Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Spansk A
Lærer(e) Kari Haugbjerg Larsson
Hold 2018 SP/b (1byz SP, 2b SP, 3b SP)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Begyndersystem Vidas + El sur
Titel B Jóvenes de España
Titel C Jovenes de Ámerica Latina
Titel D Cuba y los cubanos
Titel E Protestbevægelser: spansk
Titel F opsamling -grammatik
Titel G Eksamen: Violencia doméstica- El Bola
Titel H Eksamen: Pedro Almodóvar- Hable con ella
Titel I Eksamen: Chile- Machuca
Titel J Forløb#5

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Begyndersystem Vidas + El sur

Begyndersystem: Anslået antal sider:  93
Liv Kristiane Bugge m.fl: Vidas - tekstbog+arbejsdbog +cd, Forlag Malling Beck,2008
Tema 1 kapitel 1 til og med 3
Mercelo Cea m.fl. : El sur (ibog), systime kapitel1 til 4 (til og med tekst 4b)

Supplerende:
julesange...Navidad, Navidad + Burrito sabanero + Rin Rin: teksten er præsenteret, eleverne gætter hvilken julesang, der er tale om.

Film:
Manolito Gafotas  af Miguel Albaladejo, Sogedasa, Spanien, 1999:
Med efterfølgende beskrivelse af hovedpersonerne med fokus på adjektiver

Perdiende el norte af nacho G Velilla, DeAPlaneta, 2015:
Med efterfølgende beskrivelse af relationerne mellem hovedpersonerne

Toc Toc af Vicente Villanueva, 2017, Spanien:
Mest bare for at høre noget spansk.Vi er startet med Vidas og har nået til og med kapitel 3, men er derefter overgået til nyt begyndersystem El sur fra d. 18. december  og resten af året.
Vi har arbejdet med følgende emner:
- Præsentation af sig selv og andre
-farver
-tøj
-kropsdele
-by/land/hus/lejlighed/rum
- vejret
- klokken
-sprog
-skole
-tal
- ugedage/måneder/år/årstider
- gå på indkøb
- hverdagsrutiner
-mad
-beskrivelser

Grammatiske emner:
-substantiver + artikler
- adjektiver samt gradbøjning
- verber i nutid
-refleksive verber
- diftongerende verber.
-førnutid
-verbalperifraser (tener que infinitiv + acabar de infinitiv+ir a infinitiv+estar gerundium+volver a infinitiv)
-adverbier
-ser/estar/hay
-spørgeord
præpositioner
-personlige pronominer , subjektspronominer samt dativpronominer
-gustar

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
repetitionsopgave 05-12-2018
1c Esta es mi familia 01-02-2019
test 01-03-2019
Verbalperifraser 20-03-2019
Ser og estar 05-04-2019
Un día normal 30-04-2019
lydoptagelse 10-05-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 63 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel B Jóvenes de España

Tekster læst + arbejdet med dertilhørende opgaver i tekstbogen:

David de Valls
Mireia de Barcelona
- La buena vida Eva Rosenkilde, Gyldendal, 2014

Formålet med forløbet er at introducere emnelæsning gennem lettere læste bøger.
De omhandler unge fra Spanien og giver et indblik i kulturelle, sociale og historiske karakteristika.
Til hver af de to tekster hører en video, som er set uden undertekster, derefter er den transkriberede tekst læst og til sidst er filmen set igen. Vi har arbejdet med opgaverne til teksten i bogen.


Eleverne blev i starten af skoleåret introduceret til den online grammatik: minlæring, som vi har anvendt hele skoleåret. Det vi i løbet af skoleåret har beskæftiget os med:

- Repetition af perfektum
- dannelse af adverbier
- de to datider. imperfektum: regelmæssig + uregelmæssig. præteritum: regelmæssig.
- personlige pronominer -
- dativstyrende verber
- verbalperifraser med infinitiv
- ser/estar/hay (repetition)


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Jovenes de Ámerica Latina

La identidad contrastada af Ole Nikolaj Mikkelsen og Pablo Riismøller, Gyldendal, 2016
Mario de Colombia - "Quiero una vida sin drogas" (s. 21-32) + Aby de México - "Soy una chica con ambiciones" (s. 51-64)
Supplerende:
Film: María,llena eres de gracia, Joshua Marston, USA, 2004

De to tekster fra La identidad contrastada er læst uden brug af ordbog for at træne forståelse af hovedindhold uden at forstå alt i detaljen. Der er arbejdet med resumé af teksterne, samt grammatiske områder (muy/mucho samt kongruens).
Teksterne er gode til at erhverve sig historisk, samfundsmæssig og kulturel viden om et bestemt land i Latinamerika, og de fortæller historier om unge som eleverne kan forholde sig til. De er skrevet i et letlæseligt sprog, der gør at eleverne opbygger selvtillid ved at forstå det meste af teksten uden brug af ordbog.
Filmen er set som supplerende materiale til teksten om Colombia.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Cuba y los cubanos

Tekst 1: Fakta om Cuba, fra: Cubanos af Anny Holmgaard, forlaget EA 2004
Tekst 2: AInformaciones sobre Cuba, fra: Cubanos af Anny Holmgaard, forlaget EA 2004, pp. 11-18
Tekst 2: Andy y su familia cubana, fra: Cubanos af Anny Holmgaard, forlaget EA 2004, pp. 19-24
Tekst 3: Alberto el cochero, fra: Retratos cubanos af Ole Loumann, Gyldendal, 2000

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Protestbevægelser: spansk

I forbindelse med SRO-forløbet har vi arbejdet med reaktioner på den spanske krise i 2007/8.
I den forbindelse har eleverne læst teksten:

Acampada en Sol og Ocupar fra bogen Voces de Protesta af Aday Polo Iglesias og Anja Wilkens af forlaget Gyldendal 2013
Desuden har vi ser filmen Perdiendo el norte, film af Oriol Capel m.fl, 2015 og arbejdet med opgaver til denne
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Eksamen: Violencia doméstica- El Bola

Anslået antal sider: 55
Hovedmateriale:
Hovedværk: El Bola, Juan Antón Mañas/ Annette Robson og Dorthe Mondrup, Gyldendal, 2005 (film+ undervisningsbog)
Supplerende tekster fra bogen: Moral og ansvar side samt Vi er hinandens skæbne side 81-84
Los apodos side 9 og 10

Andet materiale: Film: Te doy mis ojos , Icíar Bollaín, Alta Producción, 2003: (La violencia doméstica, los papeles del hombre y de la mujer) _ filmen er brugt som overgang til "Hable con ella"--> forskellige fokuspunkter i filmen i de to emner

El Bola er læst tematisk
1) Las relaciones entre padre e hijo (lscener 2 -3-7-) + 53  El Bola y su padre
2) La familia de Alfredo -el ambiente psíquico + la responsabilidad de Alfredo y de su padre. + La amistad entre El Bola y Alfredo. (scener: 23 + 31-33 + 43 + 45 + 54 + 60)
3) Los papeles del hombre y de la mujer en las dos familias (eleverne har fundet scener som viser kvindernes replikker- udtryk for traditionelle kønsroller)
4) La bola- el amuleto (eleverne har selv fundet de scener, hvor kuglen har betydning)
5) El desarrollo de las conversaciones entre Laura y José (la ley contra lo humano (empatía) ): scener: 42 + 57+ 64.

Grammatik i forløbet: konjunktioner, perfektum,  pronominer, datid, imperativ

ONLINE MATERIALE: minlæring.dk - gyldendals ordbøger- lectio
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
oversættelse 31-08-2020
El Bola- aflevering 18-09-2020
La vida española dp1 30-09-2020
opgave 4 dp 2 La vida española (carta) 28-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel H Eksamen: Pedro Almodóvar- Hable con ella

Anslået antal side: 65         (sidste del af forløbet blev afsluttet under corona-nedlukning i januar)

Undertitel: comunicación-parejas- obsesión

Primærmateriale:
Hable con ella, Pedro Almodóvar, ved Hanne Petersen, Aschehoug, 2002 (film + undervisningsbog) - Særligt scenerne: 32-34-37-38-39-41-43-50-55-56-57-58.
Desuden er siderne 5-7 læst.
Andet materiale: Internetsøgning om Pedro Almodóvar y sus características

Supplerende materiale:
Film: Átame, Pedro Almodóvar, El Deseo S.A, 1990- sammenligning af de to mandlige hovedpersoner Benigno og Ricky samt deres forhold til kvinder-

Film: Te doy mis ojos , Icíar Bollaín, Alta Producción, 2003: (comunicación en la pareja, obsesión)

Artikel: El Síndrome de Estocolmo, Jonathan García Allen: https://psicologiaymente.com/clinica/sindrome-de-estocolmo-secuestrador

Fokuspunkter:
1) Característica de los dos hombres Benigno y Marco y su amistad
2) Las distintas perspectivas que tienen los dos sobre cómo tratar a las mujeres
3) El papel del hombre y de la mujer
4) Comunicación en las relaciones de amor (el papel de las mujeres en coma)  
5)? Relación de amor o obsesión? Relatando a Te doy mis ojos y Átame
6) La relación entre Ricky y Marina (Àtame) comparada con la relación Benigno-Alicia
7) El síndrome de EstocolmoOnLine Materiale: Minlæring.dk,  Gyldendals ordbøger,  Lectio

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
opgave 4 dp 2 La vida española (carta) 28-10-2020
grammatiktest 13-11-2020
Los niños superdotados 26-11-2020
Los niños superdotados Dp2 artikel 14-12-2020
DP 1 empatallados 15-01-2021
DP 2 Empatallados 03-02-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Initiativ
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Lectio
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel I Eksamen: Chile- Machuca

Antal sider anslået: 80  En stor del af forløbet (frem til 13 april) har været coronapåvirket med virtuelle moduler
Materiale:  
Hovedværk: Machuca (film), og undervisningsbog, Andrés Wood, ved Inge Margrethe Clausen, Gyldendal 2006
med særlig fokus på scenerne: 1-7 + 25+ 40+ 51
Derudover siderne 65-74 (sekundær)

Andet materiale: artikel om Salvador Allende (se modul 5/2) + samt DP1 Machuca-tekst (se modul 15/4) + internetsøgning om Víctor Jarra

Teksten: ?Qué define la derecha y la izquierda? Uddrag af følgende artikel : https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181019/452426477946/dercha-izquierda-politica-ideologia-derechos-sociales-empresa.html  

Sangtekster
Aquí me quedo (Víctor Jara)
Víctor Jara no murió (Marea)

Forløbet:
Følgende temaer har været i fokus
1) el proyecto del Padre MacEnroe
2) Las diferencias entre las clases sociales (como se las muestran las escenas repasadas)
3) Comparación de las dos familias
4) Amistad entre rico-pobre
5) el conflicto político (la muralla scene 4- 37-53)

ONLINE MATERIALE:   minlæring.dk, gyldendals ordbøger, lectio
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dp1 El adiós 12-02-2021
dp 2 diario El adiós... 03-03-2021
dp1 Machuca 15-04-2021
Machuca dp2 disposition 22-04-2021
Machuca Dp 2 Videooptagelse 29-04-2021
prøveeksamen 07-05-2021
3b SP3 skr. prøve 07-05-2021
Prøveeksamen videooptagelse 07-05-2021
Dp1 Peter Pan 10-05-2021
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel J Forløb#5

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer