Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Fysik B
Lærer(e) Thorsten Høgh Jørgensen
Hold 2019 Fy/z3y (1z3y Fy, 1z3y Fy-øv1, 1z3y Fy-øv2, 2z Fy, 2z Fy-øv1, 2z Fy-øv2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb#1 Mekanik/Mekanisk energi
Titel B Forløb#2 Varmelære og Mekanisk energi
Titel C Flerfagligt forløb januar 2020
Titel D Forløb#3 Bølger
Titel E Forløb#4 Bohrs atommodel
Titel F Forløb#5 Radioaktivitet
Titel G Forløb #7 Ellære
Titel H Forløb #8 Sensor og Arduino
Titel I Forløb#9 Mekanik 2
Titel J Forløb#10 Astronomi.
Titel K Forløb#11 Mekanit 3
Titel L Forløb#12 Repetition og eksamens spørgsmål

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#1 Mekanik/Mekanisk energi

Basal mekanik.
Kræfter, Arbejdssætningen, potientiel energi/Kinitisk energi.
Bevægelse med konstant acc.

Orbit BA 2. udgave side: 60 til 73 og 90 til 102
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forløb#2 Varmelære og Mekanisk energi

Varmelære.
Varmeligininen, faseskift, Øvelse: Specefik varmekapacitet metallodder.
Journal: Specifik varmekapacitet vand, Fordampningsvarme vand og Is smeltevarme.

Mekanisk energi, vindmøller og vandkraft.

Nyttevirkning.

Orbit C side: 28 til 74
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Flerfagligt forløb januar 2020

Besøg på Sintex A/S

Formål:
At besøge en højteknologisk virksomhed, således at eleverne får et indblik i, hvad fysik og matematik kan bruges til efter gymnasiet.

Program:
Oplæg fra en ledende ingeniør med hans karrierevej og en beskrivelse af nuværende jobfunktioner
Rundvisning i produktionen på Sintex

Evalueret på klassen efter besøget.
Indhold
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Forløb#3 Bølger

Bølgelære.
Reflektion, brydning, gitter og dopplereffekt.

Orbit C side: 76 til 98, 100 til 131 og 134 til 143ø
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Forløb#4 Bohrs atommodel

Fotoner og Bohrs atommodel.
Orbit C: side 172 til 188
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Forløb #7 Ellære

Orbit BA 2. udgave.
side 8 til 51.

Emner: Strøm, spændingsfald, elektrisk effekt, modstand, ohms lov, resitivitet, modstands koblinger, ohms udvidede lov og måleteori.

Journaleøvelser: Karakterstik af modstande, Modstandskoblinger, Karakterstik af 5 forskellige komponenter og Karakterstik af et solpanel.

Rapporter: Resitivitet af  metal tråde og Ohms udvidede lov for et batteri.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Forløb #8 Sensor og Arduino

Eksperimetalt forløb, med sensore og Arduinoer, beskrevet i pdf filen på forløbet.

Specielt er der arbejdet med spændingsdeleren og programering af en arduino.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Forløb#9 Mekanik 2

Orbit BA 2. udgave
Side 116 til 122

Tryk, opdrift, balloner og vægtstangsreglen.

Journaløvelse: Tryk af en væske søjle.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Forløb#10 Astronomi.

Orbit C
Side 218 til 266.

Solsystemet, Keplers love, planetbevægelse, månens faser, Årstider, Universet, afstandsmåling i universet, stjerners liv og død, supernovaer, rødforskydning, Hubbels lov, universets alder og Big Bang.

TV-udsenndelser: På kantan af solsystemet og Det gådefulde univers.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer