Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Biologi B
Lærer(e) Eskild Josua Aae Jepsen
Hold 2020 Bi/3g3vhf Bi1 (3g3vhf Bi1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Cellebiologi
Titel B Økologi
Titel C Skoven i Danmark
Titel D Kroppen i bevægelse
Titel E Hormoner
Titel F Arv og miljø
Titel G Infektionsbiologi
Titel H Evolution og arv

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Cellebiologi

BIOLOGI - Cellebiologi
FAGLIGE MÅL
Bekendtgørelsen:
Eleverne skal kunne:
- anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger
- anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse
- formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer

KERNESTOF
Bekendtgørelsen:
- cellebiologi: opbygning af pro- og eucaryote celler, eucaryote celletyper og membranprocesser
- mikrobiologi: vækstfaktorer
- virus: opbygning

Læst stof:
Bog
- Bodil Blem Bidstrup, Kirsten Hede, Paul Paludan-Müller, Kristine Raae: Biologi i fokus, Nucleus: side 7-19.

SUPPLERENDE STOF
Læst stof:
Links
Repeter
https://restudy.dk/undervisning/biologi-cytologi/lektion/video-celler/
https://restudy.dk/undervisning/biologi-cytologi/lektion/video-osmose-og-diffusion/
https://restudy.dk/undervisning/biologi-cytologi/lektion/video-mitose-celledeling/
https://restudy.dk/undervisning/biologi-cytologi/lektion/video-meiosen-koenscelledeling/
https://denstoredanske.lex.dk/Bacillus

META biologi B
Biologi-B-stx-august-2017 (bekendtgørelsen)

Stof
- Biologi i fokus - 7-15 - Celler, opbygning og membrantransportprocesser
Bakterier i havbunden:
- AN_6_2012stor_bakte

Et eksempel på en øvelsesvejledning
- Inspirationsvejledning: Gramfarvning
Opgavestruktur
- Rapportskrivning - Mennesket og naturvidenskaben s. 282-283
- IMRAD-strukturen

OPGAVER
Dokument
- Ordliste og forklaring

IT
- Kollaborative skriveprocesser.

ØVELSER
- Plasmolyse i Vandpest
- Osmose i kartofler
- Journal: Bakteriespredning på agarplade
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Økologi

BIOLOGI - Økologi

FAGLIGE MÅL
Bekendtgørelsen:
Eleverne skal kunne:
- anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger
- tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
- bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
- indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
- formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer

KERNESTOF
Bekendtgørelsen:

- mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer
- makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, proteiner og nucleinsyrer
- biokemiske processer: fotosyntese, respiration og gæring
- økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-, N- og P-kredsløb og biodiversitet.


Læst stof:
Bog
- Bodil Blem Bidstrup, Kirsten Hede, Paul Paludan-Müller, Kristine Raae: Biologi i fokus, Nucleus: side 131-140, 144-157.

SUPPLERENDE STOF
Læst stof:
Links

META biologi B
Biologi-B-stx-august-2017 (bekendtgørelsen)

Stof

Opgavestruktur
- Rapportskrivning - Mennesket og naturvidenskaben s. 282-283
- IMRAD-strukturen

OPGAVER
Dokument
- Ordliste og forklaring

IT
- Kollaborative skriveprocesser.

ØVELSER
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Skoven i Danmark

BIOLOGI - Skoven i Danmark (økologi)

FAGLIGE MÅL
Bekendtgørelsen:
Eleverne skal kunne:
- anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger
- indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
- formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer

KERNESTOF
Bekendtgørelsen:

- mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer
- makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, proteiner og nucleinsyrer
- biokemiske processer: fotosyntese, respiration og gæring
- økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-, N- og P-kredsløb og biodiversitet.


Læst stof:
Bog
- Bodil Blem Bidstrup, Kirsten Hede, Paul Paludan-Müller, Kristine Raae: Biologi i fokus, Nucleus: side 159-167.

Stof


OPGAVER
- Opgaver 1

IT
- Kollaborative skriveprocesser.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Kroppen i bevægelse

BIOLOGI - Kroppen i bevægelse
FAGLIGE MÅL

Bekendtgørelsen:
Eleverne skal kunne:
̶ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger
̶ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag

KERNESTOF
Bekendtgørelsen:

̶ cellebiologi: opbygning af pro- og eucaryote celler, eucaryote celletyper og membranprocesser
- makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, proteiner og nucleinsyrer
̶ biokemiske processer: respiration og gæring
̶ fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, åndedrætssystem, blodkredsløb, nervesystem.

Læst stof:
Bog
- Bodil Blem Bidstrup, Kirsten Hede, Paul Paludan-Müller, Kristine Raae: Biologi i fokus, Nucleus: side 21-28.
- Bodil Blem Bidstrup, Søren Mortense, Svend Erik Nielsen Inge M. Rasmussen: Fysiologibogen side: 10-19, 22-30, 36-39, 43-57, 67-89, 93-109,111-119

Repetition via restudy

Opgavestruktur
- Rapportskrivning - Mennesket og naturvidenskaben s. 282-283
- IMRAD-strukturen

IT
- Kollaborative skriveprocesser.

ØVELSER og OPGAVER
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Hormoner

BIOLOGI - Hormoner
FAGLIGE MÅL

Bekendtgørelsen:
Eleverne skal kunne:
̶ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger
̶̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ anvende relevante digitale værktøjer, i en konkret faglig sammenhæng
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger


KERNESTOF
Bekendtgørelsen:

̶ cellebiologi: opbygning af eucaryote celler, eucaryote celletyper og membranprocesser
̶ makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, proteiner og nucleinsyrer
̶ fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, hormonel regulering og forplantning
Læst stof:

Bog
- Bodil Blem Bidstrup, Søren Mortense, Svend Erik Nielsen Inge M. Rasmussen: Fysiologibogen side: 170-205

Repetition via restudy

Opgavestruktur
- Rapportskrivning - Mennesket og naturvidenskaben s. 282-283
- IMRAD-strukturen

IT
- Kollaborative skriveprocesser mm.

ØVELSER og OPGAVER
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Arv og miljø

BIOLOGI – Arv og miljø
FAGLIGE MÅL

Eleverne skal kunne:
̶ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger
̶ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag


KERNESTOF
Bekendtgørelsen:
- makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, proteiner og nucleinsyrer
- enzymer: opbygning, funktion og faktorer, der påvirker enzymaktiviteten
̶ genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, replikation, proteinsyntese, mutation, mitose, meiose og genteknologi

Læst stof:

Bog
- Bodil Blem Bidstrup, Kirsten Hede, Paul Paludan-Müller, Kristine Raae: Biologi i fokus, Nucleus: side 81-93.

https://da.wikipedia.org/wiki/CRISPR

Repetition via restudy

Opgavestruktur
- Rapportskrivning - Mennesket og naturvidenskaben s. 282-283
- IMRAD-strukturen

IT
- Kollaborative skriveprocesser mm.

ØVELSER og OPGAVER
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Infektionsbiologi

BIOLOGI – Infektionsbiologi
FAGLIGE MÅL

Eleverne skal kunne:
̶ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger
̶ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag


KERNESTOF
Bekendtgørelsen:

̶ cellebiologi: opbygning af pro- og eucaryote celler, eucaryote celletyper og membranprocesser
̶ mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer, infektionsbiologi og resistens
̶ virus: opbygning og formering
̶ makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, proteiner og nucleinsyrer
̶ enzymer: opbygning, funktion og faktorer, der påvirker enzymaktiviteten

Læst stof:

Bog
- Bodil Blem Bidstrup, Søren Mortense, Svend Erik Nielsen Inge M. Rasmussen: Fysiologibogen side: 147-161, 166-172

Repetition via restudy

Opgavestruktur
- Rapportskrivning - Mennesket og naturvidenskaben s. 282-283
- IMRAD-strukturen

IT
- Kollaborative skriveprocesser mm.

ØVELSER og OPGAVER

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Evolution og arv

BIOLOGI – Evolution og arv
FAGLIGE MÅL

Eleverne skal kunne:
̶ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger
̶ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag


KERNESTOF
Bekendtgørelsen:

̶ cellebiologi: opbygning af pro- og eucaryote celler, eucaryote celletyper og membranprocesser
̶ genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, replikation, proteinsyntese, mutation, mitose, meiose og genteknologi
̶ evolutionsbiologi: biologisk variation og naturlig selektion

Læst stof:

Bog
- Bodil Blem Bidstrup, Kirsten Hede, Paul Paludan-Müller, Kristine Raae: Biologi i fokus, Nucleus: side 107-125, 127, 129-130.

Links:
Systematik (biologi) - Wikipedia, den frie encyklopædi

https://evolution.dk/evolution/biologisk-evolution/index.html

https://evolution.dk/evolution/biologisk-evolution/variation/index.html

https://evolution.dk/evolution/biologisk-evolution/naturlig-selektion/index.html

https://evolution.dk/evolution/biologisk-evolution/hvad-er-en-art/index.html

https://evolution.dk/evolution/biologisk-evolution/co-evolution/index.html

https://evolution.dk/evolution/biologisk-evolution/sex/index.html

https://evolution.dk/evolution/biologisk-evolution/evolution-idag/index.html


Opgavestruktur
- Rapportskrivning - Mennesket og naturvidenskaben s. 282-283
- IMRAD-strukturen

IT
- Kollaborative skriveprocesser mm.

ØVELSER og OPGAVER
Livets træ (fylogeni-tool.dk)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer