis for EUD Hovedforløb findes indenfor de kommende tre måneder og de foregående tre måneder.
17.203

16/6-2020

Fejl rettet, Ansøger, konverter: Henviste ansøgere medtages baseret på deres 1.-prioritets uddannelse.
Stamdata, Elevforløb, Opret: Startår listen indeholder år i forvejen, når du opretter data.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-P indberetning: Elever som har første skoleforløb i fremtiden indberettes nu også.
Fejl rettet, Stamdata, Ludus light import: Hvis filen ikke indeholdt henviser.csv, så fik man en ukendt fejl. Nu vises en pæn fejlbesked.
Stamdata, Uddannelsesmodel, Uddannelser-Skoleperioder: Tilføjet information om konteringsformål, samt fjernet nogle kolonner med info om TMK. TMK betegnelse og indberetningsprincip findes nu i tooltip.
Stamdata, Uddannelsesmodel, Fag: For AMU mål vises nu beregnede takster.
Stamdata, EUD, Efteruddannelse.dk integration: Funktionen "Marker som behandlet" er nu skjult og kan kun anvendes af Lectio Support. Ligeledes har LectioSupport fået en mulighed for at markere rækker som Ubehandlet.
17.202

12/6-2020

Fejl rettet, Stamdata, Eksamensdatabasen: Indberetning af prøvebeviser sker med udgangspunkt i prøvens afholdelsestermin.
Fejl rettet, Stamdata, AMU statistik: STIL har skiftet certifikater på serveren og derfor fejlede indberetninger. Lectio accepterer nu det nye certifikat.
Stamdata, AMU statistik: Tilføjet kolonne med info om indberetningsstatus.
Stamdata, AMU statistik: Hvis der er valideringsfejl ved indberetningen, så vises dette fra nu af i indberetningsstatus som fejl.
17.201

11/6-2020

Fejl rettet, Stamdata, Praktiksteder: Tilgang til praktiksteder fejlede ved ukendte postnumre.
Fejl rettet, Karakter-oversigter: Karakteren -3 blev ikke medtaget i gennemsnitsberegninger.
Eksamensmodul, afleveringer på prøvehold: Kopier afleveringer foreslår holdets nuværende lærer som default.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Når man henter og gemmer skemadata tager det nu noget kortere tid.
Fejl rettet, Ansøger, Søgning: Antal i quicksøgning stemte ikke overens med antal i søgeliste.
17.200

9/6-2020

Stamdata, Rediger, Hold, Vælg: Antal Elever kolonne ændret til en tal, Når man forsøger at kopier indhold over til excel.
17.199

9/6-2020

Ingen versionsnoter.
17.198

9/6-2020

Fejl rettet, Eksamen, Termin, Beviser, FVU Prøvebevis: Ændringer i FVU prøvebevis efter ny UVM skabelon i bagside (coronaspecial).
Fejl rettet, Eksamen, Termin, Beviser, AVU bevis: Ændringer i AVU bevis efter ny UVM skabelon i bagside (coronaspecial).
Fejl rettet, Eksamen, Termin, Beviser, AVU Prøvebevis: Ændringer i AVU prøvebevis efter ny UVM skabelon i bagside (coronaspecial).
Fejl rettet, Elever, Beviser, EUD: Prøvekarakter vises nu i kolonnen Prøvekarakter på eksamensbevis.
17.197

05/6-2020

Elev, forside: 'Aktuelt' viser midlertidigt bøger til aflevering 3 uger frem i stedet for 1 uge frem, af hensyn til den specielle eksamenssituation ifm Covid-19.
Fejl rettet, Hold, Lønfordeling, rapportering: Lønfordeling Beregning af Beløb.
17.196

4/6-2020

Fejl rettet, Ansøger import: Nye bilag til videresendte ansøgere blokerede for hentning af ansøgere.
Eksamen, Karakterer, Indtast: Listen over elever kan nu sorteres efter elevens navn.
17.195

3/6-2020

Fejl rettet, Ansøger søgning: Slutfordelings quicksøgning gav forkert resultat.
Stamdata, Rapportering, Datakilden Grupper: Hver gruppe optrådte én gang for hvert skoleår de var aktive i. Nu optræder hver gruppe præcist en gang.
Stamdata, Rapportering, Datakilden Grupper: Tilføjet kolonner med lærer og elevnavne, samt ID'er. Tilføjet start og slutdato for gruppen.
Stamdata, Rapportering, Feltgruppen Holdelement: Tilføjet kolonner med lærer og elevnavne, samt ID'er.
Fejl rettet: Ansøger, brevfletning: Fejlede ved manglende værger.
Stamdata, Ansøger, Region H: Det er nu muligt at angive hvilken institution ansøgeren skal til optagelsesprøve hos. Indberetningen til netprøver tager nu højde for dette felt.
17.194

2/6-2020

Stamdata, Elever, Rediger, Bevis, Manuelt: Der kan nu udstedes beviser for Studenerkursus v2.
Forside, Eksamen: Nu vises alle elevens/lærerens eksamener - også de aflyste. De aflyste vises med teksten "Aflyst". Herved kan eksamensaktive elever og lærere få adgang til deres rækkefølgeliste, selvom alle deres eksamener er aflyst.
Fraværsregistrering: Det er nu muligt for lærere at registrere fravær for alle lektioner på dagen. Før kunne der tidligst registreres fravær 60 minutter før aktivitetens starttidspunkt.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: I Større skriftlig opgaveterminer foreslås alle prøver nu oprettet som skriftlige (også selvom XPRS prøven er SAM/MDT). Bruges til oprettelse af SRP prøver til Netprøver.
Fejl Rettet, Ansøger konvertering, Region H: Fordelte ansøgere kan konverteres.
Stamdata, Hold verifikation, AMU: Der er indført advarsel, hvis ikke AMU priserne (fuld+justeret) stemmer overens med uddannelsesmodellen.
Stamdata, Verifikation af stamdata, Hold: Der findes nu ny funktion til at rette AMU priser på holdene, hvis priserne ikke stemmer overens med uddannelsesmodellen.
Stamdata, Opret/rediger Hold, AMU: Fuld og Justeret pris udfyldes nu automatisk for nye holdelementer.
17.193

28/5-2020

Stamdata, Rediger Hold, AMU: Det er nu muligt at se og redigere KvikDSNr og KvikNr på holdudbud. (KvikNr udfyldes ved første kørsel af EUDK indberetning).
Stamdata, Easy-synk: Der importeres nu KvikDSNr og KvikNr på amu hold.
17.192

27/5-2020

Fejl rettet, Eleve, Karakterer: Karakterer side fejlede, når elever er logger på.
Stamdata, Rediger hold, Eudk: Mulighed for at tjekke skolefag på holdplaceringer i eudk.
Rapportering, Hold, Elev-Holdelement placering: Tilføje feltet 'Symbol' til datakilden rapportering.
Stamdataverifikation, Hold: Fejl rettet, Skolepraktik giver ikke advarsel om at termin skal angives.
Fejl rettet, Fakturering, AMU: Den nye brug af takstkataloget til at udspecificere fakturalinier tog ikke højde for holdets skoledagskalender.
17.191

24/5-2020

Ingen versionsnoter.
17.190

24/5-2020

Ingen versionsnoter.

 

 

Tidligere versioner