Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Annika Voss Rasmussen, Lasse Gottfred Rosenfeldt
Hold 2018 DA/lmx (1lmx DA, 2lmx DA, 3lmx DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A #1 Læsning og analyse
Titel B #2 Autofiktion
Titel C #3 DHO
Titel D #4 Vikingetid og norrøn litteratur
Titel E #5 Oplysningstid
Titel F #6 Medieforløb Dokumentarfilm og mockumentary
Titel G #7 Romantikken
Titel H #8 Det moderne gennembrud
Titel I #9 Klimalitteratur
Titel J #10 Efterkrigstid og Eksistentialisme i Danmark

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A #1 Læsning og analyse

Undervisningsbeskrivelse til forløbet med titlen ”Læsning og analyse”
- Introduktion til læsestrategier og analyseværktøjer

Kernestof
- Lærebogstekster fra Håndbog til dansk og fra Litteraturens Veje. Nye såvel som ældre dansksprogede tekster, der skal virke som teksteksempler på forløbets teori. Forløbet vil væsentligst fokusere på litteraturanalyse og fortolkning, hvor eleverne vil blive undervist i og arbejde med litterære metoder i læsningen af flere kanonforfattere

Kanonforfattere
- Herman Bang, H.C. Andersen, Johannes V. Jensen og Peter Seeberg

Lærebogsmateriale
- Håndbog til dansk
- Litteraturens Veje

Faglige mål
- Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skrifteligt
- Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, analyse, diskussion og fortolkning) med formidlingsbevidsthed
- Forløbet har også studieforberedende karakter
- Skabe overblik og et større teoretisk materiale og formidle dette
- Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, analyse, diskussion og fortolkning) med formidlingsbevidsthed
- Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer, herunder holde oplæg, med formidlingsbevidsthed
- Udvise viden om og forståelse for danskfagets identiteter og metoder
- Analyse, fortolke og vurdere væsentligst fiktive tekster
- Udvise kendskab til nyere og ældre danske forfattere og udvalgte tekster af disse
- Demonstrere viden om samspillet mellem tekst, kultur og samfund, og hvordan en analyse kan navigere her imellem
- Udvise forståelse for analysetilgange og værktøjer, der kan virke som
- Eleverne skal på et også sprogligt plan arbejde med dansksproget analyse, hvor den sproglige analyse vil danne baggrund for fortolkning og vurdering

Tekstudvalg
- Johannes V. Jensen: ”På Memphis Station”
- H. C. Andersen: ”Skyggen”
- Herman Bang: ”Den sidste balkjole”
- Helle Helle: ”Rester”
- Tove Ditlevsen ”Nattens Dronning”
- Peter Seeberg ”Biografi af en snegl”
- Per Højholt ”Gittes monolog om tåregas”
- Artikel af Svend Brinkmann:  http://www.gyldendal.dk/artikler/svend-brinkmanns-tale-til-bogforum-2017

Estimeret omfang
- 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B #2 Autofiktion

Undervisningsbeskrivelse af forløbet med titlen ”Autofiktion”
- Forløbet vil kredse om aktuelle strømninger inden for dansk litteratur, hvor forfattere sætter sig selv på spil i en ny tilgang til anvendelsen af fakta og fiktion. Eleverne skal lære at identificere fakta- og fiktionskoder, forstå den dobbeltkontrakt der oprettes i værkerne og navigere i den uafgørlighed der etableres, hvor skellet mellem forfatter og fortæller, historie og historier og virkelighed og forestilling skaber illusionen om hvad der er egentligt

Kernestof
- Tekster fra 2000-tallet – herunder tekster fra de seneste fem år
- Autofiktiv digtning
- Interview
- Reklamefilm
- Facebooksider
- To romanuddrag

Kanonforfattere
- Forløbet vil ikke inddrage kerneforfattere fra danskfagets bekendtgørelse men fokuserer på ny dansk litteratur, hvor tendenserne inden for autofiktion står stærkt

Lærebogsmateriale
- ”Livsværk – Det selvbiografiske i ny dansk litteratur”
- ”Selvfortalt – autofiktioner på tværs: prosa, lyrik, teater, film”
- ”Medier i dansk”
- ”Begreb om dansk”

Faglige mål
- Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skrifteligt
- Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, analyse, diskussion og fortolkning) med formidlingsbevidsthed
- Skabe overblik og et større teoretisk materiale og formidle dette
- Dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
- Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stilistiske grundbegreber
- Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, analyse, diskussion og fortolkning) med formidlingsbevidsthed
- Udvise viden om og forståelse for danskfagets identiteter og metoder
- Analyse, fortolke og vurdere væsentligst fiktive tekster
- Udvise kendskab til nyere og ældre danske forfattere og udvalgte tekster af disse
- Demonstrere viden om samspillet mellem tekst, kultur og samfund, og hvordan en analyse kan navigere her imellem
- Arbejde med kommunikationsanalyse af mediemæssige tekster
- Dokumentere kendskab og forholde sig til mediebilleder i dag
- Arbejde multimodalt
- Eleverne vil lære at vurdere at analysere og vurdere mediers funktion i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge
- Eleverne vil lære basale redskaber til analyse og fortolkning af medier
Tekstudvalg
- Yahya Hassans ”Yahya Hassen”
- Claus Beck-Nielsens ”Claus Beck-Nielsen (1963-2001) – en biografi”

Værklæsning
Jens Blendstrups ”Gud taler ud”

Estimeret omfang
- 150 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C #3 DHO

Forløbsbeskrivelse, DHO

Kernestof
- Tekster fra Mellemkrigstiden samt forskelligt arbejdsmateriale herom
Lærerbogsmateriale
- Litteraturhistorien - på langs og på tværs
- Litteraturens Veje
- Håndbog til dansk
Faglige mål
- Eleverne skal lære at udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt
- Eleverne lærer at beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stilistiske grundbegreber
- Eleverne lærer at opbygge og strukturere en arbejdsproces omkring det at skrive en større skriftlig opgave
- Eleverne skal dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
- Eleverne lærer at anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed
- Særligt lærer eleverne at anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed
- Analyse, fortolkning og perspektivering af fiktive og ikke-fiktive tekster
- At demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund
- At navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier
- Demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder
- Undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes, herunder i samspil med andre fag.
Tekstudvalg
- Faktalink-artikel om Mellemkrigstiden
- Udvalgt materiale fra Litteraturens Veje
- Udvalgt materiale fra Litteraturhistorien - på langs og på tværs
- Udvalgt materiale fra Håndbog til dansk
- Dokumentaren Digte, divaer og dogmebrødre
- Uddrag af Hans Scherfigs Det forsømte forår
- Laurits Skovs De danske rebeller
- J.E.P’s Her er vi konservative
- Harald Herdals Det frugtbare had
- Uddrag af Mogens Klitgaards Der sidder en mand i en sporvogn
- Soyas Umbabumba
- Artiklen Manden fra gaden: Karl fra KU’s magasin
- Hans Kirks Daglejerne
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D #4 Vikingetid og norrøn litteratur

Undervisningsbeskrivelse til forløbet med titlen Vikingetid og norrøn litteratur
- I dette forløb skal eleverne arbejde med dansk norrøn litteratur i vikingetiden. Eleverne vil i dette forløb dermed blive introduceret til begyndelsen af den danske litteraturs historie, og hermed få et udgangspunkt for at forstå historie og ophav for den senere danske litteraturskat
Kernestof
- Norrøn digtning fra 900-tallet
- Saga fra 1200-tallet

Kanonforfattere
- Tekster fra tiden før 1700-tallet
Lærebogsmateriale
- ”Litteraturens Veje”
- ”Håndbog til dansk”
Faglige mål
- Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skrifteligt
- Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, analyse, diskussion og fortolkning) med formidlingsbevidsthed
- Skabe overblik og et større teoretisk materiale og formidle dette
- Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, analyse, diskussion og fortolkning) med formidlingsbevidsthed samt skrive kreativt
- Dokumentere indblik i sprogets funktion og variation
- Udvise viden om og forståelse for danskfagets identiteter og metoder
- Analyse, fortolke og vurdere væsentligst fiktive tekster
- Udvise kendskab til den norrøne litteratur, middelalderlitteratur og barokke danske forfattere og udvalgte tekster af disse
- Demonstrere viden om samspillet mellem tekst, kultur og samfund, og hvordan en analyse kan navigere her imellem
- Demonstrere viden om fagets identitet og metode
- Analysere og sammenkoble barok kunst og litteratur og se sammenspillet mellem disse
Tekstudvalg
- Vølvens spådom
- Ravnkel Frøjsgodes saga
- Michael Hirsts tv-serie Vikings

Værklæsning
Ravnkel Frøjsgodes saga

Estimeret omfang
- 75 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E #5 Oplysningstid

Oplysningstiden

Formål: Oplysningstiden med fokus på: Hvilken betydning har oplysningstiden for os i dag?

Faglige mål:
Vi arbejder med sprogiagttagelse og skriftlig formidling.
Eleverne skal tilegne sig og demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund.
Vi analyserer, fortolker og perspektiverer fiktive og ikke-fiktive tekster.


Kernestof:
Kant: Hvad er oplysning?
Brorson: Åh Jesu, min brudgom, livsagligste ven
Holberg: Jeppe paa Bjerget (uddrag)
Holberg: Erasmus Montanus (værklæsning)
Film: En kongelig affære
Litteraturhistorien på langs og på tværs, Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen, Systime, 2014

Supplerende stof:
Artikel om Kant: https://www.religion.dk/etik/kant-er-stadig-relevant

Menneskerettighedserklæringen på internettet

Brug litteraturhistorien, Mimi Sørensen og Mads Rangvid, Systime, 2017, (ibog)

https://www.information.dk/kultur/2016/09/kalder-postfaktuelle-samfund-lige-saa-godt-kaldes-demokrati?lst_srs

www.rokokoposten.dk

Håndbog til dansk, Ole Schulzt Larsen, Systime, 2015-2016

Omfang i sider: 300
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F #6 Medieforløb Dokumentarfilm og mockumentary


Formål med forløbet er at skærpe elevernes analytiske tilgang til dokumentarfilm. Udover mediehistorie, beskæftiger vi os med filmiske virkemidler, fakta- og fiktionskoder og genrer i filmverden.
Vi ser tre ret forskellige dokumentarfilm og en mockumentary. Klassen skal selv fremstille korte dokumentarfilm for at blive mere bevidste om de filmiske virkemidler og de kunstneriske overvejelser, der ligger bag.

Krydsfelt (kopieret kompendium s. 268-280)
www.gymndansk.dk
Mirror: https://vimeo.com/68317658
Beths dagbog: www.filmstriben.dk (cpr nr uden bindestreg!)
Rejsen på ophavet: www.filmcentralen.dk
Mockumentary (Klovn) www.filmcentralen.dk
Håndbog til dansk s. 228

Omfang i sider: 250
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G #7 Romantikken

Romantik og romantisme

Faglige mål:
• analysere, fortolke og perspektivere fiktive tekster
• dokumentere kendskab til en bred repræsentation af dansk litteratur gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden –
• demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund
• demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder
• udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt

Kernestof:
Oehlenschläger: Morgenvandring
Staffeldt: Indvielsen
Grundtvig: Moders navn er en himmelsk lyd (Modersmaalet)
Blicher: Sildig opvaagnen (værklæsning)
H.C. Andersen: Skyggen
Emil Aarestrup ”Paa Sneen” & Angst
Kierkegaard: af Forførerens Dagbog

Supplerende:
Litteraturhistorien på langs og på tværs af Barbara Kjær-Hansen, Tinne Serup Bertelsen, Systime, 2014-2016
Med tiden af Maja Bødtcher-Hansen og Mischa Sloth Carlsen, Gyldendal, 2012
Brug litteraturhistorien, ibog, Systime, 2018

Omfang: 200 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H #8 Det moderne gennembrud

Det moderne gennembrud

Eleverne præsenteres for et bredt udsnit af litteraturen. Vi har fokus på novellegenren, men beskæftiger os også med lyrik. Der drages linjer til historie og samfundsfag. Samtidig trækkes tråde til i dag, både til den betydning, som litteraturen fra Det moderne gennembrud stadig har for os i dag, men også til, hvordan problemer debatteres i dag.
Eleverne skal prøve at anvende litteraturen/kunsten til at debattere samtidige problemer.

Vi læser:

Primær litteratur:
* Georg Brandes: Indledning til Hovedstrømninger i det 19de århundredes litteratur (uddrag), fra Litteraturportalen, Gyldendal
* J.P. Jacobsen: To verdener, 1879, Litteraturportalen, Gyldendal
* Henrik Pontoppidan: Ane-Mette, 1887, Litteraturportalen, Gyldendal
* Henrik Ibsen: Et dukkehjem, (VÆRK)
* Herman Bang: Foran Alteret
* Hoger Drachmann: Engelske socialister (i forbindelse med en analyserende artikel)
* Det folkelige gennembrud: Martin A. Nexø: Lønningsdag (En idyl)

Sekundært:
Hedda Gabler af Henrik Ibsen, opført af Aalborg Teater,  oktober 2020

Omfang: 230
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I #9 Klimalitteratur

Klimalitteratur

Forløbet beskæftiger sig med den danske klimalitteratur ved at stille fire hovedspørgsmål:
1. Hvordan ændrer vores ideer om forholdet mellem menneske, natur og klima sig i lyset af klimakrisen?
2. På hvilken måde balancerer mennesket mellem magt og afmagt?
3. Hvad er sammenhængen mellem det globale og det lokale?
4. Hvordan kan man eksperimentere sig frem til et sprogligt udtryk, der kan beskrive klimakrisen?

Altså: Vi dykker ned i litteraturen for at blive klogere på os selv og vores omverden.

Faglige mål:
• dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
• analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier
• demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund
• demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag
• navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage reflekteret i og bidrage til digitale fællesskaber
• demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metode

Primært materiale:
Klimalitteratur af Thor Gustafsson, Systime, 2020

(kapitel1: Karl Ove Knausgård: "Fienden er fölelsen av makteslöshet", 2017
Uddrag af Greta Thunbergs "How dare you"-tale

Kapitel 2: Theis Ørntoft: "Det er forvirrede tider" og "Min sorte kælders", begge fra 2014

Kapitel 3: Conservation International "Nature ist speaking: Julia Roberts is Mother Nature", Morten Søndergaard "Bourdieu i køkkenhaven", 2008

Kapitel 4: Silja E.K. Henderson, uddrag af "1,7 Tipping Point": 2.februar, 26.december, 10.januar, 23.januar

Kapitel 7: romanuddrag, Charlotte Weitze: "Den afskyelige" fra 2016, Theis Ørntoft "Solar" fra 2018, Dennis Gade Kofoed "Nancy fra 2015)

Sekundært materiale:

Nik og Jay "Dråber af lys", 2019
Yahya Hassan "Knæl for monsunen", 2019
Steve Cutts "The Turning Point", 2020 (https://www.youtube.com/watch?v=p7LDk4D3Q3U)
Anna Chris Thompson "Litteratur kan give nye blikke på klimakrisen", Politiken, 26.oktober 2019

Omfang: 200
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J #10 Efterkrigstid og Eksistentialisme i Danmark

Eksistentialisme i efterkrigstiden i Danmark

Primær litteratur:
Erik Knudsen "En strålende skyskraber" og "Credo"
Martin A. Hansen "Roden"
Karen Blixen "Babettes Gæstebud" (uddrag)
Peter Seeberg "Hullet"
Klaus Rifbjerg "Terminologi"

Supplerende litteratur:
Peter Seeberg "Hvile"
De eneste to "Skrig det til træerne"
https://www.information.dk/debat/1998/01/sisyfos-lykkelig-mand

Omfang: 170 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer