Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Daniele Buccinna, Flemming Stubkjær Hüttel, Henrik Rudfeld, Pernille Bærentsen Justesen, Simon Hamborg
Hold 2018 id/abclmx (1abclmx id, 2abclmx id, 3abclmx id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Badminton og Basketball
Titel B Les Lanciers, Jive og CPR-dans
Titel C Grundtræning
Titel D Flag football/Softball
Titel E Rytmisk opvarmning
Titel F Volleyball/Spring, akrobatik og parkour
Titel G Corona-idræt
Titel H 1 Flag football/softball
Titel I Dans og kreative bevægelser
Titel J Træningsprojekt

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Badminton og Basketball

Faglige mål
Eleverne skal:
̶ beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for færdighedsområderne: boldspil (basketball) og klassiske og nye idrætter(badminton)
̶ indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer

BASKETBALL
Læst stof:
Dokument med info om basketball samt regler: Basketball regler.docx.

Praktisk:
Regler, småspil og partibold   
Stående- og hopskud, lay-up, finter samt minikampe.
Screening, give and go og rebound samt kampe
Forsvar (mandsopdækning og zoneopdækning)

BADMINTON
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Les Lanciers, Jive og CPR-dans

Faglige mål
Eleverne skal:
̶ beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for færdighedsområdet: musik og bevægelse
̶ opnå kropsbevidsthed
̶ indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer

Fokuspunkter i forløbet:
- Les Lanciers
- Folkedans: "Totur til Vejle" og "Sekstur til Hamborg",
- CPR-dans
- Jive
Indhold
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Grundtræning

Faglige mål
Eleverne skal:
̶ gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning (grundtræning)
̶ opnå kropsbevidsthed
̶ udarbejde, gennemføre og evaluere træningsprogrammer og i relation hertil kunne redegøre for relevant fysiologisk teori
̶ kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden

Fokuspunkter:
Coopertest og kondital
Aerob arbejdsevne
Anaerob arbejdsevne
Styrketræning
- Dynamisk/statisk arbejde
- Muskelvækst
- Muskeludholdenhed
- Maksimal styrke
- Eksplosiv styrke
- Spændstighed

Eleverne har udarbejdet, udført og evalueret eget grundtræningsprogram med udgangspunkt i en arbejdskravsanalyse i en selvvalgt disciplin.


Udvalgte afsnit om grundtræning læst i Idræt, teori og træning (Wolf og Nielsen)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Flag football/Softball

2abc - Flag football
Formålet med forløbet er en grundlæggende indføring i teknik og taktik i flag football. Der arbejdes med forskellige tekniske færdigheder såsom kaste/gribe samt forskellige teknikker til at tackle og at løbe sig fri. Derudover arbejdes der også med det taktiske element i flag football og ikke mindst holdsamarbejdet. I det meste af forløbet er eleverne inddelt i faste hold for at kunne udarbejde en playbook. Der lægges vægt på meget tid til selve spillet, da det er den bedste måde at lære de mange regler på. Forløbet afsluttes med en forløbsprøve, hvor eleverne testes i deres tekniske færdigheder samt evner i det færdige spil.
HVAD SKAL ELEVEN KUNNE?
- Kaste en amerikansk fodbold, så den roterer rigtigt i luften
- Gribe en amerikansk fodbold stående/i bevægelse - både lave og høje bolde
- Udføre forskellige løberuter med retningsskift (cuts) og med god acceleration
- Have en vis forståelse for reglerne i spillet samt de mest brugte udtryk
- Have en taktisk og teknisk forståelse af forskelige forsvars-principper
- Have en taktisk og teknisk forståelse af forskellige angrebs-principper
- Have spilforståelse og løbe i henhold til de aftaler, som ens playbook indeholder

2lmx - Softball
Formål: Basal indføring i såvel teknik (at kaste og batte) som regler (tilpassede)
- kaste med præcision, kort og langt
- gribe med handske
- kast til løber, kort og langt
- battingøvelse
taktik, specielt for udeholdet; fordeling på banen, hvem skal der først kastes til osv.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Rytmisk opvarmning

Formålet med forløbet i rytmisk opvarmning er, at eleven bliver i stand til at planlægge og udføre et rytmisk opvarmningsprogram, som varmer kroppen op og gør udøveren klar til at dyrke idræt bagefter. Eleverne skal altså have en teoretisk og praktisk indsigt i, hvad et opvarmningsprogram til musik indeholder, hvordan det bygges op, og hvordan musikken bruges aktivt. Opvarmningsprogrammet indeholder 5 serier til musik: Gang, sving, hop, løb og styrke.
HVAD SKAL ELEVEN KUNNE?
- Høre musikkens tælling og starte bevægelsen på 1. taktslag i musikken
- Holde rytmen og udføre bevægelser i takt til musikken
- Planlægge øvelserne til et rytmisk opvarmningsprogram på ca. 15 min.
- Finde egnet musik til de valgte øvelser
- Udføre eget opvarmningsprogram og instruere en gruppe/et hold i det
- Argumentere for opbygningen af programmet, øvelserne og musikvalget
- Demonstrere forståelse for progression i intensitet og øvelsesvalg
- Koordinere bevægelser og udføre opvarmningsøvelser teknisk korrekt
- Reflektere over og evt. kommentere på andre gruppers opvarmningsprogrammer
- Vise teoretisk forståelse for, hvorfor man varmer op
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Volleyball/Spring, akrobatik og parkour

Spring, akrobatik og parkour*
Formålet med forløbet er at opnå indsigt i de centrale elementer i springgymnastik, akrobatik og parkour. De første 3 moduler har haft fokus på springgymnastik og akrobatik, efterfulgt af 2 moduler med fokus på parkour. Det praktiske afsluttes med at eleverne laver en video, hvor forskellige elementer bringes i spil. I forløbet fokuseres der på opbygning af kropsstyrke, balance og kropsbevidsthed. Eleverne er i den første del af forløbet blevet introduceret for hovedstand, forlæns og baglæns rulle, flyverulle, vejrmølle, araberspring, håndstand, hovedspring/lukket overslag samt forskellige akrobatiske opstillinger. Eleverne er også blevet introduceret til modtagning. I parkour er eleverne blevet introduceret til de fire hovedområder: Balance, jumps, rails og vaults - også på baner, hvor flere teknikker kan kombineres.
HVAD SKAL ELEVEN KUNNE?
- Have god kropsspænding
- Hovedstand, forlæns og baglæns rulle, flyverulle, vejrmølle og araberspring
- Håndstand og hovedspring/overslag med modtagning samt mindre kombinationer af forskellige springgymnastiske bevægelser
- Akrobatiske balanceøvelser i par og mindre grupper
- Kunne modtage teknisk korrekt, hvor det er nødvendigt
- Diverse former for balance, jumps, rails og vaults
- Kunne vurdere hvilken teknik, der kan anvendes ved en forhindring

*Grundet Corona-situationen har dette forløb ikke inkluderet parkour-delen for 2lmx.

Volleyball
Formålet med volleyballforløbet er en grundlæggende indføring i de centrale teknikker og taktikker i volleyball. I de første lektioner vil hovedvægten være på at få lært de forskellige slag. Senere i forløbet skifter fokus over til at blive mere fokuseret på sammenspil og taktik. Forløbsprøven tager udgangspunkt i beherskelse af de forskellige tekniske slag samt evnen til at indgå og fungere på et hold.
HVAD SKAL ELEVEN KUNNE?
- Fingerslag med en højde og præcision, der gør det muligt efterfølgende at lave et angreb
- Baggerslag med en præcision og en højde, der gør det muligt for hæveren at spille bolden
- Smash hvor der sættes af på to ben, og bolden slås over nettet med en hånd
- Underhåndsserv og/eller overhåndsserv, der rammer modstanderens bane
- Forståelse for regler og rotationssytem
- Evne til at placere sig rigtigt på banen i forhold til bold og medspillere
- Evne til at spille bolden det taktisk mest fornuftige sted hen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H 1 Flag football/softball

3.lmx - Flag football
Formålet med forløbet er en grundlæggende indføring i teknik og taktik i flag football. Der arbejdes med forskellige tekniske færdigheder såsom kaste/gribe samt forskellige teknikker til at tackle og at løbe sig fri. Derudover arbejdes der også med det taktiske element i flag football og ikke mindst holdsamarbejdet. I det meste af forløbet er eleverne inddelt i faste hold for at kunne udarbejde en playbook. Der lægges vægt på meget tid til selve spillet, da det er den bedste måde at lære de mange regler på. Forløbet afsluttes med en forløbsprøve, hvor eleverne testes i deres tekniske færdigheder samt evner i det færdige spil.
HVAD SKAL ELEVEN KUNNE?
- Kaste en amerikansk fodbold, så den roterer rigtigt i luften
- Gribe en amerikansk fodbold stående/i bevægelse - både lave og høje bolde
- Udføre forskellige løberuter med retningsskift (cuts) og med god acceleration
- Have en vis forståelse for reglerne i spillet samt de mest brugte udtryk
- Have en taktisk og teknisk forståelse af forskelige forsvars-principper
- Have en taktisk og teknisk forståelse af forskellige angrebs-principper
- Have spilforståelse og løbe i henhold til de aftaler, som ens playbook indeholder

3abc - Softball
- kaste langt og præcist
- gribe med handske
- batting-teknik
- taktisk overblik
- fysiske udfordringer i spillet
Youbio ss.135-136, 655-661, fig. 23.A4, 23.A5
https://jisport.dk/softball-regler/
http://www.softball.dk/wp-content/uploads/2013/04/Skoleregler.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i9gklRTpciI
https://vorespuls.dk/loeb/artikler/saadan-loeber-du-10-20-30-loeb
dokument om sprint og stigningsløb
drejebog
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Dans og kreative bevægelser

dans
bondedanse; Totur fra Vejle, polka, Hamborger Sekstur, Den røde Lue
Les Lanciers
engelsk vals
tyrolervals
cha-cha-cha
dokument om polka- og chassétrin
dokument om vals og valsetrin
Yubio ss. 1156-58, 1066-68, 1183, video 32.C1 + om idrættens organisering 33.5 & 33.6


hip-hop
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Træningsprojekt

træningsprojekt
Cooper-tests; start og slut
kontinuerligt løb og intervaltræning
Yubio ss. 45-50 (afsn. 2.1, 2.2.1, 2.2.2), 60-64, 67-71, 72-78, 184-189, 289-293, 684-689
kun abc; skriftlige afleveringer om målsætning og træningsplanlægning
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
målsætning, træn.proj., kun 3.abc 20-01-2021
træningsprogram, en udførlig skitse, kun 3.abc 26-01-2021
træningsprojekt 28-04-2021
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer