Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Henrik Rudfeld
Hold 2018 DA/d (1d DA, 2d DA, 3d DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Litterære genrer og litterær analyse
Titel B optakt til mellemkrigstid og DHO
Titel C svensk/norsk
Titel D 1000 års kulturhistorie
Titel E mediehistorie/avisanalyse
Titel F diskursanalyse
Titel G filmanalyse
Titel H retorik
Titel I om mundtlig fremlæggelse ifm. eksamen (prøveforb.)
Titel J dokumentargenre og grønlandsk litteratur
Titel K essay som genre samt reflekterende artikel
Titel L periode: 1950'erne
Titel M skriveforedrag og  workshop v./Ida Marie Hede
Titel N om debat og den debatterende artikel
Titel O litteratur efter 1980, bl.a. de seneste 5 år

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B optakt til mellemkrigstid og DHO

faktalink
Broby-Johansen:Bordelpige dræber ufødt & Odalisk skønhed
K. Abel: Sangen om LArsen
PH: Nytårsønsker
div. artikler om det seksuelle spm.- fra Sex & samfund, 1930'erne
Tom Kristensen: Nat i Berlin
Ditlevsen: De evige tre
H. Møller: Bør førerprincippet accepteres (Landboværnet, 1934)
Lembcke: Parlamentarismen (Nationalsocialisten, 1931)
"Det parlamentariske fallitbo" fra NSP
Digtere, divaer og dogmebrødre, ep. 3 - 1930-45
Henning Henningsen: Fremmed kunst og dansk kunst
u.a.: For kvinder er valget let
Gustaf Munch-Petersen: Til mine forældre
billeder: Max Bechmann: Natten, Van Gogh: Stjernehimmel, Salvador Dali (uden titel), Rene Magritte; Dette er ikke en pibe
Srivebogen (Krogh m.fl.) s. 73-79 om respons (om at skrive større opgaver). Ud over arbejde med respons, så hurtigskrivning, mind-map, disposition, tema-analyse)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D 1000 års kulturhistorie

Saga - Gunlaug Ormstunge (værk)
folkevise - Germand Gladensvend
https://faktalink.dk/folkeviser
renaissance (Tycho Brahe: af Danmark, hvad har jeg forbrudt?)
https://da.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A6ssancen
barok (Kingo: Ked af verden, Kjær ad himmelen)
https://da.wikipedia.org/wiki/Barokken
div. billeder og malerier af barokarkitektur, fransk have, engelsk romantisk have, impressionisme/ekspressionisme:
https://www.google.com/search?q=renaissance+architecture&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjCz4WerrnkAhWoxIsKHQhaBusQ_AUIEigB&biw=1056&bih=501#imgrc=X62PUzdsfziZqM:
oplysningstid (Holberg; Jeppe på Bjerget) - Værk
romantik/romantisme:
Oehlenschläger: Guldhornene
Blicher; Det er hvidt herude & Præludium
HC Andersen: Tommelise
NFS Grundtvig: De levendes land (O Kristelighed)
Det moderne Gennembrud  
IP Jacobsen: Mogens
Amalie Skram:: Karens jul
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
dansk stil 01-11-2019
Omfang Estimeret: 23,00 moduler
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E mediehistorie/avisanalyse

RUD om digital mediehistorie (internet + aviser)
minervamodel
nyhedtrekant
https://indidansk.dk/kommodemodel
https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/
artikelanalyse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G filmanalyse

værk: Vinterbrødre
ppt. om filmiske modeller (det narrative/kompositionen): https://www.lectio.dk/lectio/285/lc/41322510913/res/41322510914/dramaturgiske_modeller.ppt
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
analyse af film 12-05-2020
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I om mundtlig fremlæggelse ifm. eksamen (prøveforb.)

HCA: Nattergalen
Emil Aarestrup: I en landsbykirke
NFS Grundtvig: Oplysning
Herman Bang: Frøkenen
G.W.Bush Tale til nationen efter 11. september 2001
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J dokumentargenre og grønlandsk litteratur

tema om grønlandsk kultur ifm. (senere aflyst) studierejse;
Fra eskimo til inuit

Knud Rasmussen (Peter Freuchen)  https://denstoredanske.lex.dk/Knud_Rasmussen
Peter Freuchen:: uddrag fra Min grønlandske ungdom
Knud Rasmussen: Min rejsedagbog (fra 1. Thuleekspedition)
Sagnet om Havets moder http://milik.gl/wp-content/uploads/Uddrag-af-Havets-moder.pdf
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/groenland/
Kilut: Grønlandske kvinder
Aqqaluk Lynge: Til vore gæster
Jonathan Motzfeldt: Havets fødekæder
artikel fra Sermitsiaq; Hadet dyreværnsaktivist i Grønland fylder 80 (om Brigitte Bardot)
artikel fra DR's hjemmeside: Skuespillere i ny film om Grønland: Mange danskere sidder fast i fortiden, 20/3-18
Jørn Riel: Sangen for livet (Soré)  - værk

dokumentar; De unge grønlændere 1-4 (men vi beskæftiger os kun med episode 3); https://www.dr.dk/drtv/serie/de-unge-groenlaendere_18826
Lykkelænder, dokumentar; https://www.levendegronland.dk/da/filmene/lykkelaender/ - værk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K essay som genre samt reflekterende artikel

Kroneskjul med døden; essay fra KU-essay-konkurrence; https://teol.ku.dk/nyheder/nyheder-2020/essaykonkurrence/Kroneskjul_med_d_den.pdf
På sporet af jorden, Information 4/10-19
Mogens Fog: Noter omkring fredsproblematikken, fra tidsskriftet Dialog
PH: Kvindelighedens undergang, Dialog 1965
Per Magnus Johansson: Därför mår vi så dåligt utan gränser, Göteborgposten 22/11-20
Thomas Dam Olsen: Cirkelpigen kan næppe bære en hel civilisationskritik , 12/1-15

PDF om den reflekterende artikel, trin for trin
refleksionsmøllen; https://www.gymnasiet.dk/media/2094/refleksionsmoellen.pdf
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L periode: 1950'erne

Rifbjerg: Under vejr med mig selv (værk)
Seeberg: Spionen
Frank Jæger: Vi der valgte regnen
Karen Blixen: Ringen (film)
Halfdan Rasmussen: Efter Bikini
Martin A. Hansen: Agerhønen
Leif Panduro: første 4 kapitler af Rend mig i traditionerne (lydbog)
Villy Sørensen: Soldatens juleaften

om JeanPaul Sartres syn på eksistentialisme; https://projekter.aau.dk/projekter/files/244999844/Filosofiens_Problemer_og_Grundbegreber__Skr._Eksamen_.pdf
baggrundsartikel: Frygten for ungdommen, Information 10/6-16
om Heretica: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/heretica-1948-1953/
om eksistentialismen i 50'erne; https://www.da-net.dk/50erneNoter.htm
Wikipedia; om Bikini-atollen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M skriveforedrag og workshop v./Ida Marie Hede

Ida Hedes oplæg og noter m. øvelser og tekster
Skriveworkshop

- Amalie Smith: ’Det der kan vandre med isen’ (et essay i samlingen ’Spurvens Vilje’) – de første 1-2 sider
- Lone Aburas, uddrag af: Det er et jeg, der taler – de læser de første 1-2 sider

Fællesforedrag
Uddrag af ’Suget’
Martin Glaz Serup: Uddrag af ’Læsesteder’ – vi læser den, der starter med ’I et par år’
Fleur Jaeggy: Tugtens Lykkelige År

Workshop
Edouard Levé: Selvportræt.
Nadia El Said, Jeh suiz un alma
Joe Brainard, Jeg kan huske

Fællesforedrag
Oplæg om min egen skriveproces med eksempel fra Suget  - jeg læser kort op – snak om skammen ved at udgive en bog, og hvad andre forbinder med den / læser ind i den

Skammen ved at skrive! Det kan man også se som en forbindelse til andre.
At skrive er ikke et 1:1 aftryk af ens inderste!
Processen: At give sig hen til at skrive (fortabelse) og bagefter redigere

Hvad er en jegfortæller, hvad vil det sige at skrive subjektivt? En organiserende bevidsthed, ikke bekendende. Et situeret holdepunkt. Det er rart for læseren at mærke den krop, der skriver – hvem og hvor er man?

At blande registre og genrer, relationen mellem essay og digt. Man kan springe rundt og teksten kan bære meget gennem et jeg. Vær ikke bange for dine egne holdninger –
Når man skriver, aflæser man verden – hvad vil det sige at læse noget og oversætte det til skrift?

Læsning af Amalie Smith 5 min (servér teksten for dem)
- Amalie Smith – en zappende og googlende bevidsthed. Hun aflæser selv verden, og vi læser hendes læsning.

Spring mellem genrer. Hvad sker der i den her tekst? Hvad er det for et jeg, vi møder her? Hvor fortælles der fra? Hvordan skaber Amalie Smith en fornemmelse af helhed i teksten? Hvor er vi henne i tid og rum? Kan I udpege dens domæner/områder?

Læsning af Lone Aburas, 5 min
Hvordan er det her jeg anderledes? Hvor fortælles der fra? Et andet temperament.  
Vrede, indignation, erindringer, ikke et jeg, der befinder sig et bestemt sted. Men som er tilstede i kraft af sin position og taler ud fra at være vokset op som brun i det hvide Danmark.

ØVELSE 1 – 8 min
Introduktion til flowskrift/automatskrift.

flowskrift øvelse  - 3 minutter
spørge eleverne om de vil dele. sæt 2-3 linjer ind i chatten, jeg læser op, 5  min
Jeres flowskrift kunne være én blok ud af flere i en tekst!
Fungerer de sammen i chatten?

Om læsning og intro til en tekst 10 min
Hvad er det at læse? At blive væk og at hengive sig. Nogen gange har man ikke overblik over en tekst, andre gange har man.  At forsvinde i teksten – det er en præmis for det at læse.  (Evt. citat fra Bjelke tekst)
Hvor er man, når man læser? Hvad sanser læseren? Hvordan er kroppen situeret? Gå en tur og læs – sid forskellige steder

Skærmdeling: Martin Glaz Serup – uddrag af Serups Læsesteder – en lille bog der kun består af den slags beskrivelser.
ØVELSE: Nu skal I bevæge jer mens I læser op! Læg jer på gulvet og tag to armbøjninger eller rejs jer op og lav høje knæløft, mens I læser teksten her på skærmen højt – tænd gerne kameraet  Bliver teksten vildere? Rok med hovedet, yoga, solhilsner, sov.

Chat med elever:
Hvad synes I om Glaz Serups tekst?
Hvordan bevæger man sig fra læsning til at skrive om det, man har læst?
En god idé kan være, at skrive om sin oplevelse af læsningen. Var det vanskeligt? Klart? Fragmenteret? Hoppede man fra sted til sted? Forstod man hvad der stod? Hvad tænkte man på` Skriv tvivlen frem i teksten. Ligesom Glaz Serup her. Man kan fx efterligne sproget
kort snak om at begynde en tekst / indlede  - at fange læseren – hvad kan man gøre?

ØVELSE 2 - 30 min + 5 min afrunding
Læse-eksempel: Fleur Jaeggy, Tugtens Lykkelige år
Jeg introducerer kort teksten og nu skal I læse det og bagefter skrive noget. I kommer til at lave en flerledet øvelse, hvor I ikke skal bruge for lang tid på hver øvelse – det handler om at slå hjernen lidt fra og komme ind i teksten på forskellige måder. Husk det bare er en skitse.
Eleverne læser selv
Nu skal I skrive om det, I har læst – i alt 15 minutter
1. Flowskrift! Vælg en sætning i teksten, og skriv den ned. Associér ud fra den. Hvad tænker du på? Helt enkelt. Hvad kommer frem? Hvor er din krop lige nu? Hvad er du begejstret for og hvad provokerer dig? Skriv på affekt. Hav evt. en holdning til teksten. Vær sur, begejstret….
Distancér dig selv fra det og se derefter, hvad der kom ud af det.

2. Beskriv teksten kun gennem spørgsmål – det fanger læseren.
Kritiske, undrende. Teksten siger: Spørg mig om ALT! Du må godt spørge: Hvad vil du mig? Hvorfor bruger du den der slags tillægsord?

3. Skriv en erindring, teksten får dig til at tænke på. Noget fra dit eget liv. Hvad som helst.

4.  Skriv tre linjer om, hvad teksten går ud på. Brug et jeg.

skriv om de fire tekster kunne fungere sammen??
Det her kunne danne grundlag for en eksamensopgave/artikel. At man skriver sig varm på teksten, og bagefter ud fra det kan skrive sig endnu varmere og begynde at konstruere sin opgave. Man danner sig et overblik, men er også i teksten på flere forskellige måder.     


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N om debat og den debatterende artikel

Nauja Lynge: Grønlandske børn anbringes syv gange så ofte som andre danskere udenfor hjemmet, JP 1/3-21
censorbemærkninger m.m.: Bedømmelseskriterier for evaluering af skriftligt arbejde i dansk
Nasser Khader: ”Danske” bandemedlemmer boltrer sig på de spanske kyster, JP 1/3-21
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O litteratur efter 1980, bl.a. de seneste 5 år

Strunge: Prøvebillede + Igennem, igennem
Tafdrup: Halvsøvnebilleder
Helle Helle: Rester
Naja Maria Aidt: Maria og Torben
Jan Sonnergaard: Sex
Yahya Hassan: Trælameller (oplæst af digteren)
Theis Ørntoft; fra Digte 2014
Asta Maria Nordenhof: To digte fra Det nemme og det ensomme
Hassan Preisler: uddrag af Brun mands byrde
Carsten Jensen; uddrag fra ”Den første sten”
Sissel-Jo Gazan; uddrag af ”Blækhat”
Iben Mondrup; uddrag af ”Tabita”
Siri Jacobsen; kapitel fra romanen ”Ø”. Kapitel-titel: Bjørnøya
Kim Leine; uddrag fra ”Rød mand-sort mand”

om det postmoderne;
Kroppen her i rummet nu; Intro til det postmoderne s. 6-11 + ”Cafeen - 80’ernes udestue” (Georg Warming)
Om autofiktion; https://www.gymdansk.dk/autofiktion.html

referencetekster vedr. realisme:
Henrik Pontoppidan: Et muldskud
Martin Andersen Nexø: En Lønningsdag
Gisles saga
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer