Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Søren Søndergaard Jørgensen, Trine Kronborg
Hold 2019 En/vhf (1vhf En, 2vhf En)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Growing Up
Titel B Immigration and Integration in Britain
Titel C Film Analysis
Titel D Narrative Style
Titel E American Dreams and Values
Titel F Fantasy
Titel G "Of Mice and Men" og Steinbeck
Titel H The American Presidential Election and Rhetoric
Titel I South Africa
Titel J A brief history of the English language
Titel K Hemingway

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Growing Up

Oversigt - Growing Up
Forløbsbeskrivelse: Et forløb om at vokse op i engelsksprogede områder af verden. Der introduceres til forskelligartet tekstanalyse på engelsk. Særligt central er individets forhold til familien og overgangen fra barndom til ungdom samt identitetsskabelsesprocessen. Herunder fokus på forskellige problemstillinger ift. det ”at vokse op” herunder mobning, negativ social arv og søvndeprivation.

Materialer:
Fra "Context” - Basisbog til engelsk i gymnasiet" af Jonna Engberg-Pedersen, Mette Grønvold, Gyldendal:
“Indian Camp” by Ernest Hemmingway
“Just Like That” (1987) by Michael Richards
“The History Teacher” (1999) by Billy Collins

Andre tekster:
"Teens lack of sleep an “epidemic”: Doctor " (2015) by Paula Baker - Global News
"Bullied to death: The tragic story of Amanda Todd” - 17-10-2012 - CDN
“Waiting for Her” by Amina Henry
"David's Haircut" by Ken Elkes
“Bittersweet Symphony” Song by The Verve

Omfang: Ca. 40 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Immigration and Integration in Britain

Et forløb om immigranter, immigration og integration i Storbritannien. Der arbejdes med forskellige typer af tekster, der kan skildre immigranternes leveforhold og livsvilkår samt synet på disse migranter. Flere af tekster belyser positiver og negative sider ved immigranternes tilstedeværelse. Der arbejdes med centrale begreber som fordomme, stereotyper, multikulturalisme, xenofobi, push- og pull-faktorer, integrationsteorierne mm. Der kobles ligeledes til Brexit. Der arbejdes primært med non-fiction i forløbet.

Materiale:

Grundbog:
Fra ”Contexts”, Engberg-Pedersen og Grønvold, Gyldendal:
“My Son the Fanatic” af Hanif Kureishi side 191-202

Artikler:
"UK government misses net migration target for 37th time in a row" - 24-05-2019 - The Guardian
“Overview of migrants in the UK” - Migration Observatory - https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-overview/
“Brexit Party MP candidate shares post saying immigration has turned London into a “sh*thole”” - 30-10-2019 - Scram News
“Nigel Farage delivers first post-Brexit speech to the European Parliament” – in full - 28-06-2016 - independent.co.uk
"Immigration has been good for Britain. It’s time to bust the myths" - 17-05-2018 - The Guardian
"It’s not just the Windrush generation terrorised by Theresa May’s ‘Go Home’ climate" - 19-04-2018 - The Mirror

Film/videoklip:
"Britz part 2" (2007) by Peter Kosminsky

Omfang: Ca. 45 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Film Analysis

Forløbet introducerer filmanalyse og begreber og analyseværktøj, som knytter sig til denne teksttype. Forløbet er dermed primært et redskabsforløb, som skal ruste eleverne til at 'læse' film. Forløbet vil præsentere centrale begreber via skoleeksempler, der tydeligt illustrerer de filmiske virkemidler. Der arbejdes med kortfilm, anslag og dokumentarfilm. Forløbet indeholder også et mindre projekt, hvor eleverne i grupper skal analysere et selvvalgt anslag til en spillefilm.

Materiale:
Happy Now (2004), kortfilm af Frederikke Aspöck
American Beauty (1999)
Bowling for Columbine (2002)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Narrative Style

Forløbet har til formål at løfte elevernes forståelse af analysebegreber omkring fortællerteknik og synsvinkel. Forløbet er dermed hovedsageligt redskabsorienteret, og skal ruste elevernes analytiske tilgang. Der læses fiktive værker med forskellige fortællerteknikker og skiftende synsvinkler.

Sekundært materiale:
Kompendie med introduktion og øvelser til forskellige fortællertyper

Primært materiale:
The Happiest Days of your Life - Penelope Lively
Stolpestad - William Lyschack
Tell Me - Zoë Sharp
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E American Dreams and Values

Et forløb om amerikanske drømme og værdier, der starter med at introducere et teoretisk syn på forskellige basale amerikanske værdier. Herefter læses historiske og nutidige tekster, der kan hjælpe med at generere en forståelse for værdiernes opståen, udvikling og generelle eksistens. Der fokuseres på: individual freedom, equality of opportunity, self-reliance, competition, hard work, The American Dream og Material Wealth. Er der sammenhæng mellem de forestillede værdier og virkeligheden for forskellige grupper af amerikanere på forskellige tidspunkter i historien?

Grundbog:
“American Ways” side 28-35 - Traditional American Values

Tekster:
“The Declaration of Independence” (1776) (uddrag)
“The US Constitution” (1783) (uddrag)
"America, Land of Equal Opportunity? Still Not There" - 03-04-2018 - Bloomberg.com by Noah Smith
"The Frontier Heritage" (1984) by Kearny
“I Hear America Singing” by Walt Whitman
“A Nation’s Strength” by Emerson
"Tales of Simple" by Langston Hughes (uddrag)
"Trump's Inaugural Address" - Whitehouse.gov - (2017)
"Gun sales rise as coronavirus fears trigger personal safety concerns" 17-03-2020 - NBCNEWS.Com

Tv-udsendelser og film:
"American High School" sendt på DR2 (2017)

Omfang: Ca. 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F FantasyEt forløb om fantasygenren, hvor der indledes med, at vi kigger på forskellige karakteristika for genren. Dernæst læses perspektiverende artikler om genren, dens appel og popularitet samt forskellig fantasyfiktion. Der fokuseres på, at eleverne kan se specifikke genretræk i de læste fiktionstekster samt forstå og forklare genrens massive tiltrækningskraft i Det senmoderne samfund.

Grundbog:
“Worlds of Fantasy” side 8-12 - Entering worlds of Fantasy

Tekster:
"The Narnia Chronicles: The Lion, The Witch and the Wardrobe" by C.S. Lewis i “Worlds of Fantasy” side 23-31
“Suburban Warrior Syndrome” - 01-09-2004 - In Psychology Today - By Ethan Gilsdorf.
“Fellowship of the Ring 60th Anniversary” - 31-07-2014 - ibtimes.co.uk
“The Fellowship of the Ring” - “The Bridge of Khazad-Düm” - pp. 418-432 - Tolkien
"Explaining Imaginary Worlds: Why Lord Of The Rings Is Addictive" - Upd. 25-03-2012 - Huffington Post

Omfang:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G "Of Mice and Men" og Steinbeck

Læsning af Steinbecks ikoniske værk "Of Mice and Men" med fokus på George og Lennie samt deres kamp for en bedre tilværelse. Udover et fokus på de centrale temaer, den amerikanske drøm og amerikanske værdier, er der også fokus på at læse værket som et produkt af samtiden, hvori den er skrevet.

Materiale:
”Of Mice and Men” af John Steinbeck, Penguin

Sekundært materiale:
"Idaho parents push for schools to ban Of Mice and Men for its 'profanities'" - 07-05-2015 - The Guardian
Film: "Of Mice and Men" (1992) directed by Gary Sinise
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H The American Presidential Election and Rhetoric


Et forløb om præsidentvalget med fokus på det amerikanske politiske system, valget 2020, polarisering og demokrati i USA. Der sigtes mod at eleverne er i stand til at foretage retorisk analyse af politiske taler i en nutidig amerikansk politisk kontekst.

Materiale:
“Being American” pp. 39-55, 63-81

"The first 2020 presidential debate" - 29-09-2020 - PBS NEWS HOUR - Youtube.com
“Joe Biden and Donald Trump's fiery first debate—Here are the highlights” - Youtube.com
"The Trump-O-Meter Scorecard" from Politifact - The Poynter Institute
“Trump Campaign Ad: The Best Is Yet To Com”e - Trump 2020 Campaign Ad" - 14-05-2020 - Youtube.com
"Heal America | Joe Biden For President 2020" - 20-08-2020 - Youtube.com
"Second 2020 Presidential Debate between Donald Trump and Joe Biden" - C-Span - 22-10-2020 - Youtube.com
"Transcript: Donald Trump's RNC speech" (excerpt) - 28-08-2020 - CNN
Ted Kabakis video on populism: www.youtube.com/watch?v=9gluW2J7LKY
”Biden DNC Speech 2020” (excerpt)
“US election 2020: What to look out for on election night” - 02-11-2020 - BBC
’God Bless Trump & The USA’ af Dana Kamide (2016)
”The Election Results” - 03-11-2020 - New York Times
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I South Africa

Et forløb om Apartheid og Sydafrika, hvor der læses fiktive og ikke-fiktive tekster med fokus på at generere en forståelse for Apartheid-regimet og dets betydning helt op til en nutidig kontekst. Forløbet er et områdestudie af Sydafrika historisk, kulturelt, politisk og socialt.

Materiale fra antologien "From Dompas to Democracy" (2015), Axen og Holmgaard Andersen, Gyldendal
“The State of the Rainbow Nation” af Jeff Cangialosi
"Humphrey Tyler's eye-witness report”
"From Dompas to Democracy" pp. 14-37
Excerpt "Playing The Enemy"
“The Moment Before the Gun Went Off” (1991) by Nadime Gordimer
"One of The Three" by Peter Abrahams (1942)
"Nelson Mandela’s address to ANC Rally", August 2, 2008
“Me, Coloured” - 1954 - By Peter Abrahams
"Pandemic underscores gross inequalities in South Africa, and the need to fix them" -05-04-2020 - Theconversation.com - By Lauren Graham

"Invictus"" (2009) by Clint Eastwood
”Invictus film review” - The Guardian - 31-01-2010- https://www.theguardian.com/film/2010/jan/31/invictus-film-review-damon-freeman
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J A brief history of the English language

Et forløb med fokus på det engelske sprogs historie, udvikling og udbredelse. Der fokuseres på den historiske udvikling, vigtige begivenheder for denne samt betydningen af sproget i en samfundsorierenteret kontekst. Der fokuseres ligeledes på engelsk som "lingua franca", standardsprog og variation, accenter, broken english samt udfordringerne og fremtiden for engelsk som sprog.

Materiale:
”Worlds of English” pp. 10-23
"History of English (combined)" - 08-11-2011 - The Open University - Youtube.com
"Why the English Language is ruining cultures." - Medium.com - By Lawan Vickneswaran - 21-06-2018
"Can English remain the 'world's favourite' language?" - 23-05-2018 - BBC - By Robin Lustig
"Academic English - Prof. David Crystal on standard vs. non-standard English" - Cambridge University Press - (2012) - Youtube
"David Crystal - How is the internet changing language today?" - Macmillan Education - (2010) - Youtube
"Language Use and Social Class - Sneak Peek" - The professional development exhange - (2016) - Youtube
“The RP English Accent – What is it, how does it sound, and who uses it?” (2017) - Learn English with Benjamin - Youtube
“Learn Liam Gallagher's British English Accent (Mancunian)” (2020) - Eat Sleep Dream English - Youtube
Excerpt of ”Push” by Sapphire
"Everything Is Illuminated" - Jonathan Safran Foer - 2012 - Excerpt - Worlds of English
“David Crystal on "new Englishes"” - Worlds of English
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Hemingway

Et forløb om den polariserende, enigmatiske og mesterlige forfatter Ernest Hemingway. Der fokuseres på Hemingways skrivestil, centrale litterære teknikker og litterære kendetegn. Der arbejdes indgående på at kunne identificere centrale Hemingway-karakteristika i udvalgte tekster. Der læses både sekundært materiale, noveller og romanuddrag af og om Hemingway.

Materialer:
"Mr. and Mrs. Elliot" (1925) by Ernest Hemingway
"The End of Something" by Ernest Hemingway
"The Sun Also Rises" kapitel 1-4 af Ernest Hemingway
"Hills Like White Elephants" af Ernest Hemingway
"A Clean Well-lighted Place" By Ernest Hemingway
"Modernism and English literature" - Flippin' English - 10-04-2016 - Youtube.com
"Ernest Hemingway - Mini Biography" - Biography.com
"Teaching Hemingway: So Ugly, So Beautiful " - 10-04-2017 - TedxTalk - Youtube.com
"Introduction to the Hemingway Code Hero" (2014) - The English Hub - Youtube
"The Lost Generation Writers Explained" (2016) - Mr. Beat - Youtube
Dokumentar: "Ernest Hemingway - floder til havet" (DR2) - 26-08-2007
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer