Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Alicealina Anneli Malin Tinning, Nick Holmen Sander, Stine Lykkegaard Andersen
Hold 2019 Ty/ez (1ez Ty4, 2ez Ty4)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A GRAMMATIK
Titel B LIEBE UND FREUNDSCHAFT
Titel C HELDEN UND VORBILDER
Titel D Multikulturalismus (EKSAMEN)
Titel E Das Leben im 3. Reich (EKSAMEN)
Titel F Die DDR und die Stasi (EKSAMEN)
Titel G Märchen (EKSAMEN)

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A GRAMMATIK

Hjælpeverberne SEIN/HABEN/WERDEN i alle tider
MODALVERBERNE
DE SVAGE VERBER i alle tider
ADJEKTER i alle bøjningsvarianter og positioner
ADJEKTIVER - øvelseslektie fra minLæring (101 minutter = 22,58 sider)
SCREENTEST fra MinLæring.dk
ORDSTILLING fra MinLæring (33 minutter = 6,96 sider)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 47 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B LIEBE UND FREUNDSCHAFT


Tekster:

Kernetekster

Tekster fra:
”Kurzum – Text und Sprache”, Homann, Angela og Wikkelsø Pedersen, Erik, Tyskforlaget, 2005,  s. 8-30,

Der er tale om følgende tekster:

Rammstein: AMOUR
Hanna Johannsen: ELVIRA WEISS, WAS SIE WILL
Pur: ICH DENK' AN DICH
Wolfgang Borchert: DAS BROT

Eleverne skal lære:

1. at udtrykke sig mundtligt og skriftligt på tysk om tekster og emner med et enkelt ordforråd.
2. at genfortælle tekster og handlinger i et let men forståeligt tysk.
3. at fordybe sig i tekstlæsning og analyse, samt styrke lytteforståelsen.
4. at lære om de tyske verber og sætninger.
5. at lære om tyske historisk forhold. (Trümmerliteratur berøres kort.)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C HELDEN UND VORBILDER

Teksterne:

fra; Nygaard Beck/Hove "Ein neuer Anfang", L&R Uddannelse, 2013
Diverse korte klip og oversigter

Optakt:
WER IST EIN WAHRER HELD?

Kernestof:

SUPERHELDEN

a. SUPERHELDENCOMICS

Følgende tekster er hentet andre steder fra:

b. HAMBURGER ABENDBLATT - Das sollte eigentlich jeder machen
(fra http://www.abendblatt.de/wirtschaft/karriere/ausbildung/medizinische-soziale-berufe/article113468329/FSJ-Das-sollte-eigentlich-jeder-machen.html)

c. WO KINDER IHRE SORGEN VERGESSEN  (om Die Arche i Berlin)
https://www.stern.de/tv/die-arche-in-berlin-wo-kinder-ihre-sorgen-vergessen-3533350.html


SCHLECHTE VORBILDER

d. Sibylle Berg: NORA HAT HUNGER ( ”Literatur um die Jahrtausendwende”, Lone Häckert m. fl., Gyldendal, 1999).


Supplerende stof

fra; Nygaard Beck/Hove "Ein neuer Anfang", L&R Uddannelse, 2013
Diverse korte klip og oversigter

a. HELDEN DES ALLTAGS

b. MEIN HELD, MEIN VORBILDEleverne skal lære:

1. at formulere sig frit på tysk i forhold til et emne uden medfølgende støttetekst
2. at lytte og forholde sig til andre elevers mundtlige indslag
3. at gøre mere intenst brug af de svage verber i fremstillingen af det anvendte materiale
4. at gøre mere intenst brug af adjektiverne i fremstillingen af det anvendte materiale
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Multikulturalismus (EKSAMEN)

I dette forløb skal eleverne arbejde i dybden med temaet "Multikulturalismus". Eleverne skal stifte bekendtskab med begreber, der vedrører kultur og indvandring, hvor fokusset vil være på tyrkere i Tyskland. Der vil blive arbejdet med forskellige tekstformer: sangtekster, digte, noveller og film, hvilket skal give eleverne mulighed for at arbejde med forskellige medier og analysere dem. Forløbet afrundes med en aflevering, der passer til emnet.

Grammatik: personlige og possessive pronominer

Tekstmateriale:
Kirsten Blume "Deutschland als Einwanderungsland", tekst
Fler feat. Bushido: "Das alles ist Deutschland", sang
"Deutsch, türkisch, deukisch. Drei Generationen in der Autofabrik", tekst
Erdal Sezer: "Es wird immer etwas Fremdes bleiben", tekst
Dennis Sand: "Macht des Vorurteils", tekst
Gerd Bauman: "Willkommen in Almanya" (2011), film

Supplerende:
Gyldendals Røde Ordbøger
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Das Leben im 3. Reich (EKSAMEN)

I dette forløb skal eleverne arbejde i dybden med børn og unge under det 3. Rige. Eleverne bliver introduceret først til et historisk udsnit, hvor eleverne skal forstå, hvordan og hvorfor Hitler kom til magten i 1933, og igennem forløbet skal de arbejde med forskellige tekster, der har fokus på børn og unge under det 3. Rige.

Grammatik: præpositioner + pronominer

Tekster:
Adolf Hitler: "Über Jugenderziehung", tekst
Baldur von Schirach (1933): "Vorwärts! vorwärts! - Fahnenlied der Hitler-Jugend", digt
Dennis Gansel (2004): "Napola - Elite für den Führer"
Ernst Hiemer (1938): "Der Giftpilz", tekst
Herybert Menzel: "Braune Kolonnen", digt  
Mikael Busch & Kirsten Krehan (2006): "Napola - Elite für den Führer, Drehbuch", s. 110-113.
Ukendt:"Wie lebten Kinder und Jugendliche im Nationalsozialismus?" (Link: https://www.frieden-fragen.de/entdecken/nationalsozialismus/was-war-der-nationalsozialismus.html#paginate-3)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Die DDR und die Stasi (EKSAMEN)

I dette forløb skal der opnås et kendskab til det tidligere DDR samt dets overvågning af dets borgere, hvilket vil blive opnået igennem udvalgte tekster og filmen "Das Leben der anderen".

Christa Moog (1994): Es ist 15 Uhr, tekst
Heinz Rein (1976): Im Gebüsch, tekst
Marlies Menge (1972): "Liebe zwischen Ost und West" (https://www.zeit.de/1972/05/liebe-zwischen-ost-und-west), Zeit Online, artikel
Reiner Kunze (1969): das ende der kunst, digt
Schade, Joachim, Alinea (2006): Zensur fra "Mittendrin in Deutschland"
Ukendt: "Stasi faktatekst"

Supplerende materiale:
Fra YouTube: Simpleshow erklärt den Fall der Berliner Mauer
Gyldendals Røde Ordbog

Gennemgået grammatik:
1. Pronominer (personlige, possessive og relative pronominer)
2. Basal grammatik fra 1.g (opsamlende)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Märchen (EKSAMEN)

Forløbet har til formål at give eleverne en indføring i eventyrgenren generelt med omdrejningspunkt om tyske folkeeventyr - med særligt fokus på brødrene Grimm.

Text:
Brüder Grimm (1819): Der süsse Brei, eventyr
Brüder Grimm (1819): Brüderchen und Schwesterchen, eventyr (set som film + tekst)
Brüder Grimm (1819): Die Bienenkönigin, eventyr
Brüder Grimm (1819): Die Wassernixe, eventyr
Brüder Grimm (1819): Dornröschen, eventyr
Vera Ferra-Mikura (1962): Dornröschen, digt
Franz Kafka (1931): Kleine Fabel, fabel
Österreiches Märchen (1884): Der Schimmel, eventyr

Gennemgået grammatik:
1. Uregelmæssige verber
2. Personlige pronominer
3. Opsamlende: modalverber
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Eksamenstræning 07-04-2021
Märchen 27-04-2021
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer