Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Christian Nørgaard Nielsen, Daniele Buccinna, Ditte Loldrup Nielsen, Kasper Christensen Nielsen, Morten Winther Jensen, Simon Hamborg
Hold 2018 id/sr (1sr id, 2sr id, 3sr id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundtræning
Titel B Dans
Titel C Hockey og softball
Titel D Fodbold og flag football 1
Titel E Opvarmning og badminton
Titel F Corona-forløb med fokus på sundhed
Titel G Fodbold og flagfootball 2
Titel H Dans 2
Titel I Træningsprojekt
Titel J 3r: Ultimate
Titel K Eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundtræning

Eleverne har lært at lave et grundtræningsprogram med udgangspunkt i organismens reaktion på de krav, der bliver stillet. Programmet indeholder træning af følgende:

Koordination
- Færdigheder
- Øje-hånd
- Koordinering og styring af bevægelser
- Beherskelse af muskelkraft
Bevægelighed
- Smidighed
- Leddenes udformning
- Musklernes størrelse
- Musklernes modstand mod udstrækning
Styrke
- Muskeludholdenhed
- Maksimal styrke
- Eksplosiv styrke
- Spændstighed
- Fokus på belastning, gentagelser og sæt
Kondition
- Anaerob træning, arbejdsevne, effekt og kapacitet
o Intervaller: Hastighed, varighed, gentagelser og pause
o Eksplosiv
- Aerob træning, arbejdsevne
o Kondital
o Maximal iltoptagelse
o Distance, fartleg og intervaller (længere tid)
o Udholdenhed
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Dans

Les lanciers
Jive
Folkedans
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Hockey og softball

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Fodbold og flag football 1

Drengene + 4 piger har fodbold med RUD
Pigerne har flagfootball med DLN
- De bytter til foråret
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Opvarmning og badminton

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Corona-forløb med fokus på sundhed

Virtuelt "Corona-forløb" med fokus på sundhed.

1/5: Teori og bakkeløb --> s. 79-82 (de biologiske forudsætninger, levevilkår og livsstil + opgave om deres egen sundhedssituation). Se link: https://aktivtraening.dk/traening/loeb/saadan-bliver-du-en-hurtigere-loeber

4/5: Teori og dans --> s. 82-84 + hip hop dans (jeg har en optaget virtuel dans, som de skal øve).

6/5: Teori og 'lange tempobidder' (fra linket) --> s. 84-88 (diabetes type 2)

13/5: Teori og styrketræning --> s. 88-91 (hjertekarsygdomme og forebyggelse af kræft)

20/5, 2. og 3. modul: Teori og ? --> s. 91-94 (knogleskørhed, psykiske lidelser og sundhedsstyrelsens anbefalinger)

19/5: Nogle sjove lege (virtuel rundbold?)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Fodbold og flagfootball 2

Flagfootball:
- Kaste en amerikansk fodbold, så den roterer rigtigt i luften
- Gribe en amerikansk fodbold stående/i bevægelse - både lave og høje bolde
- Udføre forskellige finter til at komme forbi en forsvarsspiller
- Have en vis forståelse for reglerne i spillet samt de mest brugte udtryk
- Have en taktisk og teknisk forståelse af forskellige defence-principper
- Have en taktisk og teknisk forståelse af forskellige offence-principper
- Have spilforståelse og løbe i henhold til de aftaler, som ens playbook indeholder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Eksamensforberedelse

Indhold
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer