Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Simon Hamborg
Hold 2020 Ng/2dez ng3 (2dez ng3)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A 1 Vulkaner og jordskælv - pladetektonik
Titel B 2 Hvorfor skal vi reducere vores CO2-udledning?
Titel C 3 Hvorfor sulter de på Afrikas Horn?
Titel D 4 Hvorfor er plastik et globalt miljøproblem?

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A 1 Vulkaner og jordskælv - pladetektonik

I forløbet har vi arbejdet med vulkaner, jordskælv og den pladetektoniske model. Indledningsvis har vi kort berørt geologisk tid. Herefter har vi arbejdet med at besvare følgende spørgsmål:
- Hvordan dannes bjergarter?
- Hvad er pladetektonik?
- Hvad er en vulkan?
- Hvad er jordskælv?
- Hvorfor bo ved vulkaner?
Forløbet blev afsluttet med en aflevering, hvor vi bl.a. arbejdede med Google Earth for at undersøge sammenhæng mellem typen af pladegrænse og forekomst af vulkaner, jordskælvsdybde samt -styrke. Til sidst arbejdede vi også med et eksempel på et eksamensspørgsmål.

ØVELSER:
- Geologisk tidslinje
- Bestemmelse af bjergarter
- Undersøgelse af seismogram (+ miniøvelse med slinky)
- Google Earth & pladetektonik
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Google Earth & pladetektonik 09-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B 2 Hvorfor skal vi reducere vores CO2-udledning?

I forløbet har vi arbejdet med vejr, klima, energi og klimaforandringer. Vi har arbejdet med at besvare det overordnede forløbsspørgsmål, Hvorfor skal vi reducere vores CO2-udledning?, ved at arbejde med følgende underspørgsmål:
- Hvad er vejr og klima?
- Hvad påvirker temperaturudvikling?
- Hvorfor blæser det?
- Hvorfor regner det?
- Hvordan påvirker klimaet vores levevilkår?
- Hvor får vi energien fra?
- Hvilke konsekvenser har global opvarmning?
Forløbet blev afsluttet med en aflevering, hvor vi skulle arbejde med forløbsspørgsmålet og selvvalgte underspørgsmål. Til sidst arbejdede vi også med et eksempel på et eksamensspørgsmål.

ØVELSER:
- Indstrålingsvinkel
- Kyst- og fastlandsklima (demo)
- Albedo
- Hvordan opstår vinde? (konvektionskammer) (demo)
- Skydannelse og dugpunkt
- Karse og klimazoner
- Grønlandspumpen
- Vandstandsstigning (to småøvelser)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hvorfor skal vi reducere vores CO2-udledning? 21-01-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C 3 Hvorfor sulter de på Afrikas Horn?

I forløbet har vi arbejdet med at besvare det overordnede forløbsspørgsmål, Hvorfor sulter de på Afrikas Horn?, ved at arbejde med følgende underspørgsmål:
- Hvad er bæredygtighed?
- Hvordan er klimaet på Afrikas Horn?
- Hvorfor rammes Afrikas Horn af tørke?
- Hvordan opdeles verden?
- Hvad lever befolkningen på Afrikas Horn af?
- Er der drikkevand nok på Afrikas Horn?
- Hvorfor stiger befolkningstallet i verden?
- Er befolkningsvækst på Afrikas Horn en udfordring?
- Hvordan påvirker klimaændringer Afrikas Horn?

ØVELSER:
- Klima og vegetation på Afrikas Horn
- Befolkningsvækst på Afrikas Horn (Gapminder)
Visse øvelser fra især forløb 2 (Hvorfor skal vi reducere vores CO2-udledning?) er også relevante for dette forløb.

Forløbet har været ramt af Corona-situationen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D 4 Hvorfor er plastik et globalt miljøproblem?

I forløbet har vi arbejdet med plastikproblematikken. Vi har arbejdet med at besvare det overordnede forløbsspørgsmål, Hvorfor er plastik blevet et globalt miljøproblem?, ved at arbejde med følgende underspørgsmål:
- Hvorfor findes der så meget plastikaffald?
- Hvorfor ender så meget plastik i havet?
- Hvordan dannes plastikøer i verdenshavene?
- Kan man løse plastikproblemet?
Forløbet blev afsluttet med en aflevering, hvor vi skulle arbejde med forløbsspørgsmålet.

ØVELSER:
- Plastik - egenskaber og densitet
Visse øvelser fra især forløb 2 (Hvorfor skal vi reducere vores CO2-udledning?) er også relevante for dette forløb.

Forløbet har været ramt af Corona-situationen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer