Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Billedkunst B
Lærer(e) Merete Christensen
Hold 2020 Bk/3g3vhf Bk2 (3g3vhf Bk2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro: Portrættegning
Titel B Kunstetagerne: Modernisme, Popkunst, konceptkunst
Titel C Analysemetoder
Titel D Kunst i Livet
Titel E Michael Kvium og barok
Titel F Akrylmaleri Impressiv strategi
Titel G Akrylmaleri Analysemetoder
Titel H Skulpturkunst
Titel I Kunstetager: Indiensbilleder Collage
Titel J Installationskunst
Titel K Rummet i kunsten
Titel L Land Art
Titel M Museologi
Titel N Det store projekt

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel H Skulpturkunst

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Kunstetager: Indiensbilleder Collage

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Rummet i kunsten

Teori:
Kirstine Schiess Højmose: DET TOMME RUM OG DET RYGVENDTE BLIK I KUNSTFOTOGRAFIER, Fotografisk Center, Nærvær i fraværet, https://blog.photography.dk/2013/09/17/naervaer-i-fravaeret/

Analyseopgave:
Lav en analyse af billedet: Anni Leppälä: Reading, 2010

Motiv
er det overordnede indtryk, hvad lægger man først mærke til?
Analyse
– billedets opbygning.
– vertikale, horisontale, diagonale: stilstand-bevægelse?
– overlapning/perspektiv, fladt-dybt?
– fugle-, frø-, normalperspektiv
og skyggen – egenskygger/slagskygger, hvordan bruges de, hvordan er lyskilden?
- kontraster, klange, farveperspektiv - virkning?
Fortolkning
virkninger har alle jeres iagttagelser fra analysen?
bruges linjer, rum, lys/skygge, farver som de gør?
stemninger, følelser, associationer…
betydninger → tolkninger
tilbage til jeres første indtryk: Hvordan passer det i jeres tolkning?
Budskab
Hvad vil kunstneren opnå/fortælle med billedet?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer