Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Fransk A
Lærer(e) Agnethe Givard Carstensen, Tine Vinge François
Hold 2018 FR/1g (1g FR, 2g FR, 3g FR)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A #1 Begynderfransk: Udtale og ekstensiv læsning
Titel B #2 Begynderfransk: Enkle samtalestrukturer
Titel C #3 Begynderfransk: Ordforråd og kommunikation
Titel D #4 Afslutning af begynderfransk
Titel E #5 L'amour et l'amitié
Titel F #6 Miniforløb: Description d'image
Titel G #7 Les Gilets Jaunes (Delvist virtuelt)
Titel H #8: La guerre (Delvist virtuelt)
Titel I #9 Miniforløb: Les catacombes de Paris
Titel J #10 L'identité et les racines (Delvist virtuelt)
Titel K #11 Miniforløb: Superverber (Delvist virtuelt)
Titel L #12: Lupin et Paris (Delvist virtuelt)
Titel M #13 La culture francaise (Delvist virtuelt)
Titel N #14 Opsamling (Delvist virtuelt)

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A #1 Begynderfransk: Udtale og ekstensiv læsning

Vibeke Gade 'Franskbogen', Systime: Stykke 1-7
Vibeke Gade 'Franskbogen, Øvehæfte': Udpluk af opgaverne til stykke 1-7
+
1 modul med juletema (kultur - jul i Frankrig - og ordforråd)

GRAMMATIK:
Udtaleregler
Tallene
Bestemt/ubestemt artikel
Pronomener: subjekt
Verber i présent: être, avoir, 1. bøjning
Adjektiver
Lande og byer

ARBEJDSFORM:
Vekslen mellem fælles klassegennemgang, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, stationstræning, Quizlet

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 1 07-12-2018
Aflevering 2 19-12-2018
Aflevering 3 18-01-2019
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B #2 Begynderfransk: Enkle samtalestrukturer

Vibeke Gade 'Franskbogen', Systime: Stykke 8-12
Vibeke Gade 'Franskbogen, Øvehæfte': Udpluk af opgaverne til stykke 8-12
Film: Intouchables

GRAMMATIK:
aller og faire
spørgeord
pronomener: betonede, possessive
genitiv
negation
ordenstal

Supplerende øvelser på minlæring.dk

ARBEJDSFORM:
Vekslen mellem fælles klassegennemgang, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, stationstræning
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 4 08-02-2019
Aflevering 5 08-03-2019
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C #3 Begynderfransk: Ordforråd og kommunikation

Vibeke Gade 'Franskbogen', Systime: Stykke 13-23 (undtagen stykke 15, 17, 19, 20)
Vibeke Gade 'Franskbogen, Øvehæfte': Udpluk af opgaverne til stykke 13-23

GRAMMATIK:
Futur proche
Dato og årstal
Dellingsartikel
Artsartikel
2. og 3. bøjning
Passé composé
Uregelmæssige verber
Personlige pronominer

Supplerende øvelser på minlæring.dk

ARBEJDSFORM:
Vekslen mellem fælles klassegennemgang, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, stationstræning.

Gennemgang af ordforråd til billedbeskrivelse
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 6 22-03-2019
Aflevering 7 09-04-2019
Aflevering 8 03-05-2019
Aflevering 9 20-05-2019
Omfang Estimeret: 26,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D #4 Afslutning af begynderfransk

GRAMMATIK:
Opsamling på grammatik lært i 1. g (lærerskifte)
Introduktion af Voilà som grammatisk reference

Materiale:
- Vibeke Gade: Franskbogen. Systime 2010-11: Stykke 23, 27
- Birte Dahlgreen: Voilà. Grundbog. Gyldendal 2013
- Birte Dahlgreen: Voilà. Øvebog. Gyldendal 2013

Særlige fokuspunkter:
Opsamling på grammatik og ordforråd fra 1g.
Introduktion af small talk i starten af modulerne (rette-fri zone)

Væsentligste arbejdsformer:
Vekslen mellem fælles klassegennemgang, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, quizlet
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl. 1: Test de grammaire 23-08-2019
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E #5 L'amour et l'amitié

INDHOLD
Kernestof:
• Mette Bering og Mimi Sørensen: Quatre Amis, Gyldendal 2012: Scènes 4, 6, 7, 8, 9, 10 (tekst og TV serie)
• Sang:  L'hymne àl'amour, Edith Piaf, 1950, gloseret tekst og musikvideo https://www.youtube.com/watch?v=QvHph2zrMrA
• Sang: Dis-moi, Florent Pagny, 1988, gloseret tekst og musikvideo https://www.youtube.com/watch?v=1K0Vp0sNuFg
• Sang: Est-ce que tu m’aimes? Maître Gïms, 2015, gloseret tekst og musikvi-deo https://www.youtube.com/watch?v=6TpyRE_juyA
• Artikel: En finir avec la jalousie amoureuse, c’est possible (gloseret uddrag), Cosmopolitan,  https://www.cosmopolitan.fr/,en-finir-avec-la-jalousie-amoureuse-c-est-possible,1951026.asp

SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
Fokus:
• talesproget i hverdags-situationer
• billedbeskrivelser af motiver relateret til tema med præsentationer på klassen
• tema behandlet i musikken på tvær af tid og frankofone områder
• ordforråd og grammatik

Særligt fokus på nedenstående mål:
• forstå hovedindholdet, når der tales et enkelt fransk om kendte såvel som almen emner, formidlet gennem forskellige medier
• deltage i samtale på et enkelt og sammenhængende fransk om kendte såvel som almene emner
• benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i det daglige arbejde

VÆSENTLIGSTE ARBEJDSFORMER
Klasseundervisning, par-/gruppearbejde, ordforrådstræning via diktater som rettes af andre elever samt teambattles, løbende mundtlige og skriftlige afleveringer.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl. 2 30-09-2019
Afl. 3 04-11-2019
Afl. 4 22-11-2019
Afl. 5 16-12-2019
Afl. 6 10-01-2020
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F #6 Miniforløb: Description d'image

Træning af billedbeskrivelse:
- Basisordforråd
- Struktur i billedbeskrivelsen
- Træning med billeder fra hverdagen i Frankrig

Materiale:
- Quizlets med ordforråd
- Fysiske kort med ordforråd
- Diverse billeder fundet på nettet

FOKUS:
Ordforråd til billedbeskrivelse indøves intensivt bl.a. via videoaflevering med billedbeskrivelse og efterfølgende peerfeedback

VÆSENTLIGSTE ARBEJDSFORMER:
Vekslen mellem fælles klassegennemgang, gruppearbejde, individuelt arbejde, quizlet og særligt ’battles’ med fysiske glosekort

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl. 7 22-01-2020
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G #7 Les Gilets Jaunes (Delvist virtuelt)

INDHOLD
Kernestof:
• TV-udsendelse : Horisont: Stéphanie og de gule veste, DR1, 25.03.2019, https://www.dr.dk/drtv/episode/horisont_-stephanie-og-de-gule-veste_97865#!/,autoplay=true
• Artikle : Les ”gilets jaunes” : 5 dates pour comprendre, 1jour1actu, 19.12.2018, https://www.1jour1actu.com/
• Youtube-video : Compilation de vidéos du 17 novembre 2018 (Débordements, blocages, danses, péages, etc …), 18.11.2018, (inkl. glosseret transskription) https://www.youtube.com/watch?v=1Y_dx6RO2HM
• Artikel : L’annulation, Connie Pedersen, Franskportalen, https://www.franskportal.dk/fransk-samfund/les-gilets-jaunes/annulation/
• Artikel : Les « foulards rouge », Connie Pedersen, Franskportalen, https://www.franskportal.dk/fransk-samfund/les-gilets-jaunes/les-foulards-rouges/
• Artikel : Le discours de Macron, Connie Pedersen, Franskportalen, https://www.franskportal.dk/fransk-samfund/les-gilets-jaunes/le-discours-de-macron/
• Artikel : Le grand débat national, Connie Pedersen, Franskportalen, https://www.franskportal.dk/fransk-samfund/les-gilets-jaunes/le-grand-debat-national/
• Artikel : Les « gilets jaunes » à bout de souffle, Connie Pedersen, Franskporta-len, https://www.franskportal.dk/fransk-samfund/les-gilets-jaunes/a-bout-de-souffle/


SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
Fokus:
• talesproget i hverdagssituationer sammenlignet med et mere formelt sprog (politiske taler/artikler)
• billedbeskrivelser af motiver relateret til tema
• franske samfundsforhold
• ordforråd og grammatik

Særligt fokus på nedenstående mål:
• forstå hovedindholdet, når der tales et enkelt fransk om kendte såvel som almen emner, formidlet gennem forskellige medier
• deltage i samtale på et enkelt og sammenhængende fransk om kendte såvel som almene emner
• benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i det daglige arbejde

VÆSENTLIGSTE ARBEJDSFORMER
Klasseundervisning, par-/gruppearbejde, ordforrådstræning via diktater som rettes af andre elever samt teambattles, løbende mundtlige og skriftlige afleveringer.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl. 8 27-02-2020
Afl. 9 22-03-2020
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H #8: La guerre (Delvist virtuelt)

INDHOLD
Kernestof:
• Sang: Comme toi, Jean-Jacques Goldman, 1982, gloseret tekst og musikvi-deo https://www.youtube.com/watch?v=4wFM7fnOL8E
• Interviewbog: Chanter pour la vie, Fania Fénelon, 1976 i ’Obsessions’, Ni-cole Andersen m.fl., Gyldendal Uddannelse, 2002, p. 204-207
• Romanuddrag: 1. L’arrivée chez Grand-Mère, 2. La maison de Grand-Mère, 7. Exercice d’endurcissement du corps, 8.Exercice d’enduricissement de l’esprit og 11. Le déserteur i ‘Le grand cahier’, Agota Kristof, 1. udgave, 1. oplag, Munksgaard, 1991, pp. 7-11, 18-21 og 25-27
• Digt: Familiale, Jacques Prévert, 1946, gloseret tekst
• Sang: Le déserteur, Boris Vian, 1955, gloseret tekst
• Film: La rafle (med danske undertekster)


Supplerende stof:
• Musikvideo til Familiale: ODD - 2016 https://www.youtube.com/watch?v=VBg3u1Bbr6Y
• Video med Le déserteur : Jeanne Cherhal et Vincent Dedienne à FranceInter 2016 https://www.youtube.com/watch?v=9TIgVZaO17c
Musikvideo til Familiale: ODD - 2016 https://www.youtube.com/watch?v=VBg3u1Bbr6Y


SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
Fokus:
• 2. verdenskrig og jødeforfølgelsen
• billedbeskrivelser af motiver relateret til tema med præsentationer på klassen
• fortolkende tekstanalyse
• ordforråd og grammatik

Særligt fokus på nedenstående mål:
• læse og i hovedtræk forstå udarbejdet skønlitteratur og sagprosa, i et enkelt sprog
• mundtlig redegøre for et kendt emne på et enkelt og sammenhængende fransk
• deltage i en samtale på et enkelt og sammenhængende fransk om kendte såvel som almene emner
• relatere det erhvervede kendskab til franske og frankofone kultur- og samfundsforhold til andre kultur- og samfundsforhold

VÆSENTLIGSTE ARBEJDSFORMER
Klasseundervisning, par-/gruppearbejde, ordforrådstræning via øvelser med nøgleord, løbende mundtlige og skriftlige afleveringer.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl. 10 16-04-2020
Afl. 11 15-05-2020
2g FR skr. prøve 02-06-2020
Afl.1: Billeder 31-08-2020
Afl. 1.5: La guerre 04-09-2020
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I #9 Miniforløb: Les catacombes de Paris

Kernestof:
• Bog skrevet af youtuber: I. Les ossements secrets des catacombes, i ‘Les explo-rations nocturnes’, Manytwink, Éditions Michel Lafon, 2018, p.10-32
• Youtube video : Les ossements secrets des catacombes – Explorations nocturnes
https://www.youtube.com/watch?v=uaZWTF0Ci4k

Supplerende stof:
• Diverse ordlister til brug for billedanalyse og tekstanalyse

SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
Fokus:
• forståelse af historisk baggrunden for katakomberne i Paris - viden om fransk historie
• samspil mellem tekst og youtube-video

Særligt fokus på nedenstående mål:
• læse og forstå ubearbejdet fransksproget tekst og resumere denne på dansk

VÆSENTLIGSTE ARBEJDSFORMER
Klasseundervisning, pararbejde, mundtlige præsentationer om baggrundsviden for emnet på fransk (elevpræsentationer)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J #10 L'identité et les racines (Delvist virtuelt)

Kernestof:
• Mette Bering og Mimi Sørensen: Paroles francophones, Gyldendal 2015:
  o Avant de commencer - qu’est-ce qu’un immigré?  p. 42
  o J’ai ma base ici, p. 46-47
  o Les stéréotypes ”Noir/Blanc”, p. 54-56
  o Exilée tout le temps, p. 51-53
  o Entre intouchables, p. 57-60
• Film: Les intouchables (med danske undertekster)
• Film: Il a déjà tes yeux (med danske undertekster)

Supplerende stof:
• Mette Bering og Mimi Sørensen: Paroles francophones, Gyldendal 2015:
  o Entre deux cultures (introduktion på dansk), p. 39-40

SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
Fokus:
• frankofone områder
• sammenhæng mellem frankofone områder og indvandring
• sammenhæng mellem miljø og identitetsfølelse
• billedbeskrivelser af motiver relateret til tema med præsentationer på klassen
• ordforråd og grammatik

Særligt fokus på nedenstående mål:
• læse og i hovedtræk forstå udarbejdet skønlitteratur og sagprosa, i et enkelt sprog
• mundtlig redegøre for et kendt emne på et enkelt og sammenhængende fransk
• relatere det erhvervede kendskab til franske og frankofone kultur- og samfundsforhold til andre kultur- og samfundsforhold

VÆSENTLIGSTE ARBEJDSFORMER
Klasseundervisning, par-/gruppearbejde, ordforrådstræning via diktater som ret-tes af andre elever samt øvelser med nøgleord, løbende mundtlige og skriftlige afleveringer.  

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 26,00 moduler
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K #11 Miniforløb: Superverber (Delvist virtuelt)

Kernestof:
• Kompendium over de 25 superverber udarbejdet med udgangspunkt i Anne Bjerre og Paul Klitnæs, Frit Fransk - Tu peux dire ce que tu veux, Kap 1. Superverberne, Systime 2021

SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
Fokus:
• udvidelse af aktive ordforråd med de 25 superverber

Særligt fokus på nedenstående mål:
• deltage i samtale på et enkelt og sammenhængende fransk om kendte såvel som almene emner
• benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i det daglige arbejde

VÆSENTLIGSTE ARBEJDSFORMER
Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde - brug af superverberne til at stil-le spørgsmål og svare på disse (verbernes anvendes i en kontekst)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L #12: Lupin et Paris (Delvist virtuelt)

Kernestof:
• TV-serie : Lupin¸Sæson 1, afsnit 1-5, Netflix (set med danske un-dertekster)
• Artikel : La série de Netflix, avec Omar Sy en réincarnation moderne du gentle-man cambrioleu, triomphe outre-Atlantique. Comment l’expliquer ? Ludovic Cor-tade, professeur associé de littérature française à New York University analyse ce succès. (glossret uddrag), Alexis Buisson, Télérama, 27.01.2021  https://www.telerama.fr/ecrans/pourquoi-lupin-fait-il-un-carton-aux-etats-unis-6808851.php
• Artikel : Lupin : une saison 2 avec Omar Sy est-elle prévue ?, TéléStar, 11.01.2021, https://www.telestar.fr/actu-tv/lupin-une-saison-2-avec-omar-sy-est-elle-prevue-566729#img4
• Artikel : "Lupin" : la série avec Omar Sy devient la première production française a intégrer le top 10 de Netflix aux Etats-Unis, France Télévisions  Rédaction Culture, 12.01.2021, https://www.francetvinfo.fr/culture/series/netflix/lupin-la-serie-avec-omar-sy-devient-la-premiere-production-francaise-a-integrer-le-top-10-de-netflix-aux-etats-unis_4254837.html
• Video på Instagram : Vous avez vu l’affiche, mais avez-vous vraiment regardé qui l’a posée?, Omar Sy, 12.01.2021, https://twitter.com/OmarSy/status/1348937741430628353?s=20

SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
Fokus:
• forståelse af talesprog i en filmisk sammenhæng
• kendskab til Paris og væsentlige seværdigheder (som ses i Lupin)

Særligt fokus på nedenstående mål:
• læse og forstå ubearbejdet fransksproget tekst og resumere denne på dansk

VÆSENTLIGSTE ARBEJDSFORMER
Klasseundervisning, pararbejde, mundtlige præsentationer om seværdigheder som ses i Lupin (elevpræsentationer), kahoot
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl. 11: Forberedelse til mdt. eksamen 02-03-2021
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M #13 La culture francaise (Delvist virtuelt)

Kernestof:
• Artikel: Quelles sont les origines de la fête de Pâques ? (glosseret ud-drag), Sophie Garcia, 29.03.2018,  https://www.agirenfrancais.com/fle/la-fete-de-paques-en-france/

Supplerende stof:
• Elevpræsentationer understøttet af slides og delt på fælles OneNote om hverdagskultur i Franskrig, fx højtider og madkultur

SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
Fokus:
• genopfriske viden om fransk hverdagskultur

Særligt fokus på nedenstående mål:
• læse og forstå ubearbejdet fransksproget tekst og resumere denne på dansk
• deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende fransk om kendte og almene emner, herunder beskrive oplevelser og begivenheder samt begrunde og forklare holdninger

VÆSENTLIGSTE ARBEJDSFORMER
Klasseundervisning, pararbejde, mundtlige præsentationer om fransk hverdags-kultur (elevpræsentationer), quizlet, battles

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl. 12: Delprøve 1 22-04-2021
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer