Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Hanne Lundø, Sine Maria Kristensen
Hold 2019 En/s (1rs En, 2s En)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A American Dreams and Values
Titel B Black America EKSAMEN
Titel C Dystopian Worlds
Titel D The British Empire
Titel E Ecocriticism
Titel F Evil EKSAMEN
Titel G Minimalism and short stories EKSAMEN

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A American Dreams and Values

Dette emne skal give eleverne indblik i idéen om 'den amerikanske drøm' samt centrale amerikanske værdier og deres oprindelse. Forløbet søger at spore disse karakteristika i fiktion og non-fiktion fra 1700-tallet op til i dag. Eleverne får således også et indblik i vigtige begivenheder og perioder inden for amerikansk historie.  
Centrale begreber: the frontier, the American dream, liberty/freedom, self-reliance, equal opportunity, materialism, competition


Materiale:
"Traditional American Values" (uddrag "American Ways")
Edward N Kearny: "The Frontier Heritage" (1984) (Worlds of English)
James T. Farell: Jim O'Neill (1935)
Michael Lee Cohen: "Adam" (1993) (Contexts)

ca. 25 sider

Dokumentar: "Danmark på prærien"
Selvfunden materiale til speeddating og præsentationer.

Grammatik: ordstilling, førnutid/førdatid, spørgende/nægtende sætninger,
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Black America EKSAMEN

Et forløb om amerikansk historie med fokus på sorte amerikaneres plads i det amerikanske samfund fra slaveriets indførsel og til i dag. Vi har haft fokus på de sorte amerikaneres levevilkår under slaveriet og under "seperate but equal" og kampen for borgerrettigheder i 1960'erne med "the civil rights movement". Forløbet afsluttes med  en diskussion om racisme i nutidens USA.


Tekster:
Fra Bianca Erlich-Møller m.fl., Black Voices – The African-American Experience from Slavery to Current Racial Issues, 2017:

Introduction (p.8-14)
Slaves Are Prohibited to Read and Write by Law (1830) (p. 15-16)
Solomon Northup: Twelve Years a Slave (1853) (p. 17-21)
$200 Reward – poster (1847) (p. 39-40)
Separate but equal – introduction (p.60-63)
Billie Holiday: Strange Fruit (1939) (p. 81-83)
Martin Luther King: I Have a Dream (1963) (p.119-124)
Post-racist America? Introduction (p.140-144)

Barack Obama: A More Perfect Union (2008)
Langston Hughes: One Friday Morning (1944)

ca. 40 sider

Film: A Time to Kill (1996)

Grammatik: kongruens (kollektiver, utællelighed), genitiv
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Dystopian Worlds

Forløbet tager udgangspunkt i en præsentation af dystopisk litteratur som genre og denne genres karakteristika. Herefter anvendes disse dystopiske træk i skønlitterært tekstarbejde med fokus på forfatternes skildring af aktuelle problemstillinger og samfundskritik.
Vi sluttede af med værklæsning, nemlig "Lord of the Flies" af William Golding.

Materiale:

Moira Young: "Why is dystopia so appealing to young adults?", The Guardian, 2011.
Auden, W.H: The Unknown Citizen (1939) (Wider Contexts, p. 19-21)
Le Guin, Ursula: The Ones Who Walk Away From Omelas) (Wider Contexts, p. 35-43)
Orwell, George: 1984, chapter 1+20 (1948) (Fields of Vision, Volume 2, p.62-71)
Vonnegut, Kurt: 2BR02B (1962) (Contexts)
Atwood, Margaret: The Handmaid's Tale (excerpts)
Golding, William: "Lord of the Flies" (værklæsning, 290 sider))

How to regognize a dystopia
https://www.youtube.com/watch?v=6a6kbU88wu0&t=39s

1984 audiobook
https://www.youtube.com/watch?v=qVoDX6ZWoUA

1984 movie trailer
https://www.youtube.com/watch?v=Z4rBDUJTnNU

Grammatik: substantiver/artikler, relative pronomener, hjælpeverber

ca. 370 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D The British Empire

Forløbet omhandler bl.a. det britiske imperium, og hvordan det har været med til at forme britiske immigranter. Som udgangspunkt arbejdede vi med imperialismen helt overordnet med blandt tekster af George Orwell og Rudyard Kipling. Der introduceres også en del tekster, hvor "The Empire writes back" er omdrejningspunktet.  Derefter skiftedes fokus til nyere tekster om oplevelsen af at være multikulturel immigrant i England.

Kernestof:
– standardsprog og variation, herunder det engelske sprog som globalt kommunikationssprog
– et bredt udvalg af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof og film
– tekstanalytiske begreber
– væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien.
– historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden. Her især Indien.

Tekster:
”India at a Glance” pp. 10-13
Kipling, Rudyard: “The White Man’s Burden” (1899) i Wider Contexts, 2012, Gyldendal
Crosby, Ernest Howard: “The Real White Man’s Burden” (1899) (nettet)
Kipling, Rudyard: “Lispeth” (1886)
Orwell, George: “Shooting An Elephant” (1936)
Singh, Khushwant: “Karma” (1950)
Harris, Amanthi. “Red Sari”
Agard, John: “Listen Mr Oxford Don” (1985) i Mangoes and Bullets
Agard, John: “Remember the Ship” (1998) i London – Migrant City, red. Sten Pultz Moslund, Systime 2005
Cook, Robin: “Chicken Tikka Masala Speech” (excerpt) (2001) London86) – Migrant City, red. Sten Pultz Moslund, Systime 2005
National Geographic Live! : “Too Young to Wed” (2011), findes på https://www.youtube.com/watch?v=7c_zppPutQw

Supplerende materiale:
Imperialisme-PowerPoint

ca. 55 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Evil EKSAMEN

Forløbet omhandler forskellige aspekter af ondskab og er fortrinsvis fra Wider Contexts. Der arbejdes med et bredt spektrum af genrer – bl.a. videnskabelige artikler, digte, Poes ”The Tell-Tale Heart” samt et uddrag af Bret Easton Ellis’ famøse roman American Psycho.

Kernestof:
– et bredt udvalg af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof
– tekstanalytiske begreber
– væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i USA – herunder yuppie-kulturen samt psykologien bag torturbillederne fra Abu Ghraib

Tekster:
Spence, Sean: ”Mad or Bad” (2004) i New Scientist, i Wider Contexts, 2012, Gyldendal
Poe, Edgar Allan: “The Tell-Tale Heart” (1843), i Wider Contexts, 2012, Gyldendal
Ellis, Bret Easton: “Killing Child at Zoo” i American Psycho (1991), i Wider Contexts, 2012, Gyldendal
Haslam, Alex; Reicher, Stephen: “Why Not Everyone Is a Torturer” (2004), i Wider Contexts, 2012, Gyldendal
Richard Matheson: "Born of man and woman" (1950) i Wider Contexts, 2012, Gyldendal

ca. 40 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Minimalism and short stories EKSAMEN

I forløbet beskæftiger vi os med minimalismen og dens særlige skrivestil. Vi fokuserer på handlingsplanet, dialogen og den registrerende fortæller i analysen. Dvs., at vi især arbejder med teksternes særlige fremstillingsform (narrative technique), herunder "isbjergsteknikken" og "tomme pladser". Disse begreber anvendes som en indfaldsvinkel til fortolkningen af denne type litteratur. Vi arbejder med tekster af Raymond Carver og Ernest Hemingway.

Teori: Chapter 2 in Less is more:  "Minimalism". Baseret på/næsten identisk med kapitel 1 i: "MINING FOR MEANING: A STUDY OF MINIMALISM IN AMERICAN LITERATURE" af: JEREMY ROBERT BAILEY.

Hemingway:
"Cat in the Rain"
"Hills Like White Elephants"

Raymond Carver
"Popular Mechanics"
"The Idea"
"One More Thing"
"Why Don't You Dance"

Ca. 45 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer