Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Asger Støvring Sorgenfrei, Thomas James Pheasant
Hold 2018 EN/e (1e EN, 2e EN, 3e EN)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Dystopia
Titel B The American Dream and American values (EKSAMEN)
Titel C Grammatik i 1g
Titel D Sustainability
Titel E Seven Deadly Sins
Titel F Drinking Culture
Titel G Violence
Titel H The English Language
Titel I India (EKSAMENSEMNE)
Titel J Literary Circles
Titel K Current Events
Titel L Aspects of love (EKSAMENSEMNE)
Titel M Hemingway (EKSAMENSEMNE)
Titel N The Empire (EKSAMENSEMNE)
Titel O Elektroniske hjælpemidler anvendt i undervisningen

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Dystopia

Forløbet undersøger dystopier og deres kendetegn inden for fiktion.

Kernetekster:
Why is dystopia so appealing to young adults? (artikel)
The Unknown Citizen (digt)
Udrag fra romanen 1984 samt udvalgte klip fra filmatiseringen fra 1984.
Why 1984 is a 2017 must read (artikel)
Uddrag fra The Handmaid's Tale samt første afsnit af TV-serien fra 2017

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B The American Dream and American values (EKSAMEN)

Forløbet fokuserer først på den hvordan de amerikanske værdier og den amerikanske drøm opstod i Amerika. Udover eksempler fiktive og ikke-fiktive eksempler på den amerikanske drøm, inddrager forløbet også flere kritiske vinkler på emnet.

Kernestof:
- Traditional American values and beliefs (teoretisk tekst)
- Far & Away (film)
- The Declaration of Independence (Uddrag)
- This is My Living Room (novelle, eleverne har skrevet essay om teksten)
- I Have a dream (tale)
- The Wrestler (film)

Omfang: ca. 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Grammatik i 1g

I grundforløb:
- kongruens
- ordstilling

Efter grundforløb:
- genitiv
- Udvidet tid
- adjektiv eller adverbium?
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Sustainability

Med udgangspunkt i de aktuelle skolestrejker for klimaet og Greta Thunberg fokuserer forløbet på bæredygtighed og på menneskets indflydelse på klimaet. Som en del af forløbet tog nogle af eleverne tog til demonstration for klimaet. Der er analyseret både på artikler, en novelle og filmen The Flood, hvorefter eleverne selv har udarbejdet et valgfrit produkt (som del af en miljøkampagne), der er blevet fremlagt for klassen.

Nøgleord:
sustainability, UN Sustainability Goals, carbon footprint, the anthropocene,

Fokuspunkter:
- analyse af non-fiktion (særligt appelformerne)
- analyse af fiktion
- gruppepræsentationer af produkt
- aktuelt emne

Kernetekster:
Playing hooky to save the climate (artikel)
The Larder (novelle)
What’s the carbon footprint of.. a pint of beer? (artikel)
Before the Flood (film)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Seven Deadly Sins

Forløbet har arbejdet med De Syv Dødssynder og deres skildring i en stor variation af engelsksproget kultur, varieret både i tid og materiale. Det har været målet at beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt ubesværet at deltage I en samtale og diskussion på engelsk, analysere og fortolke forskellige nyere og ældre teksttyper samt mediestof, herunder film, med anvendelse af faglig terminologi og endelig perspektivere det givne materiale litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt & historisk.

- David Fincher, Se7en (1995), film
- Shakespeare, Macbeth, Shakespeare, Act I, scene 5 (1621), drama
- Justin Kurzels Macbeth film fra 2015, enkelte scener
- William Blake, London (1794), poem
- Stephen King, Dreamcatcher (excerpt), novel
- Simon Lahan: The Joy of Sin (excerpt), (2012), non-fiction

Grammatik:
- Do-omskrivning
- Pronominer, relative og personlige
- Substantivers tal

Der er blevet arbejdet med:
- Imagery
- PEE struktur
- Film Analysis
- Genrebevidsthed (Skuespil som genre)
- Karakteristik
- Diskussion og argumentation (i forbindelse med moral dilemmas)

40 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Drinking Culture

Kort forløb omkring drikkekultur, med fokus på reklamer, stereotyper og ordforråd


10 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Violence

Med udgangspunkt i de aktuelle masseskyderierne i Ohio og Texas august 2019 udforskes først problematikken om våbenrelaterede dødsfald i USA. Herunder er centrale emner den Amerikansk våbenpolitik og the second amendment, the NRA og The Brady Campaign. Derefter anvendes et bredere perspektiv ift. hvordan emnet violence er skildret i fiktionslitteratur.

Omfang: ca. 40 sider (+135 s. hvis filmen skal tælles med)

Kernetekster:
- The second amendment
- Rendezvouz (novelle)
- Sunday in the Park (novelle)
- Hostage (novelle)
- Pulp Fiction (film)

Kernestof:
- The second amendment
- The NRA
- The Brady Campaign
- Postmodernism

Grammatik:
- udvidet tid og ing-form, verbalsubstantiv
- modalverber
- sammensatte verballed
- verbets tider
- finitte og infinitte verber

Videoer:
The Daily Show with Trevor Noah: What causes these mass shootings? (9 min)
https://www.youtube.com/watch?v=yiER4rUrGN8

Gun deaths in the US: The state of gun violence in the US, explained in 18 charts (7 min)
https://youtu.be/bX4qUsgHa4Y

Khan Academy: The Second Amendment (8 min, historical background)
https://www.khanacademy.org/humanities/us-government-and-civics/us-gov-the-national-constitution-center/us-gov-the-bill-of-rights-ncc/v/the-second-amendment
(00:00-4:23 and 13:27-16:45)

How Quentin Tarantino Steals From Other Movies: https://www.youtube.com/watch?v=KYM_ZRjPD-A
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H The English Language

Et sproghistorisk forløb med fokus på det engelske sprogsudvikling og indflydelsen fra andre sprog. Efter en fælles introduktion, har eleverne arbejdet gruppevis med forskellige det engelske sprogs forskellige perioder og efterfølgende lavet præsentationer på klassen. Derefter er to fiktionstekster analyseret i fællesskab med særligt fokus på det engelske sprog som en foranderlig størrelse og som et verdenssprog.

Kernetekster:
- Language and Culture (fra Words of English)
- A short history of the English language
- Everything is illuminated (romanuddrag)
- Reporting from the Frontline of the Great Dictionary Disaster (digt)

- Language and style

omfang: ca. 25 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Præsentationsgrafik
Væsentligste arbejdsformer
Titel I India (EKSAMENSEMNE)

Med udgangspunkt i det moderne Indien behandler forløbet en række centrale emner og problematikker i Indien herunder bl.a. Indiens deling, livet i storbyen (og slummen), kønsroller, hierarkier, fordomme, outsourcing og orientalisme.

Kernetekster:
- How to get filthy rich in rising Asia (romanuddrag)
- Partition and independence (historisk baggrundsartikel)
- Videoklip fra dokumentaren The Day India Burned
- Sex, Death and the Gods (BBC dokumentar)
- Tryst with Destiny (tale)
- The Dark (novelle)
- Videoer og reklamer relateret til emnet pigmentocracy
- Cold calling (novelle)

Kernestof:
Analyse af fiktion (nykritisk analyse)
Analyse af ikke-fiktion (retorisk analyse)
Postkolonial analyse
Diskursanalyse
Orientalisme

Grammatik:
- passiv
- modalverber
omfang: ca. 50 sider


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Literary Circles

Literary circles er et forløb, hvor eleverne gruppevis læser en selvvalgt roman og undervejs i processen løser og afleverer skriftlige opgaver, der bruges som udgangspunkt for løbende møder i gruppen, hvor dagens lektie bearbejdes og diskuteres. Efter en fælles opstart har eleverne selv planlagt hvordan læsningen skulle disponeres og selv haft ansvaret for lede hvert møde i gruppen. Slutteligt har eleverne præsenteret en analyse og fortolkning af det læste værk på klassen med anvendelse af historisk-, biografisk- og/eller psykoanalytisk fortolktolkningsmetode.
Literary circles er afviklet parallelt med forløbet Current Events.

Forløbets formål har især været:
- at læse en engelsksproget roman
- at træne elevernes selvstændighed
- styrke læseglæden
- at træne både skriftlige og mundtlige kompetencer

De læste værker:
- The Great Gatsby
- To Kill a Mockingbird
- Of Mice and Men
- Stone Cold
- The Postman Always Rings Twice

omfang: ca. 120-300 sider (varierende ift. det valgte værk)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Current Events

Forløbet beskæftiger sig med aktuelle begivenheder især i USA

- Primærvalgene i USA

KERNETEKSTER:

- America's presidential primaries, explained: https://www.youtube.com/watch?v=tCvMtkEVqdA
- Who Is Pete Buttigieg and Why Is He Killing It in the Polls? | The Daily Show: https://www.youtube.com/watch?v=13OypBRrwv8

Campaign videos:
VISION | Bernie Sanders 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZgJagAiHimk
Your Choice | Pete Buttigieg for President: https://www.youtube.com/watch?v=3uOly3jGCBo
Sun Comes Up | Pete Buttigieg for President: https://www.youtube.com/watch?v=q698GWtN_wA
Had To | Nevada | Pete Buttigieg for President: https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=hoS-C4OOjGc&feature=emb_logo
Joe Biden For President: America Is An Idea: https://www.youtube.com/watch?v=VbOU2fTg6cI
Root Out Corruption (Warren for President Campaign Ad): https://www.youtube.com/watch?v=0iEnYYfxtRw
Elizabeth Warren Stands Up to Billionaires (Warren for President Campaign Ad): https://www.youtube.com/watch?v=mN0a_ZhYjac
Elizabeth Understands (Warren for President Campaign Ad): https://www.youtube.com/watch?v=zG07nbOTiM8
“Betsy” (Warren for President Campaign Ad): https://www.youtube.com/watch?v=SW0na5p3hDE

Corona:
- Total Cost of Her COVID-19 Treatment: $34,927.43 (article)
https://time.com/5806312/coronavirus-treatment-cost/?fbclid=IwAR1MedaqL-Xeef_mkb3nOVjxOeZnLJuq_bdpNW2Kta53taUsBy-SsKdg4EY

- Middle Earth Temporarily Bans Fellowships of More Than Five (Article)
https://thehardtimes.net/culture/middle-earth-temporarily-bans-fellowships-of-more-than-five/?fbclid=IwAR2-bJ8A2Y9AlI4Z28gAOIGBlMD_9hLmAhu-jW50kCia157GfLzkG5TwcsM

- Trump's Corona Speech
Transcript: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/12/we-are-at-a-critical-time-trumps-coronavirus-speech-in-full
Video: : https://www.youtube.com/watch?v=EnHo-eYJWg4

Kernestof:
- humorous devices
- Style and stylistics
- appeal forms
- figurative language vs. imagery

omfang: ca. 30 sider


Grammatik:
- præp + that - aldrig
- Præp + inifinitiv - heller aldrigIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Aspects of love (EKSAMENSEMNE)

Med udgangspunkt i en central tematik omkring kærlighed, fokuserer dette forløb særligt på engelsksproget litteratur fra renæssancen og romantikken.

Kernetekster (fra Wider Contexts):
• Marlowe: The Passionate Sherpherd to His Love
• Marvel: To His Coy Mistress
• Shakespeare: Sonnet 18
• Shakespeare: Romeo & Juliet (excerpts)
○ Act 1, scene 5 (“If I profane…”)
○ Act 2, scene 1 (“The Balcony scene)
• Luhrman: Romeo + Juliet (film, 1996)
• Austen: Pride & Prejudice (Excerpts)
○ Chapter 1
○ Chapter 34
• Seth Grahame-Smith: Pride & Prejudice & Zombies

Key concepts:
The Renaissance: The Elizabethan World Picture & the Great Chain of Being, the  Shakesperean sonnet, the conceit, how the sonnet is used in Romeo & Juliet
The Romantic Period: Emotion, the particular/the individual/the celebration of the self, nature, freedom (political),
Other concepts: carpe diem, the novel of manners,

Fokus ift. læreplanen:
• Væsentlig strømninger i Britisk litteraturhistorie
• Shakespeare
• Britisk historie og kultur (bl.a. The Elizabethan world picture)
• fiktion fra forskellige perioder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Hemingway (EKSAMENSEMNE)

Forløbet fokuserer på forfatteren Ernest Hemingways litterære værker med særligt fokus på romanen The Sun Also Rises, som er læst og gennemgået med holdet.

Kernetekster
af Hemingway:
• A Very short story
• A Farewell to Arms (to uddrag)
• A Soldier’s Home
• Indian Camp
• The Sun Also Rises (ca. 320 sider)
• Hemingway & Gellhorn (film, 2012)

Key concepts:
Modernism, WWI, realism, Hemingway's life and literary works, The lost generation, Hemingway's iceberg technique and style of writing, The code hero, The nada concept

Fokus ift. læreplanen:
• værklæsning
• Væsentlig strømning i amerikansk litteraturhistorie
• fiktion fra forskellige perioder

Omfang: ca. 350 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N The Empire (EKSAMENSEMNE)

Forløbet fungerer som en slags ‘prequel’ til holdets forløb om Indien på den måde, at forløbet giver indblik i den britiske imperialisme - både historisk og ift. den imperialistiske mentalitet i form af konceptet om “the white man’s burden”.
I denne forbindelse fungerer Kipling (primært) som fortaler for denne tankegang og Orwell som modstander af samme.

Kernetekster:
- Kipling: The White Man’s Burden
- Kipling: Lispeth
- Orwell: Burmese Days

Key concepts:
the white man’s burden, imperialism, the Victorian Age, colonialism, racism,

Omfang: ca. 20 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Elektroniske hjælpemidler anvendt i undervisningen

www.ordbogen.com

www.Dictionary.com

www.Thesaurus.com

www.WordHippo.com

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer