Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Biologi A
Lærer(e) Elisabeth Marthine Madsen, Pernille Bærentsen Justesen
Hold 2018 BI/x (1x BI, 2x BI, 2x BI-øv1, 2x BI-øv2, 3x BI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Celler, fotosyntese og respiration
Titel B Krop og træning
Titel C Forplantning
Titel D Ferskvandsøkologi
Titel E Skovene i Danmark
Titel F Kost og sundhed
Titel G På opdagelse i generne
Titel H Livets udvikling
Titel I Nervesystem og hormonsystem
Titel J Energi til arbejdet
Titel K Træningsfysiologi
Titel L Proteiner (og enzymer)
Titel M Muskler
Titel N Økotoksikologi
Titel O Regn med biologi
Titel P Søen som økosystem
Titel Q Celler og immunforsvar
Titel R Genetik
Titel S Genregulering, epigenetik og kræft
Titel T Moderne bioteknologi
Titel U Evolution og populationsgenetik
Titel V Bioinformatik og biodiversitet
Titel W Fysiologi-opsamling
Titel X Ølbrygning
Titel Y Repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Celler, fotosyntese og respiration

Celler, fotosyntese og respiration
”Biologi i udvikling” af M. Frøsig m.fl. (Nucleus, 1. udg. 3. opl., 2015)
Introduktion: Hvad er liv? Livets forudsætninger 9-11
Celler 14-16
Cellemembranen og transportprocesser 17-21
Økosystemet, fotosyntese og respiration 23-27
Øvelser:
Mikroskopi af løgrodscellepræparat
Osmose over kartoffelcellens membran
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Krop og træning

Krop og træning
”Biologi i udvikling” af M. Frøsig m.fl. (Nucleus, 1. udg. 3. opl., 2015)
Motion, kondition og blodkredsløb 103-109
Lungernes opbygning og funktion 110-111
Hjertets og blodkarrenes opbygning og funktion 112-118
Blodtryk 119-120
Musklerne 121-124
Kondition og træning 125-131
Øvelser:
Puls og blodtryk (Rapport)
Konditionstest  (rapport)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Forplantning

Forplantning
”Biologi i udvikling” af M. Frøsig m.fl. (Nucleus, 1. udg. 3. opl., 2015)
Pubertet. Mandens og kvindens kønsorganer 133-138
Kvindens kønsorganer og menstruationscyklus 138-141
Befrugtning og fosterudvikling 142-145
Prævention. Kønssygdomme. 146-152
”Biologi til tiden” af Lone Als Egebo m.fl. (Nucleus, 2006, 2. udg., 1.opl.)
Mitose                                                              85
Meiose                                                             89
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Ferskvandsøkologi

Ferskvandsøkologi
”Biologi i udvikling” af M. Frøsig m.fl. (Nucleus, 1. udg. 3. opl., 2015)
Økosystemet, fotosyntese og respiration (repeteret 23-27) 23-28
Nedbrydning og stofkredsløb (Carbon, nitrogen). Drivhuseffekt. 28-37

”Biologi til tiden” af Lone Als Egebo m.fl. (Nucleus, 2006, 2. udg., 1.opl.)
Vandløb samt forurening af vandløb s. 126-137
Søen som økosystem og søens onde cirkler s. 137-140

”Biologi i udvikling” af M. Frøsig m.fl. (Nucleus, 1. udg. 3. opl., 2015)
Konkurrence 35-37
Åer og vandløb 51-58
Supplerende: Vandmiljøplaner – oversigt.

Øvelser
Fotosyntese og respiration
Vandløbsundersøgelse (Rapport)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Skovene i Danmark

FAGLIGE MÅL
Eleverne skal kunne:
̶ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
̶ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder

KERNESTOF
- biokemiske processer: fotosyntesens overordnede delprocesser
- økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-, N- og P-kredsløb, biodiversitet

Læst stof:
Biologi i fokus: 131-151, 153-157, 159-164
Økologibogen: 58-81

Fokuspunkter:
Plantens opbygning, samt transport i planten
Fotosyntese, inkl lys- og mørkeprocesser.
Energiomsætning
Økosystem
Carbon og nitrogens kredsløb
Succession
DKs skove, urskov, naturskov og kulturskov
Skovdrift


SUPPLERENDE STOF
Sammenligning af to biotoper.docx
Dyr man træder på.pdf
Bestemmelse af små dyr.pdf
Artbestemmelse af træer ud fra bladene.docx
Opslagsværktøjer

EKSPERIMENTELT
Mikroskopi af grønkorn, spalteåbninger og pollen, samt undersøgelse af en plantes opbygning.
Vegetationsanalyse
Sammenligning af to biotoper.

Skriftligt arbejde:
Sammenligning af to biotoper.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Kost og sundhed

FAGLIGE MÅL
Eleverne skal kunne:
̶ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
̶ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger

KERNESTOF
makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider og proteiner.

Læst stof:
Biologi i udvikling s. 75-101

Fokuspunkter:
Kostens energigivende stoffer
Kulhydrater (mono-, di-, polysakkarider. Herunder stivelse (amylose + amylopektin) og cellulose)
Proteiner
Triglycerider (herunder mættet, mono- og polyumættet fedtsyrer)
Fordøjelsen
Enzymer
Næringsstoffernes optagelse
Glykæmisk indeks
Blodglukose
Appetitregulering
Energibalance
Livsstil og sundhed
Kosttrends

SUPPLERENDE STOF
Biologi i fokus s. 29 + 32
Fysiologibogen 2. udgave s. 242
TV2: Min sindsygt sunde familie (afsnit 1)
Amerikansk dokumentar: Super size me
Oplæg om kosttrends - informationer fundet på nettet.
2 videoer af Morten Elsøe og Morten Svane om madmyter:
https://www.youtube.com/watch?v=yNJSxZMWAUw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=wgV0GmO4jRM


EKSPERIMENTELT
Kostanalyse (rapport)
Glykæmisk indeks - Blodsukkermåling (rapport)

Skriftligt arbejde:
Kostanalyse (rapport)
Glykæmisk indeks - Blodsukkermåling (rapport)

Efter dette forløb havde eleverne flerfagligt projekt om unges sundhedsvaner i region Nordjylland (BI/Ma/En)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G På opdagelse i generne

FAGLIGE MÅL
Eleverne skal kunne:
̶ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
̶ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger


KERNESTOF
- makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af nucleinsyrer
- genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, replikation, proteinsyntese, mutation, mitose, meiose

LÆST STOF
Marianne Frøsig, Kirsten Hede, Frank grønlund Jørgensen, Paul Paludan-Møller: Biologi i udvikling, Nucleus side: 169-203
Lone Als Egebo: Genetikbogen B+A, Nucleus side 57-69

SUPPLERENDE STOF

FOKUSPUNKTER
Kromosomer
DNA
Mitose
DNA-replikation
Genet
Proteinsyntesen
Nedarvningsmønstre for monogene egenskaber
Mendels 1. og 2. lov
Krydsningsskema
Stamtavler
Blodtyper
Meiose
Kromosomtalsmutationer
Genmutationer


EKSPERIMENTELT
DNA i jordbær
Byg DNA
Blodtypebestemmelse

SKRIFTLIGT
Pelsfarve hos ulve
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Livets udvikling

FAGLIGE MÅL
Eleverne skal kunne:
̶ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
̶ formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer

KERNESTOF
- evolutionsbiologi: biologisk variation, naturlig selektion og artsdannelse

LÆSTSTOF
Marianne Frøsig, Kirsten Hede, Frank grønlund Jørgensen, Paul Paludan-Møller: Biologi i udvikling, Nucleus side 222-235

SUPPLERENDE STOF
Livestream foredraget: Menneskets forædling før og nu (af Tobias Wang, AU)

FOKUSPUNKTER
Evolutionsteori
Darwin
Artsbegrebet
Livets træ
Naturlig selektion

EKSPERIMENTELT
Avis Papyrus
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Nervesystem og hormonsystem

FAGLIGE MÅL
Eleverne skal kunne:
̶ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger

KERNESTOF
- fysiologi: nervesystem, hormonel regulering og forplantning

LÆST STOF
Bodil Blem Bidstrup, Søren Mortensen, Svend Erik Nielsen, Inge Marie Rasmussen: Fysiologibogen s. 31-39, 43-57, 62-65, 177-189, 202-205

SUPPLERENDE STOF
animationer af nervesignalet og synapsen
Dokumentar: DR2 Serter til salg  - min kamp mod pillerne (morfin)

FOKUSPUNKTER
Centralnervesystem
Perifere nervesystem
Hjernens opbygning
Sensorisk og motorisk nervesystem
Autonome nervesystem (sampatikus og parasympatikus)
Homeostase
Neuroners opbygning
Gliaceller
Reflekser
Blod-hjerne-barriere
Nervesignal (aktionspotentiale)
Synapse
Transmitterstof (fremmende og hæmmende)
Tærskelværdi
Refraktærperiode
Det limbiske system og belønningssystemet
Smerte (nociceptive system)
Smertehæmmende system fx endogene opioider.

EKSPERIMENTELT
Nervesignalets hastighed.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Energi til arbejdet

FAGLIGE MÅL
Eleverne skal kunne:
̶ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

KERNESTOF
- makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider
- respiration og gæring, herunder carbohydraternes intermediære stofskifte (=energistofskiftet (glykolyse, citronsyrecyklus, elektrontransportkæde))
̶ arbejdsfysiologi


LÆST STOF
Bodil Blem Bidstrup, Kirsten Hede, Paul Paludan-Müller, Kristine Raae: Biologi i fokus, Nucleus, side: 21, 24, 30-31, 35-41

SUPPLERENDE STOF
Novo Nordisk: Diabetes og insulin

FOKUSPUNKTER
Basalstofskifte
Fordøjelsen
Triglycerider
Kolesterol
Energistofskifte (glykolyse, citronsyrecyklus og elektrontransportkæde)

EKSPERIMENTELT

SKRIFTLIGT
Miniprojekt: Diabetes og insulin
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Træningsfysiologi

FAGLIGE MÅL
Eleverne skal kunne:
̶ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
̶ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger


KERNESTOF
fysiologi: åndedrætssystem, blodkredsløb, arbejdsfysiologi

Læst stof:
Bodil Blem Bidstrup, Søren Mortensen, Svend Erik Nielsen, Inge Marie Rasmussen: Fysiologibogen: side 67-89, 93-109

Fokuspunkter:
Åndedræt
Luftens vej til lungerne
Lungernes opbygning og funktion
Vejrtrækning - ventilation
Gasudveksling
Regulering af ventilation
Dykning

Menneskets blodkredsløb
Hjertet
EKG
Blodets bestanddele
Stofudveksling
Blodtryk
Regulering af blodtryk og kredsløb
Træning, kredsløbog åndedræt


SUPPLERENDE STOF
Dokumentar om fridykning - Stig Pryds

EKSPERIMENTELT
Lungerumfang
Dissektion af hjerte
Hæmatokritværdi
Steptest

Skriftligt aflevering:
Lungefysiologi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Proteiner (og enzymer)

FAGLIGE MÅL
Eleverne skal kunne:
̶ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
̶ formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder


KERNESTOF
- proteiners struktur, specifikke egenskaber og funktioner
̶ enzymer: opbygning, funktion, enzymatiske hovedklasser og faktorer, der påvirker enzymaktiviteten

Læst stof:
Kresten Cæsar Torp: Biokemibogen, Nucleus: side 71-90

Fokuspunkter:
Proteinernes opbygning
Primær struktur
Sekundær struktur
Tertiær struktur
Kvarternær struktur
Proteiners stabilitet
Enzymer
Coenzymer
Reaktioner
enzymers reaktionshastighed


SUPPLERENDE STOF


EKSPERIMENTELT
Desværre intet pga. corona

Skriftligt aflevering:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Muskler

FAGLIGE MÅL
Eleverne skal kunne:
̶ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger

KERNESTOF
̶ fysiologi: muskler, arbejdsfysiologi
̶ eksperimentelle metoder: arbejdsfysiologiske målemetoder

Læst stof:
Bodil Blem Bidstrup, Søren Mortensen, Svend Erik Nielsen, Inge Marie Rasmussen: Fysiologibogen: side 111-145

Fokuspunkter:
Glatte muskler
Skeletmusklernes opbygning og funktion
Muskelkontraktion
Muskelarbejde
Musklens energiomsætning
Muskeltræthed
Fibertyper
Atrofi
Muskelaktivitet og sygdomsforebyggelse

SUPPLERENDE STOF
Forskellige artikler brugt i forbindelse med miniprojekt.

EKSPERIMENTELT
Desværre intet pga. corona

Skriftligt aflevering:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Økotoksikologi

FAGLIGE MÅL
Eleverne skal kunne:
̶ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger

KERNESTOF
̶ økologi: økotoksikologi og biodiversitet

Læst stof:
Thomas Skadhede, Kirsten Selchau Vagn Juhl Larsen, Kirsten Abildgaard: Biologiens Abc, Niche side 131-141
Carsten Bagge jensen: Økotoksikologi, Nucleus side 27-39 (pdf).

Fokuspunkter:
Økotoksikologi
Persistent
Bioakkumulering/biokoncentrering
Biomagnifikation
LD50
LC50
TDI
Pesticider (Herbicid, Insekticid, Fungicid)
Nedbrydning af pesticid
Additiv virkning
Synergisk virkning
Grænseværdi
Sikkerhedsfaktor
Hormonforstyrrende stoffer
PCB

SUPPLERENDE STOF
Selvvalgt materiale til miniprojekt om: PCB ender i isbjørne og modermælk

EKSPERIMENTELT
Desværre ingen pga. coronasituationen

Skriftligt aflevering:

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Søen som økosystem

FAGLIGE MÅL
Eleverne skal kunne:
̶ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
̶ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger

KERNESTOF
- biokemiske processer: fotosyntesens overordnede delprocesser, respiration og gæring
- økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-, N- og P-kredsløb.

FOKUSPUNKTER
- Økosystem
- Springlag
- Fødekæde/fødenet
- Population
- Fotosyntese
- Respiration
- Økologisk effektivitet
- Aerob/anaerob respiration
- Vandets kredsløb
- Nitrogens kredsløb
- Fosfor kredsløb
- Oligotrof sø
- Eutrof sø
- Tusindbrødre samfund
- Jagttryk
- Liebigs minimumslov
- Naturgenopretning

LÆST STOF
Grundbog: Bent Rasmussen: ”Natursyn – økologi til B-niveau”, Nucleus, 2. udgave 2006, s. 21-25 + 27-57

SUPPLERENDE STOF
Politiken 09-07-06: ”Fiasko for naturgenopretning af søer”: http://politiken.dk/indland/ECE151340/fiasko-for-naturgenopretning-af-soeer/
Aktuel Naturvidenskab nr. 4, 2000: ”De våde enge”
Nordjyllands fugle 20-05-11: ”Fyrkat Engsø og Onsild Ådal”: http://www.fugleogdyrinordjylland.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=147:fyrkat-engso-a-onsild-adal&catid=33&Itemid=117


EKSPERIMENTELT
Undersøgelse af eutro og oligotrof sø (AQUA)
Mikroskopi af alger.
Ekskursion til Fyrkat Engsø - måling af nitrat ved ind- og udløb.

SKRIFTLIGT ARBEJDE
AQUA (sammenligning af en eutrof og oligotrof sø).
Miniprojekt - Naturgenopretning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Celler og immunforsvar

FAGLIGE MÅL
Eleverne skal kunne:
̶ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
̶ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold

KERNESTOF
- cellebiologi: opbygning af pro- og eucaryote celler, eucaryote celletyper og membranprocesser
- mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer, infektionsbiologi og resistens
- virus: opbygning og formering
- fysiologi: immunsystem
- eksperimentelle metoder: celledyrkning,  ELISA

Læst stof:
Biokemibogen s. 11-37
Bioteknologisk forskning s. 116-132
Det medicinerede menneske kapitel 7 (pdf)
Fysiologibogen 2. udgave s. 147-175 (pdf)

Fokuspunkter:
Cellens opbygning, funktioner og stofskifte
Multiresistente bakterier og antibiotika
Immunforsvarets opbygning og funktion, herunder specifikt og uspecifikt immunforsvar.
Epidemier
Influenza
Vaccination
ELIZA-test

SUPPLERENDE STOF
Film: Outbreak

EKSPERIMENTELT
Det voksende æg
ELISA kyssesyge
Mikroskopering af celler
Bakterier og antibiotika
Corona antistoftest

Skriftligt arbejde:
Rapport: ELISA
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel R Genetik

Kernestof:
- genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, genregulering, replikation, proteinsyntese, mutation, mitose, meiose genteknologi
- eksperimentelle metoder: (PCR), elektroforese

Læst stof:
Genetikbogen B + A s. 21-37, 39-55, 57-69 (minus blodtyper), 139-159.

Andet:
Film: Gattaca

Fokuspunkter:
Ærteblomstens opbygning
Mendels 1. og 2. lov
Krydsningsskema
Dominansformer
Nedarvning (1-gen og 2-gen)
Stamtræ

DNA + RNA
Replikation
Proteinsyntesen
Mutationer
Monogene sygdomme
Genetiske test og det humane genom
Cystisk fibrose
Prænatal diagnostik og etik

Eksperimentelt:
På jagt efter kræftgenet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel S Genregulering, epigenetik og kræft

Kernestof:
genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, genregulering

Læst stof:
Genetikbogen B + A s. 109-129

Andet: Malgorithm livestream

Fokuspunkter:
Genom
Genregulering: på kromatinniveau, transskription, translation, RNA
Epigenetik
Kræft: kræftgener, telomer, telomerase
Kræftforebyggelse.

Eksperimentelt:
-
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel T Moderne bioteknologi

Kernestof:

– eksempler på anvendt bioteknologi

Fokuspunkter:

Rekombinant DNA-teknik (=gensplejsning)
Transgene planter
Cisgene planter
Bioteknologi og dyr
Dyreetik
Eksempler på anvendt bioteknologi.

Læst stof:

Lone Als Egebo: Genetikbogen B + A s. 89-107
Carsten Broder Hansen: Bioteknologisk forskning, Det natur- og biovidenskabelige fakultet: Eleverne har læst forskellige kapitler og med udgangspunkt heri holdt et oplæg på klassen.

SUPPLERENDE STOF
Selvvalgt materiale til elevernes oplæg.

Eksperimentelt:

pGLO transformation (gensplejsning af E. Coli)

Skriftligt arbejde:

Rapport over øvelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel U Evolution og populationsgenetik

Kernestof:
- evolutionsbiologi: biologisk variation, naturlig selektion og artsdannelse
- populationsbiologi: vækstmodeller, populationsgenetik og Hardy-Weinberg-loven

Læst stof:
Genetikbogen B+A s. 71-87
Regn med biologi s. 37-42, 48, 59-67, 72, 101-108

Andet:

Fokuspunkter:
Lamarck
Darwin
Evolutionsteorien
Neodarwinisme
Populationer og arter
Hardy-weinberg-loven
Genetisk drift
Migration, mutation, selektion
Artsdannelse
Chi i anden test
Binomialfordelingstest


Eksperimentelt:
- (pga. corona)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel V Bioinformatik og biodiversitet

Kernestof:
genetik og molekylærbiologi: bioinformatik
økologi: biodiversitet

Læst stof:
Genetikbogen B+A s. 161-177
Regn med biologi s. 73-99

Fokuspunkter:
Klassifikation
Stamtræ
Genetiske afstande
Bioinformatikkens værktøjer
Bioinformatik i fremtiden
Big data / sekvensdata

Eksperimentelt:
-
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel W Fysiologi-opsamling

Opsamling på alle fysiologi-forløb ved bl.a. at tegne et menneske i fuld størrelse med alle organer, muskler osv. Sideløbende med ølbrygningsforløb.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel X Ølbrygning

Kulhydrater
Enzymer
Gæring

Ølbrygning

Øvelser:
Spytamylases temperaturafhængighed
Gærcellers aktivitet
Spirende byg
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Y Repetition

Indhold
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer