Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Tine Vinge François
Hold 2019 Ma/abc (1abc Ma, 2abc Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A #1: Geometri
Titel B #2: Ligninger
Titel C #3: Procent og rentesregning
Titel D Flerfagligt forløb januar 2020 (samf+mat)
Titel E #4: Funktioner
Titel F #5: Vektorer (Delvist virtuelt)
Titel G #6: Funktioner (Virtuelt)
Titel H #7 Sandsynlighed, kombinatorik og statistik
Titel I #8: Polynomier og andre funktioner
Titel J #9 Differentialregning
Titel K #10: Analytisk geometri

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A #1: Geometri

Geometri: Trekanter og Pythagoras
- Ensvinklede trekanter
- Pythagoras
- Linier i cirkel
- Indskrevet og omskrevet cirkel
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B #2: Ligninger

Ligninger: Løsning af ligninger
- Førstegradsligninger
- Andengradsligninger
- Anvendelse af GeoGebra og WordMat

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl. 1 28-11-2019
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C #3: Procent og rentesregning

Procentregning

Rentebegrebet og fremskrivning:
- Kapitalfremskrivningsformlen
- Gennemsnitlig rente

Indekstal
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Flerfagligt forløb januar 2020 (samf+mat)

Klassesamfund (de 5 sociale klasser)
Relativ og absolut fattigdom
Ulighedens udvikling
Lorenz-kurve og Gini-koefficient
Socialt udsatte
Thomas Ziehe - subjektivisering, potensering og ontologisering
Erik Allardts velfærdsbehov
A. De Bottom - Statusangst
A. Ehrenberg - Det udmattede selv
C. Lasch - Narcisismens kultur
U. Beck - institutionaliseret individualisering

Matematik: 4 moduler
- ny politisk aftale om kviklån: Bl.a ÅOP-loft, omkostningsloft, undervisning
- begreber: hovedstol, ydelse, rentefod, antal ydelser
- kapitalfremskrivningsformlen / tilbagebetaling af hele lånet på én gang
- kort og lang rent
- beregning på eksempler fra online kviklånere: kassekreditte.dk, cachper.dk
- annuitetslån og gældsformlen
- ÅOPIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F #5: Vektorer (Delvist virtuelt)

Vektorbegrebet
Regning med vektorer
Vektorer mellem to punkter
Enhedscirklen
- cosinus og sinus
- beregninger i retvinklede trekanter
Skalarproduktet
- regneregler for skalarproduktet
- vinkel mellem vektorer
- ortogonale vektorer
- projektion af vektor på vektor
Determinant
- tværvektor
- parallelle vektorer
- vinkel mellem vektorer
- areal af parallelogram
Skævvinklede trekanter
- cosinusrelationen
- sinusrelationen
- trekantsberegner i WordMat
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G #6: Funktioner (Virtuelt)

- Logaritmefunktioner + regneregler
- Halverings- og fordoblingskonstant for eksponentialfunktioner
- Andengradspolynomium
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Prøve 3 Delprøve 1 20-05-2020
Prøve 3 Delprøve 2 20-05-2020
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer