Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Jacob Selchau, Peter Troelsgaard Thorsen
Hold 2018 MA/r (1r MA, 2r MA, 3r MA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Procent- og rentesregning
Titel B Vækstmodeller
Titel C Vektorer
Titel D Sandsynlighedsregning
Titel E Andengradsligning
Titel F Opsamling på 1r MA
Titel G Polynomier og andre funktioner (cos, sin, log)
Titel H Differentialregning
Titel I Integralregning
Titel J Linjer, vektorer og cirkler
Titel K Sandsynlighedsregning og statistik
Titel L Vektorfunktioner
Titel M Funktioner af to varable
Titel N Differentialligninger
Titel O Diskret matematik: "mindste kvadraters metode"
Titel P Historisk forløb: Hvordan Leibniz opfandt integral
Titel Q Matematikkens grundlag og matematiske beviser
Titel R Forberedelsesmaterialet 2021: Differensligninger
Titel S Repetition1

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Vektorer

Vejen til matematik AB1+C, 1.udg., 2.opl.: s. 231-271
Vektorer i planet, regneregler, skalarprodukt, sinus og cosinus, cosinus- og sinus relation, beregninger i trekanter, Astronomi-geometri projekt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 38 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Sandsynlighedsregning

Vejen til matematik AB1+C, 1.udg., 2. opl: s: 219-229
Store tals lov, sandsynlighed og sandsynlighedsfelt, hændelse, symmetrisk sandsynlighedsfelt,  kombinatorik
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Andengradsligning

Vejen til matematik AB1+C, 1. udg, 2.opl. s: 96-99
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Opsamling på 1r MA

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Integralregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Sandsynlighedsregning og statistik

Følgende videoer er vist:

Sandsynlighedsregning og statistik:
I dette link er sandsynlighedsregningen gennemgået
https://www.youtube.com/watch?v=N9_hStvAttA&list=PLftC0cmMlr1MRJ_Zr2WaVLP8w-r8qfWwC
https://www.youtube.com/watch?v=GtHIjdXbKTY&list=PLftC0cmMlr1OtcSKjctHCrYfpFtNKe_jQ

Trigonometri
https://www.youtube.com/playlist?list=PLftC0cmMlr1N5DCoMysrap1yhQeiag98j
Videoerne er lavet af Jan Egballe Heinze, Gribskov Gymnasium.
Normalfordeling
Normalfordeling, hvad er det?
https://www.youtube.com/watch?v=RYN4WMZVdFI
Standard normalfordeling:
https://www.youtube.com/watch?v=xzn51-I4NRI

Udregning af normalfordelte sandsynligheder
https://www.youtube.com/watch?v=__u3W9qVLyg
videoer af Michael Grankvist Sørensen.

Normalfordelingspapir af Gert Friis Nielsen, tid: 7:33 - 10:08
https://www.youtube.com/watch?v=b4e4U-BKHMs
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Funktioner af to varable

Funktioner af to variable, flade, niveaukurve,  partiel differentiation, gradient, tangentplan, ekstrema, dobbelt- og blandede aflede
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel R Forberedelsesmaterialet 2021: Differensligninger

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel S Repetition1

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer