Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Biologi B
Lærer(e) Helle Ullmann Hansen
Hold 2020 Bi/3g3vhf Bi2 (3g3vhf Bi2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Celler
Titel B Økologi
Titel C Hvad kan kroppen klare?
Titel D Hvad betyder generne?
Titel E Sexologi
Titel F Hvorfor er immunforsvaret så vigtigt
Titel G Hvordan brygger man øl?

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Celler

Formål: at genopfriske viden om celler og tilføje ny viden

Øvelser: osmose i æg

Kernestofpunkter:
cellebiologi: opbygning af pro- og eucaryote celler, eucaryote celletyper og membranprocesser
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Økologi

Kernestofpunkter:
økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-, N- og P-kredsløb og biodiversitet.
biokemiske processer: fotosyntese, respiration og gæring

Øvelser: demoøvelse med springlag, ekskursion til Glenstrup sø
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Hvad kan kroppen klare?

Kernestof:
fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, åndedrætssystem, blodkredsløb, nervesystem
makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider
biokemiske processer: respiration og gæring

Øvelser:
lungevolumen + højde, hæmatokritmåling, dykkerrefleks, det lærenemme nervesystem, dafniers rektion på fremmere og hæmmede, fødevarer med stivelse,
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Hvad betyder generne?

10 af forløbets moduler var virtuelle. Øvelsen med Majs og Mendel er opstartet fysisk og afsluttet virtuelt

Kernestof:
genetik og molekylærbiologi: nedarvnings-principper, replikation, proteinsyntese, mutation, mitose, meiose og genteknologi
makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af proteiner og nucleinsyrer
evolutionsbiologi: biologisk variation og naturlig selektion

Øvelser:
humangenetiske egenskaber, Majs og Mendel
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer