Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Bioteknologi A
Lærer(e) Anne-Kirsten Mose, Michael Madsen
Hold 2018 BT/1y BT (1y BT, 2y BT-bi, 2y BT-ke, 3y BT, 3y BT-bi, 3y BT-ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til bioteknologi
Titel B Cellen
Titel C DNA og gener
Titel D Enzymer
Titel E Forløb#5 grundstoffernes periodiske system
Titel F Biologisk produktion
Titel G Forløb#6 Kemiske forbindelser og reaktioner
Titel H Forløb#7 VÆRKTØJ masse og koncentrationsberegninge
Titel I Forløb#8 organiske forrbindelser
Titel J Genteknologi
Titel K Dyrkning af mikroorganismer
Titel L Forløb#11 syrer og baser
Titel M Enzymkinetik
Titel N Forløb#12 fedkemi
Titel O Stofskifte
Titel P Forløb#19 aminosyrer, peptider og proteiner
Titel Q Immunforsvaret
Titel R Forløb#20 sukkerstoffer
Titel S Forløb#21 kemisk ligevægt
Titel T Nervesystemet og lægemiddelprodutkion
Titel U Forløb#22 pH-beregninger
Titel V Bioinformatik og genteknologi
Titel W Forløb#28 HASTIGHED
Titel X Forløb#29 MEDICINKEMI
Titel Y Hormoner og forplantning
Titel Z Forløb#30 Sukkerstoffer og ølbrygning I
Titel [ Gæring og ølbrygning
Titel \ Skriftlige eksamensopgaver
Titel ] Forløb#31 Bjerrumdiagrammer
Titel ^ Forløb#32 organisk kemi
Titel _ Repetition og mundtlig eksamenstræning
Titel ` Forløb#33 lys og stof
Titel a Forløb#34 sukkerstoffer II
Titel b Forløb#14

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til bioteknologi

- Introduktion til fagets bioteknologi og fagets anvendelse i praksis.
- Desuden fokus på at udføre eksperimenter under hensyntagen til laboratoriesikkerhed og risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale.
- Få forståelse for fagets identitet og metoder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Cellen

Fagligt indhold:
- Anvendelse af mikroskop
- Opbygning og funktion af cellemembran herunder transportmekanismer (Diffusion, osmose og aktiv transport)
- Eukrayote og prokaryote celler samt virus

Opgavetræning: 207, 212, 219, 220 og 221
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Bakterieantal i vand 06-12-2018
Det voksende æg 19-01-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C DNA og gener

Fagligt indhold:
- DNA 's opbygning og funktion
- Replikation
- Celledelinger (mitose og meiose)
- Proteinsyntesen
- Genetiske grundbegreber i relation til et-gens og to gens nedarvning
- Blodtypebestemmelse


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Blodtypebetemmelse 12-03-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Biologisk produktion

Indhold:
- Den begrænsende faktor
- Selektion
- Planteproduktion (indirekte/direkte måling)
- Minimumsloven
- Næring
- Udvaskning
- Fødekæder og fødenet
- Stof og energi
- Niche
- Artssamensætning og indikatorarter
- Biodiversitet

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Genteknologi

Indhold:
- Transformation
- Transgene bakterier (plasmider, oprensning, overførsel og selektion)
- Rekombinant teknik (restriktionsenzymer, vektor, donor-DNA, opformering ved PCR, overførsel af gen til værtscelle, selektion)
- Sikkerhed og risiko
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Linjetaks. 08-10-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Dyrkning af mikroorganismer

Indhold:
- Mikroorganismers vækst
- tællekammer
- Industriel enzymproduktion
- Oprensning
- Proteinsynetese hos prokaryoter og eukaryoter
- Genregulering
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Transformation af E.coli 25-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Stofskifte

Indhold:
- Carbohydraternes intermediære stofskifte
- Coenzymer
- Glykolyse
- Reversible og irreversible reaktioner
- Omsætning af pyruvat
- Den arbejdende celle (gæring og gluconeogenese, citratcyklus, respirationskæden, ATP-regnskab)
- Regulering af sekvenser
- Carbohydraternes anabolisme
- Fotosyntese (kloroplaster, lysreaktioner, Calvincyklus)
- Bioethanol
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Immunforsvaret

Indhold:
- ELISA
- Immunforsvarets opbygning
- Immunforsvarets celler
- Det uspecifikke og specifikke immunforsvar
- Passiv og aktiv immunisering - vaccination
- Gelelektroforese
- Epidemier og pandemier
- hiv - AIDS
- Autoimmune sygdomme (leddegigt)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
fra biomasse til ethanol 05-03-2020
Svar på spørgsmål s. 168-172 16-03-2020
s. 186-189 16-04-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel T Nervesystemet og lægemiddelprodutkion

Indhold:
- Nervesystemet
- Nerveceller - neuroner og gliaceller
- Membranpotentiale
- Nervecelleaktivitet
- Synapser
- Fremstilling af lægemidler
- Blod-hjerne barrieren
- Smerte
- Virkning af lægemiddel
- Receptorer
- Knock-out mus
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
antistoffer - eksamensopgave 05-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel X Forløb#29 MEDICINKEMI

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Z Forløb#30 Sukkerstoffer og ølbrygning I

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Cancer gene detection 23-10-2020
spørgsmål om ølbrygning 23-11-2020
eksamensopgave øl 27-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel _ Repetition og mundtlig eksamenstræning

Mundtlig eksamen:

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator. Opgaven tager udgangspunkt i en problemstilling, som har sammenhæng med et eller flere af undervisningens temaer og inddrager eksperimentelt arbejde eller andet empiribaseret arbejde fra undervisningen. Opgaven indeholder en overskrift og en kort præciserende tekst samt bilag i form af en artikel eller en case, som ikke er behandlet i undervisningen, og supplerende materiale i form af figurer, forsøgsdata og lignende. Bilagsmaterialet skal kunne danne basis for faglig uddybning og perspektivering ved inddragelse af faglige
metoder, kernestof og supplerende stof. Bilagsmaterialet skal have et omfang, så hele materialet kan forventes inddraget under eksaminationen.
Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen i al væsentlighed dække de faglige mål, kernestof og supplerende stof. Hver opgave må bruges højst to gange på samme hold. Bilag må genbruges i forskellige opgaver efter
eksaminators valg. Opgaverne uden bilagsmateriale skal være kendte af eksaminanderne inden prøven.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ca. 24 timers forberedelsestid, dog ikke mindre end 24 timer. Bilagsmaterialet knyttet til den udtrukne opgave udleveres ved forberedelsens start. Eksaminationen indledes med eksaminandens fremlæggelse med udgangspunkt i bilagsmaterialet, som varer op til ti minutter. Eksaminationen former sig herefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator, som inddrager øvrige relevante dele af kernestof og supplerende stof.

Bedømmelseskriterier:
Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på eksaminandens evne til at:
̶ anvende relevant faglig viden, fagbegreber og fagsprog til beskrivelse, forklaring og analyse af bilagsmaterialets
problemstilling
̶ uddybe og vurdere eksperimentelt arbejde og dets tilrettelæggelse
̶ analysere og diskutere data og eksperimentelle resultater under inddragelse af relevant faglig viden
̶ give sammenhængende faglige forklaringer og argumentationer og indgå i en faglig dialog
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ perspektivere til samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige eller etiske problemstillinger.
Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel b Forløb#14

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer