Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Brian Holm Sørensen, Lasse Gottfred Rosenfeldt
Hold 2019 DA/q (1q DA, 2q DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Mundtlighedsforløb
Titel B Novelleforløb
Titel C Skriftlighedsforløb
Titel D Danmark og danskhed (VÆRK 1) - Eksamen
Titel E Praktikforløb
Titel F Autofiktion (VÆRK 2: Gud taler ud) - Eksamen
Titel G Angst (VÆRK 3 "Angstens besættelse") - Eksamen
Titel H Skriftlighed og årsprøvetræning
Titel I Begrebsdetektiven
Titel J Litteraturhistorie
Titel K Efter krigene - Eksamen
Titel L Er du bange for fremtiden (Værk 4+5) - Eksamen
Titel M Kvinder - Kønnet og kampen (Værk 6) - Eksamen
Titel N Den Moderne Fortælling (POP) (Værk 7) - Eksamen
Titel O Den danske stil
Titel P Kortfilm - Eksamen
Titel Q Folkeviser og eventyr - Eksamen
Titel R Repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Mundtlighedsforløb

Tale og argumentation

Basiskursus i mundtlighed med fokus på argumentation. Eleverne skriver en tale hvori de skal formulere deres holdning til brug af mobilhotel i undervisningen og grunden til at det er indført + argumentere for deres holdning til emnet.

-Ciceros 5-kant kommunikationsmodel  (fx relationer ml. kommunikationens målgruppe, form og ydre omstændigheder)
-Argumentets opbygning: påstand, belæg, hjemmel (Toulmin)
-Appelformer: logos, patos, etos
-Argumenttyper: sammenligninger, 'ned i sagen', principper
-Argumentets udvikling/dynamik:
-Stemmebrug og kropssprog ved fremførelsen

MATERIALE
- lærerens powerpoints
"Håndbog til dansk"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Novelleforløb

Undervisningsbeskrivelse til forløbet med titlen ”Læsning og analyse”
- Introduktion til læsestrategier og analyseværktøjer

Kernestof
- Lærebogstekster fra Håndbog til dansk og fra Litteraturens Veje. Nye såvel som ældre dansksprogede tekster, der skal virke som teksteksempler på forløbets teori. Forløbet vil væsentligst fokusere på litteraturanalyse og fortolkning, hvor eleverne vil blive undervist i og arbejde med litterære metoder.


Lærebogsmateriale
- Håndbog til dansk
- Litteraturens Veje
- Begreb om dansk

Faglige mål
- Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skrifteligt
- Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, analyse, diskussion og fortolkning) med formidlingsbevidsthed
- Forløbet har også studieforberedende karakter
- Skabe overblik og et større teoretisk materiale og formidle dette
- Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, analyse, diskussion og fortolkning) med formidlingsbevidsthed
- Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer, herunder holde oplæg, med formidlingsbevidsthed
- Udvise viden om og forståelse for danskfagets identiteter og metoder
- Analyse, fortolke og vurdere væsentligst fiktive tekster
- Udvise kendskab til nyere og ældre danske forfattere og udvalgte tekster af disse
- Demonstrere viden om samspillet mellem tekst, kultur og samfund, og hvordan en analyse kan navigere her imellem
- Udvise forståelse for analysetilgange og værktøjer, der kan virke som
- Eleverne skal på et også sprogligt plan arbejde med dansksproget analyse, hvor den sproglige analyse vil danne baggrund for fortolkning og vurdering

Pia Juul: De gales hjem
Pia Juul: Alle kan ro
Pia Juul: XXXX
Tove Ditlevsen: Nattens dronning
Helle Helle: Køreplaner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Skriftlighedsforløb

Et skriftlighedsforløb med introduktion til de to genrer - debatterende- og analyserende artikel.
Ydermere fokus på skrivning generelt og grammatik - særligt fokus på tegnsætning og andre typiske fejltyper.

Yderligere har forløbet arbejdet med elevernes generelle kompetencer ift. det at skrive større skriftlige opgaver, hvor HO-opgaven har ageret caseeksempel. I denne forbindelse trænedes eleverne i almene skrivekompetencer ift. det at skrive på gymnasiet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Danmark og danskhed (VÆRK 1) - Eksamen

Dette forløb omhandler, som navnet antyder, det at være dansk. Der vil blive set på danskhed som begreb, og hvordan denne danskhed har ændret sig igennem se sidste 3-400 år. Der er tale om et litteraturhistorisk forløb, hvor vi kigger på tekster fra oplysningstiden, romantikken, det moderne gennembrud, 2. verdenskrig - modernismen og post-modernismen.

Forskellige litteraturhistoriske tider vil blive behandlet, omend det primære fokus vil være på ændringen i danskhedsbegrebet og grunden til denne ændring, som altså ses igennem litteraturhistorien.

(VÆRK 1 "En kongelig affære")
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Praktikforløb

Praktikforløb på UCN i Aalborg, hvor eleverne skulle opleve hvad det vil sige at være folkeskolelærer. Vi besøgte UCN i Aalborg og fik undervisning af tre studerende. Dette mundede ud i elevernes besøg på forskellige folkeskoler i Hobro og omegn, hvor eleverne en hel dag skulle undervise samt følge en folkeskoleklasse.
Et karrierelæringsforløb, der giver indsigt i jobbet som folkeskolelærer og seminarielærer. POP.
Der er særlig fokus på formidling.
Tekst: Bent Haller: Ispigen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Autofiktion (VÆRK 2: Gud taler ud) - Eksamen

Vi arbejder med autofiktion og den selvbiografiske tendens i den moderne litteratur.
Værklæsning af "Gud taler ud".
Vi har særligt fokus på fakta- og fiktionkoder, og ser på hvordan selvet performes i moderne medier, herunder reklamefilm, Facebooksider og i interviews.

Reklamefilm: "Lige over grænsen"
Digte: Yayah Hassan: "Barndom"
Bøger: Jens Blendstrup: "Gud taler ud" (værklæsning)
Film: Henrik Ruben Genz: "Gud taler ud"
Dokumentar: "Himlen over os"
Interview: Deadline "Interview med Yahya Hassan" (https://www.youtube.com/watch?v=xV8yIobkWNE)
Musikvideo med Jens Blendstrup (https://www.youtube.com/watch?v=EtL9kkYZq7E&t=324s)

Artikler: Stefan Kjærsgaard: " Den selvbiografiske sandhed". Information, 2012
"Autofiktion" (https://www.gymdansk.dk/autofiktion.html)
Jon Helt Haarder: "Performativ biografisme"
Faktalink "Autofiktion" (https://faktalink.dk/autofiktion)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Angst (VÆRK 3 "Angstens besættelse") - Eksamen

Vi læser tekster fra forskellige perioder. Temaet angst går igen i alle tekster.
Vigtige begreber:
- Billedsprog
- Semantiske felter
- Parodi
- Parafrase
- Sproglige figurer

Primærtekster

- Tom Kristensen: "Angst" (1930)
- Kasper Spetz: "Angst" (rapdigt) (2014)
- H.C. Andersen "Jeg har en angst som aldrig før"
- Pär lagerkvist: "Ångest"
- Klaus Rifbjerg "Angst"
- Thomas Alexander Jensen: "Angstens besættelse" (værklæsning)
- Naja Marie Aidt: Bulbjerg (2006 fra novellesamlingen Bavian)

Oplæg  og workshop v. forfatter Thomas Alexander Jensen (Virtuelt pga. lock down)

Artikel: "Skal man have en diagnose for at få hjælp"

Sekundært materiale
- Litteraturens Veje (leksikon) "Parodi"
- Uddrag fra denstoredanske.dk om "parafrasen"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Skriftlighed og årsprøvetræning

Dette miniforløb havde til formål intensivt at træne eleverne i deres årsprøve og den generelle skriftlighed ift. de to eksamensgenrer på HF.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Begrebsdetektiven

Et kort forløb, som handler om at øge bevidstheden omkring brugen af daglige begreber.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Litteraturhistorie

Ultrakort projekt om litteraturhistorien.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Efter krigene - Eksamen

Et primært litterært forløb, der har særligt fokus på den litteratur, der er skrevet med tilknytning til  1. og 2. verdenskrig. Der er fokus på strømninger og de ismer der lægger sig til perioderne.

I projektet tilknyttet forløbet læses desuden følgende tekster:´
- Broby-Johansen: "Stridsmænd" (1922)
- Tom Kristensen: "Fribytter" (1920)
- Martin A. Hansen: "Paradisæblerne" (1953)
- Karen Blixen: "Ringen" (1958)
- Tove Ditlevsen: "En kvindes frygt" (1939)

Kanonforfattere i spil: Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Er du bange for fremtiden (Værk 4+5) - Eksamen

I dette forløb vil der blive kigget på, hvordan fremtiden fremstilles mere eller mindre dystopisk i forskellige genre. Der læses tekstens inden for genrerne taler, atikler, noveller, romaner, nyhedsindslag og dokumentarer. I forbindelse med emnet læses også om fake news og eleverne lærer selv konstruere fake news, således at de kan se og genkende genren i det virkelige liv.

"Mount København" + Avis
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Kvinder - Kønnet og kampen (Værk 6) - Eksamen

I dette forløb skal vi kigge på, hvordan kvindernes kamp for ligestilling har ændret sig igennem tiderne. Vi vil starte, litteraturhistorisk, med at kigge på Oplsyningstiden og bevæge os op gennem tiden til tiden lige efter Anden Verdenskrig. Artikler vil dog være af mere moderne karakter.

Der vil være tale om et forløb, som skal ende ud i et projektarbejde omkring udviklingen i synet på kvinder og kvindernes kamp for ligestilling. Projektet vil forløbe således, at I skal arbejde med en problemformulering, som skal besvares.

Kanonforfattere i spil: Ludvig Holberg, N.F.S. Grundtvig, St. St. Blicher, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen og Martin Andersen Nexø
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Den Moderne Fortælling (POP) (Værk 7) - Eksamen

Der er her tale om et kort foløb om moderne litteratur, hvor der kigges på tendenser i litteraturen efter år 2000. Teksterne analyseres inden de til sidst samles i 4 kreative projekter, som eleverne arbejder selvstændigt med. Der her her inddraget bogen "Dansk i praksis" fra Systime, som er et værk valgt med udgangspunkt i elevens fagpakke eller projekt- og praktikforløb.

Forløbet vil kunne kobles til forløbet om autofiktion på 1hf.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Den danske stil

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Kortfilm - Eksamen

Et medieforløb med særlig fokus på filmtekniske virkemidler og forskellige læsninger herunder en psykoanalytisk vinkel.

”Helium” (Anders Walter og Kim Magnusson – 2013)

”Drengen hvis verden gik under” (Tobias Rud – 2013)

”Mirror” (Joachim Ladefoged – 2009)

”For Livet” (Martin Reinhard – 2013)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Folkeviser og eventyr - Eksamen

I dette forløb vil der være fokus på folkeviser og eventyr. Der vil blive kigget på, hvad der kendetegner et eventyr og en folkeviser, og hvordan man analytisk vil gå til sådanne tekster.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer