Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Christian Nørgaard Nielsen, Flemming Stubkjær Hüttel, Henrik Rudfeld, Kasper Christensen Nielsen
Hold 2018 id/yz (1yz id, 2yz id, 3yz id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Badminton
Titel B Dans og bevægelse
Titel C Atletik
Titel D Ultimate
Titel E Grundtræning og funktionel-træning
Titel F Opvarmningsprogrammer
Titel G Kost, kondi og corona
Titel H Flag football
Titel I Hiphop
Titel J Træningsprojekt

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Badminton

Badminton:

Faglige mål
Eleverne skal:
̶ gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
̶ beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre
færdighedsområder: Klassiske og nye idrætter
̶ indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
̶ demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder.

Fokuspunkter:
- Ketchergreb-
- Serv (lang/kort)
- Drop
- Forhånd og baghånd
- Clear
- Smash
- taktik og placering i double, mixdouble og single.

Materiale:
Spillets historie: http://www.badminton.dk/cms/?cmsid=824&pageid=25972 og diverse youtube videoer af forskellige slag.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Dans og bevægelse

Les Lanciers, folkedans og vals

Fokuspunkter:
- Kendskab og beherskelse af traditionelle danse - med specielt fokus på Les Lanciers og folkedans.
- At danse i takt til musik
- At indgå i forskellige samarbejdsrelationer - at danse både herre og dame.
- Perfektionering af Les Lanciers og fokus på små detaljer. Fx fokus på trin: Chassé, sidechassé, croise og par de pas.

Faglige mål:
- beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: Musik og bevægelse
- indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
̶  opnå kropsbevidsthed
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Atletik

Atletik

Fokuspunkter:
Coopertest og kondital
Sprint (100 m. løb)
Mellemdistance løb (1500 m. løb)
Spydkast (tilløb og aflevering)
Kuglestød (stødbevægelse, benarbejde og stød)
Længdespring (tilløb, afsæt og landing)
Højdespring (tilløb, afsæt, passage over stangen og landing)

Faglige mål:
̶  beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre
færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter
̶  gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Ultimate

Ultimate:

Fokus:
Eleverne har arbejdet med kaste og gribeteknik; forhåndkast, baghåndskast og upsidedown-kastet. Pivoteringspunkt, nøltælling, turnover, cutting, interception, regelbrud og fejl, fairplay, finter, og spirit of the game.

Faglige mål:
̶ gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
̶ beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: Boldspil
̶ indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
̶ demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder.

Kernestof:
̶ aktiviteter, der træner den fysiske kapacitet
̶ aktiviteter, der træner kropsbeherskelse og boldbeherskelse
̶ aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og etik
̶ de for undervisningen relevante digitale redskaber

Materialer:
Ultimatekompendium af Birgit Brunshøj s. 6-9
Forskellige youtube-videoer:
Ultimate kamp fra 2016 USA vs Japan: https://www.youtube.com/watch?v=j9G5mPOk8YE&t=6s
Video af Cutting: https://www.youtube.com/watch?v=mqKltpfBSLs
Video af hammer-kast: https://www.youtube.com/watch?v=9Ms3ZN7kuI8&t=193s
Video af avanceret hammer-kast: https://www.youtube.com/watch?v=GQsZDUgxzDQ

Forløbet blev afsluttet med fremvisninger af forskellige kast, øvelser og det færdige spil samt udarbejdelse og gennemførsel af drejebøger.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Grundtræning og funktionel-træning

Som en del af den praktiske og teoretiske progression i faget idræt på MFG har eleverne haft et forløb om grundtræning og funktionel-træning. Eleverne har udført en udholdenhedstest og styrketest og derved testet styrke og udholdenhed for egen ydeevne ift. forskellige øvelser.

Faglige mål
Eleverne skal:
̶ gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning (grundtræning)
̶ opnå kropsbevidsthed
̶ udarbejde, gennemføre og evaluere træningsprogrammer og i relation hertil kunne redegøre for relevant fysiologisk teori
̶ kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden

Kernestof:
̶ aktiviteter, der træner den fysiske kapacitet
̶ grundlæggende principper for træning
̶ basale natur- og sundhedsvidenskabelige samt humanistiske og samfundsvidenskabelige begreber om fysisk aktivitet, livsstil og idrætsvaner
̶ de for undervisningen relevante digitale redskaber
̶ de for undervisningen relevante videnskabelige metoder.

Fokuspunkter:
Aerob arbejdsevne
Anaerob arbejdsevne
Styrketræning
- Dynamisk/statisk arbejde
- Muskelvækst
- Muskeludholdenhed
- Maksimal styrke
- Eksplosiv styrke
- Spændstighed

Eleverne har udarbejdet, udført og evalueret eget træningsprogram med udgangspunkt i en arbejdskravsanalyse i en selvvalgt disciplin. Desuden har elever også lavet drejebøger og lavet video-optagelse af udvalgte øvelser til drejebogen.

Materiale:
S. 31-41 og 45-54 i bogen C-det er idræt af Troels Wolf, Marc Hammer og Mette Trangbæk Hammer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Opvarmningsprogrammer

Opvarmningsprogrammer (til musik):

Som en del af den praktiske og rytmiske progression på MFG har eleverne arbejde med opvarmning til musik. Elever har først gennemført en opvarmningstest og derved testet opvarmnings betydning for egen ydeevne ift. forskellige øvelser. Eleverne er blevet trænet i bevægelser til musik og musiktælling før de skulle lave deres eget opvarmningsprogram. Fremvisningerne af opvarmningsprogram bestod af bevægelighedsgivende/gang/let løb, pulsgivende øvelser (hop/løb), bevægelighedsøvelser (vrid/sving) og styrke (mave, ryg, arme og ben) og udstrækning til musik. Eleverne har lavet video-optagelser af opvarmningsprogrammet pga. corona-virus.

Fokuspunkter i forløbet:
- Bevægelser til musik
- Tælle takter i musik
- Musikvalg og tempo i musikken
- Teori om hjerte og kredsløb pulsstigning, mindre ophobning af mælkesyre, temperaturstigning i muskler, højere muskelsammentrækningshastighed, elasticitet i sener øges, leddene smøres, nervesystemet aktiveres hurtigere.

Faglige mål:
̶ gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
̶ opnå kropsbevidsthed
̶ indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
̶ udarbejde, gennemføre og evaluere opvarmnings- og træningsprogrammer og i relation hertil kunne redegøre for relevant fysiologisk teori
̶ kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden
̶ kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af idrætslige problemstillinger

Kernestof:
̶ aktiviteter, der træner den fysiske kapacitet
̶ aktiviteter, der træner kropsbeherskelse og boldbeherskelse
̶ de for undervisningen relevante digitale redskaber
̶ de for undervisningen relevante videnskabelige metoder.

Materiale:
Grundbog: Opvarmning og testen s. 90-95 i bogen Idræt - teori i praksis af  Claus Estrup, Jette Engelsbreth Holm, Ellen Sig og Jan Kahr Sørensen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Kost, kondi og corona

Forløbet er virtuelt grundet corona-situationen. Fokus bliver på den fysiske kapacitet, herunder med en forståelse af træning og kostens betydning for præstation. Forløbet er et "mini-træningsprojekt" hvor eleverne skal lave en test og forsøge gennem forløbet af forbedre eller vedligholde denne. Undervejs introduceres flere relevante idræts-begreber som inkorporeres i modulerne.

Fokuspunkter i forløbet:
- Coopertest (kondital)
- Kostens betydning for præstation + immuneforsvaret
- Aerob og Anaerob træning
- Fysisk kapacitet

Faglige mål:
̶ gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
̶ opnå kropsbevidsthed
̶ kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden
̶ kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af idrætslige problemstillinger

Kernestof:
̶ aktiviteter, der træner den fysiske kapacitet
̶ de for undervisningen relevante digitale redskaber
̶ de for undervisningen relevante videnskabelige metoder.

Materiale:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Flag football

HVAD SKAL JEG KUNNE?
- Kaste en amerikansk fodbold, så den roterer rigtigt i luften
- Gribe en amerikansk fodbold stående/i bevægelse - både lave og høje bolde
- Udføre forskellige finter til at komme forbi en forsvarsspiller
- Have en vis forståelse for reglerne i spillet samt de mest brugte udtryk
- Have en taktisk og teknisk forståelse af forskellige defence-principper
- Have en taktisk og teknisk forståelse af forskellige offence-principper
- Have spilforståelse og løbe i henhold til de aftaler, som ens playbook indeholder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Hiphop

Læringsmål:
Have basalt kendskab til hiphoppens historie.
Beskrive særlige karakteristika ved hiphop som dans.
Anvende Labans BESSR-koncept i en karakteristik af dansens bevægelsesudtryk.
Bevæge dig i takt til musikken.
Koordinere både arme og ben i takt til musikken.
Danse med udtryk - ofte med bounce (let på tå, ned i knæ, ikke for rank holdning og med lidt attitude).
Kunne udføre forskellige footwork.
Sammensætte en koreografi til musik.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer