Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Peter Troelsgaard Thorsen
Hold 2019 Ma/mx (1mx Ma, 2mx Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Vækstmodeller og funktioner
Titel B Ligninger og uligheder
Titel C Rentesregning
Titel D Geometri
Titel E Vektorregning og geometri
Titel F Sandsynlighedsregning
Titel G Sandsynlighed og bekræftende statistik
Titel H 2.gradspolynomium og andre polynomier
Titel I analytisk geometri
Titel J Differentialregning
Titel K Diskret matematik
Titel L Repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Ligninger og uligheder

Løsning af ligninger og uligheder, 2. gradsligningen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Rentesregning

Renteformel, annuitet slån, annuitets opsparing, gennemsnitlig rente, lang til kort og kort til lang rentefod, temaopgave i rentesregning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Geometri

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Vektorregning og geometri

Vektorer i planet, regning med vektorer, vektorer og koordinater
retvinklet og vilkårlige trekanter, cosinus- og sinus relationerne

Følgende videoer er vist:
I dette link er vektorregningen for vektorer i to dimensioner gennemgået som video sekvenser. Videoerne er lavet af Jan Egballe Heinze, Gribskov Gymnasium.
Vektorer i planet (2D)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLftC0cmMlr1MuiQ3cYbfi8X60L-pptaE1

Geometri:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLftC0cmMlr1N5DCoMysrap1yhQeiag98j
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Sandsynlighedsregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Sandsynlighed og bekræftende statistik

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
afl1 31-08-2020
afl2 14-09-2020
afl3 28-09-2020
afl4 26-10-2020
afl5 11-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Differentialregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer