Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Anne-Kirsten Mose
Hold 2019 Ke/z3y (1z3y Ke, 1z3y Ke-øv1, 1z3y Ke-øv2, 2z Ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb#1 grundstoffer -opbygning og egenskaber
Titel B Forløb#2 salte - egenskaber og reaktioner
Titel C Forløb#3 syre-base-start
Titel D Forløb#4 organiske stoffer og reaktioner
Titel E Forløb#5 mængdeberegninger virtuelt
Titel F Forløb #6 Bagekemi virtuelt
Titel G Forløb#7 elementaranalyse virtuelt
Titel H Forløb#8 repetition
Titel I Forløb#9 redoxreaktioner
Titel J Forløb#10 kemisk ligevægt
Titel K Forløb#11 syre-base
Titel L Forløb#12 organisk kemi
Titel M Forløb#13 lægemiddelkemi (virtuel)
Titel N Forløb#14 komplekser

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Forløb#3 syre-base-start

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
vand som opløsningsmiddel 09-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Forløb #6 Bagekemi virtuelt

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
bagekemi 18-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Forløb#12 organisk kemi

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
oxidation af alkohol og analyser aldehyd og keton 09-12-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer