Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Christina Kjær Nielsen
Hold 2019 DA/p (1p DA, 2p DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Mundtlighedsforløb
Titel B Novelleforløb
Titel C Skriftlighedsforløb
Titel D Danmark og danskhed (medieværk 1)
Titel E Drama som genre (værklæsning)
Titel F Autofiktion (selvlæst værk 2+3)
Titel G POP - praktik og projekt
Titel H Angst
Titel I Innovation og kreativitet - novelleforløb
Titel J Begrebsdetektiven
Titel K Litteraturhistorisk rids - podcast
Titel L Efter krigene
Titel M Er du bange for fremtiden? (Værklæsning 4+5)
Titel N Kvinder, kønnet og kampen (værklæsning 6)
Titel O Moderne litteratur (POP - værklæsning 7)
Titel P Kortfilm
Titel Q Eksamenstræning

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Mundtlighedsforløb

Tale og argumentation

Basiskursus i mundtlighed med fokus på argumentation. Eleverne skriver en tale hvori de skal formulere deres holdning til brug af mobilhotel i undervisningen og grunden til at det er indført + argumentere for deres holdning til emnet.

-Ciceros 5-kant kommunikationsmodel  (fx relationer ml. kommunikationens målgruppe, form og ydre omstændigheder)
-Argumentets opbygning: påstand, belæg, hjemmel (Toulmin)
-Appelformer: logos, patos, etos
-Argumenttyper: sammenligninger, 'ned i sagen', principper
-Argumentets udvikling/dynamik:
-Stemmebrug og kropssprog ved fremførelsen

MATERIALE
- lærerens powerpoints
"Håndbog til dansk"
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Netwerksopgave 01-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Novelleforløb

Undervisningsbeskrivelse til forløbet med titlen ”Læsning og analyse”
- Introduktion til læsestrategier og analyseværktøjer

Kernestof
- Lærebogstekster fra Håndbog til dansk og fra Litteraturhistorien på langs og på tværs. Nye såvel som ældre dansksprogede tekster, der skal virke som teksteksempler på forløbets teori. Forløbet vil fokusere på litteraturanalyse og fortolkning, hvor eleverne vil blive undervist i og arbejde med litterære metoder i forhold til minimalisme.


Lærebogsmateriale
- Håndbog til dansk
- Litteraturens Veje
- Begreb om dansk

Faglige mål
- Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skrifteligt
- Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, analyse, diskussion og fortolkning) med formidlingsbevidsthed
- Forløbet har også studieforberedende karakter
- Skabe overblik og et større teoretisk materiale og formidle dette
- Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, analyse, diskussion og fortolkning) med formidlingsbevidsthed
- Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer, herunder holde oplæg, med formidlingsbevidsthed
- Udvise viden om og forståelse for danskfagets identiteter og metoder
- Analyse, fortolke og vurdere væsentligst fiktive tekster
- Udvise kendskab til nyere forfattere og udvalgte tekster af disse
- Demonstrere viden om samspillet mellem tekst, kultur og samfund, og hvordan en analyse kan navigere her imellem
- Udvise forståelse for analysetilgange og værktøjer, der kan virke som
- Eleverne skal på et også sprogligt plan arbejde med dansksproget analyse, hvor den sproglige analyse vil danne baggrund for fortolkning og vurdering

Pia Juul: De gales hjem
Pia Juul: Alle kan ro
Helle Helle: mit arbejde
Helle Helle: Film
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Novelleanalyse 26-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Skriftlighedsforløb

Et skriftlighedsforløb med introduktion til de to genrer - debatterende- og analyserende artikel.
Ydermere fokus på skrivning generelt og grammatik - særligt fokus på tegnsætning og andre typiske fejltyper.
Herunder HO - skrivning.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Litterær artikel 20-10-2019
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Danmark og danskhed (medieværk 1)

Dette forløb omhandler, som navnet antyder, det at være dansk. Der vil blive set på danskhed som begreb, og hvordan denne danskhed har ændret sig igennem se sidste 3-400 år. Der er tale om et litteraturhistorisk forløb, hvor vi kigger på tekster fra oplysningstiden, romantikken, det moderne gennembrud, 2. verdenskrig - modernismen og post-modernismen.

Forskellige litteraturhistoriske tider vil blive behandlet, omend det primære fokus vil være på ændringen i danskhedsbegrebet og grunden til denne ændring, som altså ses igennem litteraturhistorien.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Drama som genre (værklæsning)

I dette korte forløb arbejder vi med dramaet, som genre og ser og arbejder med stykket "Soldaten".
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Autofiktion (selvlæst værk 2+3)

Vi arbejder med autofiktion. Værklæsning "Kunsten af græde i kor". Vi har særligt fokus på fakta- og fiktionkoder.
Digte: Yayah Hassan: "Barndom"
Bøger: Erling Jepsen: "Kunsten af græde i kor"

Artikler: Stefan Kjærsgaard: " Den selvbiografiske sandhed". Information, 2012, + "Autofiktion" Gymdansk.dk
Jon Helt Haarder: "Performativ biografisme"

Film: "Kunsten af græde i kor"
Dokumentar: "Himlen over os"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G POP - praktik og projekt

Et karrierelæringsforløb, der giver indsigt i jobbet som folkeskolelærer og seminarielærer. POP.
Der er særlig fokus på formidling.
Tekst: Bent Haller: Ispigen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Angst

Vi læser tekster fra forskellige perioder. Temaet angst går igen i alle tekster.
Vigtige begreber:
- Billedsprog
- Semantiske felter
- Parodi
- Parafrase
- Sproglige figurer


Primærtekster

- Tom Kristensen: "Angst" (1930)
- Kasper Spetz: "Angst" (rapdigt) (2014)
- H.C. Andersen "Jeg har en angst som aldrig før"
- Pär lagerkvist: "Ångest
- Klaus Rifbjerg "Angst

Oplæg  og workshop v. forfatter Thomas Alexander Jensen (Virtuelt pga. lock down)

Artikel: "Skal man have en diagnose for at få hjælp"

Sekundært materiale
- Litteraturens Veje (leksikon) "Parodi"
- Uddrag fra denstoredanske.dk om "parafrasen"
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave 6 12-03-2020
Digtanalyse - virtuel undervisning - modul 1 16-03-2020
Analyse af Rifbjerg - virtuel undervisning modul 2 20-03-2020
Indledning og fokuspunkter - virtuel modul 3 25-03-2020
Blokdag - aflevering 3 - digt 26-03-2020
Blokdag aflevering 1 - resumé af digte 26-03-2020
Blokdag aflevering 2 - analyse 26-03-2020
Jeg har en angst som aldrig før 30-03-2020
Opgave 7 30-03-2020
Opgave 8 19-04-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Innovation og kreativitet - novelleforløb

Et novelleforløb med fokus på nyere litteratur. Eleven udfordres ligeledes i at gøre sig didaktiske overvejelser ift. karrierelæring. Denne via en blokdag hvor eleverne selv skal forberede innovative og kreative moduler med udgangspunkt i tekstlæsning.

Naja Marie Aidt: Bulbjerg (2006 fra novellesamlingen Bavian)

Pia Juul: Alle kan ro, En flinker fyr, Agner, På sporet, Grønt lys, Et blødkogt æg, Mins mors stemme, Ude på landet
Alle fra novellesamlingen "Dengang med hunden" (2005)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Begrebsdetektiven

Et miniforløb, hvor vi har særligt fokus på at komme ned i tekstens betydningsbærende dele og lærer at analysere i dybden ved hjælp af kendskab til sproglige billeder samt tekstens genre.

Der er tilknyttet en skriftlig opgave med særligt fokus på sproglige billeder.

Håndbog til dansk
Lærer PPTX
Indhold
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Litteraturhistorisk rids - podcast

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Efter krigene

Et primært litterært forløb, der har særligt fokus på den litteratur, der er skrevet med tilknytning til  1. og 2. verdenskrig. Der er fokus på strømninger og de ismer, der lægger sig til perioderne.

"FORAARET KOMMER TIL CAFEEN” (Rudolf Broby-Johansen – 1922)

”Det Blomstrende Slagsmaal” (Tom Kristensen – 1920)

”Ångest” (Pär Lagerkvist – 1916)

”Triumf af finnas till” (Edith Södergran – 1916)

”Asfaltens Sange” (Emil Bønnelycke – 1918)

”Reklameskibet” (Otto Gelsted – 1923)

”det underste land” (Gustaf Munch-Petersen – 1933)

”De Blaa Undulater” (H.C. Branner – 1936)

”Roden” (Martin A. Hansen – 1955)

”Det ubeskrevne blad” (Karen Blixen – 1957)

”Forsøg med vrede” (Peter Seeberg – 1980)

”Peter Plys” (Klaus Rifbjerg – 1964)

”STRIDSMÆND” (Rudolf Broby-Johansen – 1922)

”Fribytter” (Tom Kristensen - 1920)

”Paradisæblerne” (Martin A. Hansen – 1953)

”Ringen” (Karen Blixen – 1958)

”En kvindes frygt” (Tove Ditlevsen – 1939)

Kanonforfattere i spil: Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Er du bange for fremtiden? (Værklæsning 4+5)

I dette forløb vil der blive kigget på, hvordan fremtiden fremstilles mere eller mindre dystopisk i forskellige genrer. Der læser tekstens inden for genrerne taler, atikler, noveller, nyhedsindslag og dokumentarer. I forbindelse med emnet læses også om fake news og eleverne lærer selv konstruere fake news, således at de kan se og genkende genren i det virkelige liv.

Værk:  Kaspar Colling Nielsen: "Mount København" (2015) + Avis

”Statministerens nytårstale” (Mette Frederiksen – 2020)

”Kaspar Collings Nytårstale” (Kaspar Colling Nielsen – 2015)

”Gretha Thunberg ved FN” (Gretha Thunberg – 2019)

”Klimaaktivister lider af iltskam” (Rokokoposten – 2019)

”Fremtiden truet af mangel på pauser” (Berlingske Tidende – 2014)

”Rynkekneppesyge” (uddrag) (Peter Adolpsen – 2017)

”Bølge” (Theis Ørntoft – 2014)

”Fremtiden ifølge Ingemann” (TV2 – 2018)


Nyhedshoax: "Eye Candy" (tv2 lorry)
"Sydney Lee" (Go morgen Danmark)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Kvinder, kønnet og kampen (værklæsning 6)

I dette forløb skal vi kigge på, hvordan kvindernes kamp for ligestilling har ændret sig igennem tiderne. Vi vil starte, litteraturhistorisk, med at kigge på Oplsyningstiden og bevæge os op gennem tiden til tiden lige efter Anden Verdenskrig. Artikler vil dog være af mere moderne karakter.

Der vil være tale om et forløb, som skal ende ud i et projektarbejde omkring udviklingen i synet på kvinder og kvindernes kamp for ligestilling. Projektet vil forløbe således, at I skal arbejde med en problemformulering, som skal besvares.

Kanonforfattere i spil: Ludvig Holberg, N.F.S. Grundtvig, St. St. Blicher, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen og Martin Andersen Nexø

Ludvig Holberg "Julestue" (1724)
St. St Blicher "Sildig Opvaagen" (1828)
N.F.S. Grundtvig "Huset som Gud har bygt" (1846)
Martin Andersen Nexø. "Sevilla" (1903)
Herman Bang: "Frøkenen" (1883)
Henrik Pontoppidan: "Naadsensbrød" (1887)
Karen Blixen "Ringen" (1950)
Amalie Skram: "Karens Jul" (1885)
Johannes V. Jensen: "Cecil" (1898)

Artikel: Berlingske, 7 marts 2017 "Først om 37 år har kvinder og mænd lige mange chefjobs"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Moderne litteratur (POP - værklæsning 7)

Der er her tale om et kort foløb om moderne litteratur, hvor der kigges på tendenser i litteraturen efter år 2000. Teksterne analyseres inden de til sidst samles i 4 kreative projekter, som eleverne arbejder selvstændigt med. Der her her inddraget bogen "Dansk i praksis" fra Systime, som er et værk valgt med udgangspunkt i elevens fagpakke eller projekt- og praktikforløb.

Tekster:

Uddrag af Knud Romers roman "Den der blinker er bange for døden" (2006)
Uddrag af Jens Blendstrups "Gud taler ud" (2204)


Tina Jensen: "Dansk i praksis" (2019) (Værk)
Jan Sonnergaard: "Formel B" (1997)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Kortfilm

Et medieforløb med særlig fokus på filmtekniske virkemidler og forskellige læsninger herunder en psykoanalytisk vinkel.

”Helium” (Anders Walter og Kim Magnusson – 2013)

”Drengen hvis verden gik under” (Tobias Rud – 2013)

”Mirror” (Joachim Ladefoged – 2009)

”For Livet” (Martin Reinhard – 2013)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Eksamenstræning

Opsamling og genopfriskning af forløb. Forskellige prøveeksamener inden for sprog, medier og litteratur.
Repetition af de to skriftlige genrer.

Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.
Den skriftlige prøve
Grundlaget for den skriftlige prøve er et centralt stillet opgavesæt. Prøvens varighed er fem timer.
Den mundtlige prøve
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand, og der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. 4
Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, vælges af eksaminator og skal i al væsentlighed tilsammen dække de faglige
mål, kernestoffet og det supplerende stof. Opgaverne fordeles skønsmæssigt ligeligt over sproglige, litterære og mediemæssige
perspektiver.
Den enkelte opgave må anvendes højst tre gange på samme hold.
Opgaven har udgangspunkt i et undervisningsforløb samt enten et sprogligt, litterært eller mediemæssigt perspektiv eventuelt
med inddragelse af et andet perspektiv. Opgaven består af en eller flere tekster samt instrukser, der angiver, hvordan
eksaminanden skal arbejde med teksterne. Teksternes samlede omfang må ikke overskride fem normalsider a 2400 enheder
(antal anslag inklusive mellemrum) eller 12 minutters afspillet tekst. Såvel kendte som ukendte tekster kan indgå, men mindst
én tekst skal være ukendt. Opgaven skal tage udgangspunkt i det ukendte prøvemateriale.
Eksaminanden indleder med et mundtligt oplæg på 8-10 minutter. Eksaminationen former sig videre som en faglig samtale om
den trukne opgave.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer