Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Thomas James Pheasant
Hold 2019 En/q (1q En, 2q En)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Growing Up
Titel B Alcohol and Drinking Culture
Titel C Disney EKSAMEN
Titel D Crime and Violence EKSAMEN
Titel E Fantasy EKSAMEN
Titel F American Crisis
Titel G Use Your Words
Titel H Off the Beaten Path
Titel I Do You Speak in Colour? EKSAMEN
Titel J Crowd Control EKSAMEN
Titel K Forløb#3

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Growing Up

Et forløb om det at vokse om - med særlig fokus på ungdomstiden. Eleverne præsenteres for forskellige teksttyper og forskellige analysemodeller.
Skriftligt arbejde: Summary, characterization
Grammatik: Navneordsflertal, datid, kongruens, ordstilling
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Alcohol and Drinking Culture

Formålet med forløbet var at diskutere effekten af drukkultur på de folk, der er berørt af det, unge såvel som gamle. Særlige emner har været unges alkoholforbrug, alkohol i reklamer, binge-drinking, og alkoholisme. Herunder har været diskuteret forskelle og ligheder mellem Danmark og Storbritannien.

Kernestof:
- Anne Mullens: “The Perils of Binge Drinking”, i: From Where You Are (article)
- Nigel Bunyan: "Blackpool, the heart of England's drinking culture", i: The Guardian (article)
- Jeremy Clarkson: "Binge Drinking is Good for You", i: From Where You Are (article)
- Kendrick Lamar - "Swimming Pools".
- "The Truth About Alcohol" Documentary

Supplerende stof:
- Diverse reklamer for alkohol

Grammar: Førnutid, førdatid, genitiv

Antal Sider: 30


I forløbet er der arbejdet med følgende faglige mål:
- forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
̶ udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og
diskussion på engelsk om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed
̶ læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner
̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæggende faglig metode
̶ perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien og USA med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig viden
om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold

Der er desuden arbejdet med følgende kernestof:
det engelske sprogs grammatik, ortografi og tegnsætning
̶ udtale, ordforråd og idiomer
̶ et genremæssigt varieret udvalg af primært nyere fiktive og ikke-fiktive tekster, herunder et skrevet værk
̶ tekstanalytiske begreber og grundlæggende metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Perils of Binge Drinking lyd aflevering 06-11-2019
Blackpool Drinking Text Analysis 15-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Disney EKSAMEN

Dette tema kigger på, hvordan Disney igennem filmene Pocahontas og Frozen har været med til at påvirke en hel generation, og hvordan man kan se, at Disney prøver at påvirke generationerne og kulturen på en meget specifik måde. Der vil også blive kigget på, hvordan man kan analysere tegnefilmene, samt hvordan man kan se Disney på et mere symbolsk plan.

Der er arbejdet med følgende faglige mål:

- forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
̶ udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og
diskussion på engelsk om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed
̶ læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner
gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæggende faglig metode
̶ perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

Der er desuden arbejdet med følgende fra kernestofområdet:
- det engelske sprogs grammatik, ortografi og tegnsætning
̶ udtale, ordforråd og idiomer
̶ tekstanalytiske begreber og grundlæggende metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster

Kernestof Tekster:
Pocahontas, 1995, Disney (Film)
Frozen, 2011, Disney (Film)
Animating Gender Roles: How Disney is Redefining the Modern Princess, Juliana Garabedian, James Madison Undergraduate Research Journal. 2.1 (2014): 22-25.
Animating Youth: the Disnification of Children's Culture, Henry A. Giroux, Socialist Review 24:3 (1995), pp. 23-55.

Supplerende stof: Descendants.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Crime and Violence EKSAMEN

Forløbet har haft fokus på skildringen af kriminalitet og vold igennem en række forskellige tekster i et varieret genrevalg. Først blev der arbejdet med en dokumentar om en konflik i Charlottesville, hvor der også kigges på Social Identity Theory. Dernæst arbejdes der med skoleskyderier, fiktive tekster og til sidst en film og et afsnit fra en serie (Criminal Minds), som runder emnet af. Som opsamling på forløbet arbejder eleverne med et projekt, hvor de skal arbejde med en stofområde.

Der er arbejdet med følgende faglige mål:

̶ forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
̶ udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed
̶ læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner
̶ skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på engelsk med forskellige formål om almene og faglige emner meden relativ høj grad af grammatisk korrekthed

̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæggende faglig metode
̶ perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien og USA med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold
̶ anvende viden fra faget, herunder hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, i almene og faglige sammenhænge
̶ orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige informationskilder
̶ anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler

Der er desuden arbejdet med følgende kernestof:
Kernestoffet er:
̶ det engelske sprogs grammatik, ortografi og tegnsætning
̶ udtale, ordforråd og idiomer
̶ principper for tekstopbygning
̶ et genremæssigt varieret udvalg af primært nyere fiktive og ikke-fiktive tekster, herunder et skrevet værk
̶ tekstanalytiske begreber og grundlæggende metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA

Kernestof Tekster:
- Social Identity Theory
- Charlottesville: Race and Terror – VICE News Tonight on HBO, https://www.youtube.com/watch?v=RIrcB1sAN8I
- Marysville-Pilchuch High School Shooting. https://www.nbcnews.com/storyline/marysville-school-shooting/what-we-know-about-shooting-marysville-pilchuck-high-school-washington-n234066
- Rendezvous text
- The Bourne Identity film
- Criminal Minds episode 1.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Fantasy EKSAMEN

I dette foløb skal eleverne udforske Fantasy og den verden, som udspillet sig i disse universer. Forløbet har været kørt ca. 50% virtuelt grundet Corona. I forløbet starter vi med en kort introduktion til emnet, hvorefter eleverne kastes ud i arbejdet med først uddrag af Narnia og dernæst Harry Potter, Lord of the Rings og Game of Thrones. Der arbejdes også med baggrundartikler, som skal give en forståelse for, hvorfor dette emne overhovede er spændende og relevant for os.

Der er i forløbet arbejde med følgende faglige mål:

̶ forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
̶ udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og
diskussion på engelsk om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed
̶ læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner

̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæggende faglig metode
̶ perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

Der er arbejdet med følgende kernestof:
̶ det engelske sprogs grammatik, ortografi og tegnsætning
̶ udtale, ordforråd og idiomer
̶ kommunikationsstrategier, standardsprog og variation
̶ et genremæssigt varieret udvalg af primært nyere fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ tekstanalytiske begreber og grundlæggende metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA

Kernestof Tekster:
- Narnia, the Lion, the Witch and the Wardrobe (excerpt)
- Harry Potter 1 (excerpt)
- Why are Americans Afraid of Dragons? Excerpt, Ursula Leguin (1974)
- The Lord of the Rings: Fellowship of the Ring film (clip)
- Suburban Warrior Syndrome
- Game of Thrones (Episode 1 Season 1)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F American Crisis

Et forløb, hvor vi igennem analysen af taler og indsigt i det historiske bag den amerikanske drøm og "The Frontier Heritage" vil tage et kig på, hvordan USA forholder sig til kriser.
I dette forløb vil eleverne lære følgende:

Faglige mål:
̶ forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
̶ udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og
diskussion på engelsk om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed
̶ læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner
̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæggende faglig metode
̶ perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien og USA med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig viden
om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold

Kernestof:
̶ principper for tekstopbygning
̶ kommunikationsstrategier, standardsprog og variation
̶ et genremæssigt varieret udvalg af primært nyere fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ tekstanalytiske begreber og grundlæggende metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA

Kernestof tekster:
The Frontier Heritage, Edward N. Kearny, 1984.
What Is the American Dream? The History That Made It Possible, Kimberly Amadeo, 2020.
'A Date Which Will Live in Infamy.' President Roosevelt’s Pearl Harbor Address, 1941.Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Off the Beaten Path

Et forløb, der handler om det at træde ved siden af eller ikke følge den vej, som man er blevet udpeget. Der vil være fokus på forskellige versioner af "Red Riding Hood", imens der også kigget mere teoretiske tekster, der kan belyse emnet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Do You Speak in Colour? EKSAMEN

Dette forløb handler om farve – mere præcist om fordomme som hvide har over for folk med en anden hudfarve, og i virkeligheden også de fordomme som farvede har over for andre farvede. Det vil i forløbet blive kigget på racisme i væsentlige historiske perioder i Australien, Indien, Sydafrika, USA.

2/3 dele af dette forløb er afviklet virtuelt grundet Covid-19 nedlukning.

Der vil i forløbet være fokus på følgende faglige mål og elementer fra kernestoffet:
̶ forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
̶ udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og
diskussion på engelsk om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed
̶ læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner
̶ skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på engelsk med forskellige formål om almene og faglige emner med
en relativ høj grad af grammatisk korrekthed
̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæggende faglig metode
̶ perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien og USA med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig viden
om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold
̶ anvende viden fra faget, herunder hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, i almene og faglige sammenhænge
̶ orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige informationskilder

Kernestof:
̶ kommunikationsstrategier, standardsprog og variation
̶ det engelske sprog anvendt som globalt lingua franca
̶ et genremæssigt varieret udvalg af primært nyere fiktive og ikke-fiktive tekster, herunder et skrevet værk
̶ tekstanalytiske begreber og grundlæggende metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
̶ historiske og aktuelle forhold i andre engelsksprogede regioner.

Kernestof tekster:
'How to Deconstruct Racism, One Headline at a Time', Baratunde Thurston, 2019. Youtube Video.
It Stops With Me, webpage, https://itstopswithme.humanrights.gov.au/learn-about-racism.
'A White Australia' and 'The Stolen Generations', webpage, https://australianstogether.org.au/discover/australian-history/a-white-australia/
The Stolen Generations - Short Story
Interview on Pigmentocracy from Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=u-jNG6LSDJ0&app=desktop  and
Indian Advert Fair Cream Adverts from Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=vfUIDjb8cG4&app=desktop
Burmese Days excerpt, George Orwell, 1934.
The Problem With Apu, 2017, Documentary.
Comrades, Nadine Gordimer, 1991.
Statement from the Dock at the Rivonia Trial, Nelson Mandela, 1964.
I have a Dream, Martin Luther King, 1963.
Yes We Can, Barrack Obama, 2008.
Tales of Simple: Temptation. Langston Hughes, 1965.

Supplerende stof: The British Empire in Colour, Dokumentar.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Crowd Control EKSAMEN

Et forløb, som i store træk handler om, hvordan man effektivt kan styre en folkemænge. Forløbet vil have et primært teoretisk fokus, hvor vi vil kunne på propaganda, social identy theory, Linguistic Intergroup Bias, steotyping, name calling og fear. I forløbet vil der også blive arbejdet med taler fra Trump, samtidig med at vi vil se filmen "Borat" samt læse bogen "Animal Farm" (VÆRK)

Dele af dette forløb er afviklet virtuelt grundet Covid-19 lockdown.

I forløbet er der fokus på følgende fra de faglige mål og kernestof:
̶ forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
̶ udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og
diskussion på engelsk om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed
̶ læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner
̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæggende faglig metode
̶ perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien og USA med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig viden
om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold
̶ anvende viden fra faget, herunder hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, i almene og faglige sammenhænge
̶ orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige informationskilder
̶ anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler

Kernestof:
- udtale, ordforråd og idiomer
̶ principper for tekstopbygning
- kommunikationsstrategier, standardsprog og variation
̶ et genremæssigt varieret udvalg af primært nyere fiktive og ikke-fiktive tekster, herunder et skrevet værk
̶ tekstanalytiske begreber og grundlæggende metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA

Kernestof Tekster:
Trump summoned supporters to "wild" protest, and told them to fight. They did. Reuters, January 6th 2021. https://www.reuters.com/article/us-usa-election-protests/we-will-not-take-it-any-more-trump-says-as-anti-biden-protesters-storm-u-s-capitol-grounds-idUSKBN29B24S?edition-redirect=in

Crowd Control Compendium:
Propaganda
Social Identity Theory, Saul Mcleod, 2008.
Language Use in Intergroup Contexts: The Linguistic Intergroup Bias, Anne Maass and Daniela Salvi
Stereotyping, Saul Mcleod, 2008 (updated 2015)
Propaganda Tool: Stereotyping and Name Calling
Propaganda Tool: Fear

The Animal Farm, George Orwell (1945).

Supplerende stof: Borat.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Forløb#3

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer