Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Christian Nørgaard Nielsen, Daniele Buccinna, Henrik Rudfeld, Jeppe Larsen Bartholomæussen, Mette Kirstine Birk Lunen, Morten Winther Jensen
Hold 2018 id/de (1de id, 2de id, 3de id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundtræning
Titel B Les lanciers, Jive og folkedans
Titel C Basketball
Titel D Atletik
Titel E Ultimate
Titel F Opvarmning
Titel G Badminton 2e
Titel H Street dance 2d - Virtuel
Titel I Kost, kondi og corona
Titel J Fodbold
Titel K Dans (Les lanciers + folkedans)
Titel L Træningsprojekt

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundtræning

Eleverne har lært at lave et grundtræningsprogram med udgangspunkt i organismens reaktion på de krav, der bliver stillet. Programmet indeholder træning af følgende:

Koordination
- Færdigheder
- Øje-hånd
- Koordinering og styring af bevægelser
- Beherskelse af muskelkraft
Bevægelighed
- Smidighed
- Leddenes udformning
- Musklernes størrelse
- Musklernes modstand mod udstrækning
Styrke
- Muskeludholdenhed
- Maksimal styrke
- Eksplosiv styrke
- Spændstighed
- Fokus på belastning, gentagelser og sæt
Kondition
- Anaerob træning, arbejdsevne, effekt og kapacitet
o Intervaller: Hastighed, varighed, gentagelser og pause
o Eksplosiv
- Aerob træning, arbejdsevne
o Kondital
o Maximal iltoptagelse
o Distance, fartleg og intervaller (længere tid)
o Udholdenhed
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Les lanciers, Jive og folkedans

Forløb i Les Lanciers og andre folkedanse. Formålet er at opnå en forståelse for de
centrale elementer i dansene. Forløbet er bygget op med en introduktion og tilvænning til folkedansenes
trin, herunder de 5 ture i Les Lanciers. Endvidere anvendes to moduler på forskellige folkedanse.
Det overordnede formål med forløbet er at få en praktisk forståelse for dansenes opbygning,
rytme og sociale element - samt et overordnet indblik i den bagvedliggende historie.

Fokus:

Les Lanciers (5 ture)
Den muntre kreds
Hamborg sekstur
Totur til Vejle
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Basketball

Forløbet tager udgangspunkt i basketball. Der gives en grundlæggende indføring i centrale dele af basketball.
Der lægges vægt på de tekniske elementer i spillet som afleveringer, driblinger, skud, lay-up og finter.
Forløbet afsluttes med en foløbsprøve i udvalgte dele af de gennemgåede tekniske elementer og desuden evnen til at deltage i det færdige spil - herunder bl.a. løbemønstre.

Fokus:

Driblinger
Småspil
Afleveringer
Lay-up
Skud
Fast-breaks
Kampsituationer

Video:

Lay-ups: https://www.youtube.com/watch?v=q4IqeXob_qg
Cuts: https://www.youtube.com/watch?v=QpSXkMuMf7Q
Crossovers:https://www.youtube.com/watch?v=JrKdsdsZ3Hw

Dokumenter:

Basketball regler.docx
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Atletik

Forløb som tager udgangspunkt i atletik. Eleverne arbejder med nedenstående discipliner, herefter er der afsat tid til, at eleverne selvstændigt arbejder med nogle specifikke discipliner. Der afsluttes med en forløbsprøve.
Formålet med forløbet er en grundlæggende indsigt i teknikken i nogle af de mest kendte
discipliner indenfor atletikken. Forløbet indeholder 6 discipliner, som der hver arbejdes med i
ca. en halv lektion.

Discipliner:

100m løb - start, benarbejde, hælspark, armtræk og forfodsløb
Længdespring - start, afsæt, landing
Højdespring - afsæt, landing, stemskridt, svævefase og tilløb
Kuglestød - benarbejde, centralbevægelse, greb, stødbevægelsen og hinke-bevægelse
Stafet/mellemdistance - arbejdskrav, taktik og løbeteknik
Spydkast - benarbejde, tilløb, afsæt, greb og kastet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Badminton 2e


OBS!!! Det er kun 2e, der har dette forløb, da 2d bruger 6 moduler på deres studietur til USA.

Eleverne har arbejdet med:
Startposition/udgangsposition ved spilcentrum
benarbejde til for- og bagbanen
retningsbestemt forspændingshop
Lang og kort forhåndsserv
Kort baghåndsserv
clear
smash
baghåndsclear
drop
netspil

taktiske overvejelser i forhold til modstanderen - hvor skal jeg ramme på banen, hvilket slag er godt at benytte hvornår


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Street dance 2d - Virtuel

Dette forløb er virtuel og gælder kun for 2d.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Kost, kondi og corona

Eleverne skal igennem 8 moduler i bedre form.
første og sidste modul er en Coopers test, så vi(forhåbentlig) kan se resultatet af træningen

De har arbejdet med forskellige former for konditionstræning:

10-20-30 løb
fartleg
"speedrunning" 1 minuts hurtig løb - 1 minuts luntetempo (i intervaller)
Løbespecifikke styrkeøvelser
cirkeltræning
fokuspunkter til at forbedre løbeteknik
et længere løbe pas(+ 30 minutter)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Fodbold

Læringsmål:

- Indersideafleveringer til makker 3-10 meter væk
- Tæmme bolden efter modtagning af indersideaflevering fra makker 3-10 meter væk
- Udføre 2 forskellige former for driblinger/finter med og uden moderat pres fra modstander
- Løbe med bolden, mens du har kontrol over den tæt ved dine fødder
- Indgå i sammenspil med medspillere, mens en modspiller presser (fx 4:1)
- Taktisk gøre dig spilbar, når en medspiller har brug for at aflevere bolden
- Afslutte mod mål både med og uden moderat pres fra modstander
- Indgå i kampsituationer, hvor du modtager bolden, og spiller den videre
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Dans (Les lanciers + folkedans)

Læringsmål:

- Udføre de forskellige trin såsom chassétrin, gåtrin samt danse fx polka i takt til musikken
- Opøve musikforståelse så du kan høre, hvornår sekvenser i folkedansene starter og slutter
- Kunne føre eller blive ført af en partner
- Kunne danse med korrekt dansefatning og holdning
- Kunne huske de forskellige danse udenad, så du kan danse med passende udtryk
- Kunne redegøre for de vigtigste elementer ved folkedansenes historie
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Træningsprojekt

Læringsmål:

Kunne dokumentere evnen til at udarbejde, gennemføre og evaluere et hensigtsmæssigt, personligt træningsprogram.
Koble teori og praksis.
Korrekt brug af faglige termer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer