Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Ann Elisabeth Ravn Langbak, Inge Lise Eriksen, Julie Overgaard Mark
Hold 2018 EN/d (1d EN, 2d EN, 3d EN)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Science Fiction - Utopias and Dystopias
Titel B The American Frontier
Titel C Going Mental
Titel D Retorik
Titel E South Africa
Titel F Lord of the Flies - an Allegory (værklæsning) EKSA
Titel G Disney EKSAMEN
Titel H Hemingway and modernism (Virtuelt) EKSAMEN
Titel I Shakespeare with a hint of love EKSAMEN
Titel J India EKSAMEN

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Science Fiction - Utopias and Dystopias

I dette forløb har eleverrne arbejdet med emnet "Science fiction” og i relation dertil begreberne “utopia” og dystopia". Gennem forløbet har der været fokus på elementær tekstanalyse med særligt henblik på miljø- og personkarakteristik samt temaanalyse. Derudover er eleverne blevet introduceret til filmanalyse og i den forbindelse analyse af komposition.

Kernetekster:

-"The Veldt", Ray Bradbury, 1950
-"By the waters of Babylon", Stephen Vincent Benet, 1937
-"SThe Pedestrian", Ray Bradbury, 1951

Film: "The Island", Michael Bay, 2005
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Lectio
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel B The American Frontier

Dette forløb tager udgangspunkt i nogle af de grundlæggende amerikanske værdier, så som frihed og selvstændighed. I første del af forløbet arbejder eleverne med historien bag, samt de værdier der er forbundet til den amerikanske ”frontier”. Desuden undersøger de betydningen af andre grundlæggende nationale symboler, så som frihedsgudinden. Den sidste halvdel af forløbet drejer sig om de værdier, der er forbundet med den amerikanske vildmark, og hvordan disse er knyttet til den amerikanske selvopfattelse. Formålet med forløbet er altså at skabe en forståelse blandt eleverne for de værdier, som danner grundlaget for den amerikanske selvforståelse.  

Kernetekster:

Fiktion:
"The New Colossus", Emma Lazarus, 1883

Non-fiktion:
"American Beliefs and Values", Fiedler et all,  fra "America In Close-up", Longman 1990
"The Frontier Heritage", Edward N. Kearny, 1984, fra "The USA - From British Colony to Superpower"
"The Frontier", Margaret Atwood, fra "The American Wilderness", systime, 1997
"Letters from an American Farmer", Michel-Guillaume Jean De Crevecoeur, 1782 (essay)
"Nature and the City", Eric Hoffer, 1968 (essay)

Film:
America the Story of Us, ep. 3 (dokumentar, 2010)
Into the Wild, Sean Penn, 2007

Supplerende tekster:
"In Alaska’s Wilds, the mystic hiker’s bus draws pilgrims…", Peter Beaumont, 2014

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Written Assignment 2 - Letter 08-02-2019
Written Assignment 2 - Letter 08-02-2019
Written Assignment 2 - Letter 08-02-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Lectio
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel C Going Mental

I dette forløb undersøges det, hvordan dobbeltgængermotivet og personlighedsspaltning kommer til udtryk via tekster gennem forskellige perioder. Med et analytisk fokus på fortæller, synsvinkel, stil, tone og personkarakteristik arbejder vi med både litteratur fra gotikken og frem til nutiden.


Kernetekster:

Poe, Edgar Allan: "The Tell-Tale Heart", 1843
Stevenson, Robert Louis: uddrag fra "The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde", 1886
Ellis, Bret Easton: "Tuesday" (et uddrag fra "American Psycho"), 1991
Spence, Sean: "Bad or Mad" (artikel),  2004
Carver, Raymond: “Why Honey?”, 1976

Film: Black Swan, Darren Aronofsky, 2010
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Written Assignment 3 14-04-2019
Written Assignment 3 23-04-2019
Written Assignment 3 23-04-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Lectio
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel E South Africa

Forløbet tager udgangspunkt i bogen ’From dompas to democracy’ af Karen Bente Holmgaard og Birger Axen. Formålet med forløbet har været at give eleverne et historisk indblik i Sydafrika for at kunne diskutere landets nutidige situation.

Tekster:
The State of the Rainbow Nation, Jeff Cangialosi, 2012 (artikel)
Humphrey Tyler’s eye-witness report, Humphrey Tyler, 1960 (eye-witness report)
The child who was shot dead by soldiers at Nyanga. Ingrid Jonker, 1963 (poem)
Uddrag tre taler af Mandela: ’Nelson Mandela’s statement from the doc’ (1964), ’I am not prepared to sell the birthright’(1985), ‘Adress to ANC rally’ (2008)

Baggrundsmateriale:
Infotekster til de læste tekster.
’the great trek’ (s.48), the first and second boer wars (s.49) og ’the native question’ (s.50)
Infotekst s. 24-25 om Nelson Mandela
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Lord of the Flies - an Allegory (værklæsning) EKSA

Eleverne har i dette forløb læst bogen Lord of the Flies af William Golding (1954). Værklæsningen har været kædet sammen med begrebet 'allegory', da eleverne har læst bogen med dette henblik.
Eleverne har derfor trænet deres analytiske evner samt læsestrategier, læsefokus og studieteknik og dels at træne evnen til at overskue og fagligt behandle en længere tekst samt arbejde med faglig fordybelse.

Yderligere har eleverne fået tildelt bestemte karakterer fra bogen som de har lavet dybdegående karakteristikker af, disse har også været en aflevering.

Øvrigt materiale:
The gentlemen of the jungle. (kan tilgås her: https://www.szig.hu/_user/browser/File/Bal%20oldali%20menűkhöz%20tartozó%20fájlok/versenyek/diákakademiai_palyazatok/The%20Gentlemen%20of%20the%20Jungle.pdf)

Allegory: https://www.merriam-webster.com/dictionary/allegory

Artikel: In ‘Lord of the Flies’ Remake, Girls Survive Instead (2017) By Daniel Victor
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Assignment 4 (delopgave) 05-11-2019
Assignment 5 (samlet aflevering) 22-11-2019
Assignment 6 (characterization) 20-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Disney EKSAMEN

Der har i dette forløb været fokus på flere aspekter når det kommer til Disney: Oprindelse ( information omkring Walt Disney), analyse af Disney ift. eventyranalyse samt nutidige problematikker herunder stereotyper samt propaganda.

Tekster:
- Kapitlet 'Reading and analyzing fairy tales' fra bogen About folk tales, s. 9-14
- Rapunzel, Grimm, 1812, fairytale
- Tangled, Disney, movie, 2011


Sekundær litteratur:
-  Disneyfication and Disneyization, Mousekeeter Cole blog, 2010
-  Disney Princesses Not Brave Enough, Jon Mcbride, 2016
- Disney Gender analysis. Disneyanalysis.weebly.com, blog
- Walt Disney - life and legacy, background article:
http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/films/walt-disney/video-part1-chapter1/
https://www.entrepreneur.com/article/197528

- Fact-Checking the Age-Old Rumors of Walt Disney’s Dark Side, Amanda Dobbins, 2013, article.
- What is the Disney formula for making a movie, Zach Baker, 2012, comment
- Disney og Propaganda: short cartoon: Donald Duck – Der Fuehrer
https://www.youtube.com/watch?v=kzH1iaKVsBM&t=328s  
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Hemingway and modernism (Virtuelt) EKSAMEN

Virtuelt forløb:

Forløbet har til formål at give eleverne et overblik over Ernest Hemingways litteratur samt hvordan han kan betegnes som en modernistisk forfatter. Dette for at afdække ’literære strømninger i USA’ ift. bekendtgørelsen. Forløbet introducerer eleverne for tre af hans noveller. Både mundtlig og analytiskfærdighed er i spil med henblik på at forstå hvordan Hemingways simple skrivestil fungerer som toppen af et isbjerg.  

Terms: Lost generation, modernism, iceberg theory, Short introduction to Hemingway’s life.

Tekster:
Mr. and Mrs. Elliot (1925)
Hills like white elephants (1927)
A Clean, Well-Lighted Place. (1933)

Sekundær litteratur:
https://www.youtube.com/watch?v=0JQDe0GCNHg
Indian Camp (ILE rep.)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Shakespeare with a hint of love EKSAMEN

Forløbet afdækker følgende ift. bekendtgørelse:

- Læst et skrevet værk (Eleverne har læst både act 1, udvalgte scener fra act 2-4 samt act 5. Hovedsagelig fokus på redegørelse og forståelse end sproglig analyse)
- Uddrag af værker af Shakespeare (sonnets og Romeo og Julie)
- Væsentlige strømninger i britisk litteraturhistorie
- samfundsmæssige forhold i Storbritannien

Forløbet har yderligere fungeret som en del af et flerfagligt forløb med historie hvor fokus var på hvorledes Shakespeare er et udtryk for sin samtid.

Kernestof:
Baggrundsviden:
Romeo and Juliet (act 1 og 5) – Oxford School
Shakespeare – Lives and works af Ole Juul Lund
Britain – The renaissance: The Age of Shakespeare
The age of Shakespeare Francois Laroque p 12-23, 91-93,

Fiktionstekster:
Song: the wild rose song
Love letters from Beethoven to his beloved (sekundær litteratur, ikke original sprog på engelsk)
To his coy mistress
Sonnet 18 and 116
Romeo and Juliet
Sonnet 104(rep. ILE)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J India EKSAMEN

Følgende forløb har hovedsageligt taget udgangspunkt i bogen 'Narrating India' af Katrine Brøndsted. Størstedel af forløbet er undervist virtuelt.

Forløbet blev startet ud med en Indiadag hvor klassen først så Bollywoodfilmen Bareilly Ki Barfi  samt der var besøg af den indiske ambassadør på skolen.

Fokus har være kort på Indiens historik i forbindelse med uafhængighed af England og fremadrettet. Der har været forsøgt at sætte fokus på forskellige aspekter i det indiske samfund.

Kernestof:
Fagtekst: Indian Independence and Partition
Speech: “A Tryst with Destiny” by Jawaharlal Nehru
Short story: Cold calling by Chuck Palahniuk (eleverne har til denne tekst læst om begreberne; orientalism and cultural appropriation)

Begrebet Pigmentocracy:
- Informationstekst fra Narrating India
- Artikel: Dark is beautiful: https://www.theguardian.com/inequality/2017/sep/04/dark-is-beautiful-battle-to-end-worlds-obsession-with-lighter-skin
- Videoer:
(Real Talk About Fair Skin) https://youtu.be/u-jNG6LSDJ0
(VOX: Why the market for skin whitening is growing) https://www.youtube.com/watch?v=Cjzvvgmg1NU&feature=youtu.be


Film: Bareilly Ki Barfi (2017) af Ashwiny Iyer Tiwari

Sekundær:
Being Indian – ”Delhi on Chai”  https://www.youtube.com/watch?v=Am_hnXPb9SQ
Vocabulary - quizlet: https://quizlet.com/487456532/narrating-india-introductory-vocabulary-flash-cards/
Selvvalgt podcast fra BBC World service – Kalki presents: My Indian Life: https://www.bbc.co.uk/programmes/p06dwm6y/episodes/downloads?fbclid=IwAR0ZazSS5GPa_Zwp44lDUoC3Z69zScP3mvYhjPNSaw0ti1pFGn4FSPAMgGs

S. Futenally: The Meeting (ILE rep)
Slumdog Millionaire (ILE rep.)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer