Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Informatik C
Lærer(e) Jesper Kaj Skov
Hold 2020 if/2g3vhf if3 (2g3vhf if3)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Glosetræner
Titel B Firmahjemmeside
Titel C Partitest
Titel D Eksamen

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Glosetræner

- it-systemer og brugeres gensidige påvirkning i forhold til etik og adfærd
- funktioner
- variable, sekvenser, løkker og forgreninger

Fra idé til færdigt it-system (https://informatik.systime.dk/?id=1046)
Planlægning af et it-system (https://informatik.systime.dk/?id=1064)
Brainstorm (https://informatik.systime.dk/?id=877)
Kravspecifikation (https://informatik.systime.dk/?id=878)
Udarbejdelse af et it-system (https://informatik.systime.dk/?id=1100)
Programmering (https://informatik.systime.dk/?id=1075)
Kontrolstrukturer og funktioner (https://informatik.systime.dk/?id=1078)
Sekvenser (https://informatik.systime.dk/?id=1079)
Forgreninger (https://informatik.systime.dk/?id=1080)
While-løkker (https://informatik.systime.dk/?id=1081)
For-løkker (https://informatik.systime.dk/?id=1082)
Funktioner (https://informatik.systime.dk/?id=1083)
Evaluering af et it-system (https://informatik.systime.dk/?id=1049)
Test (https://informatik.systime.dk/?id=1101)
Brugervejledning (https://informatik.systime.dk/?id=1102)
Dokumentation (https://informatik.systime.dk/?id=1103)
Scratch Turorial (https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Firmahjemmeside

- brugsmønstre til afdækning af brugertypers krav til et it-system
- brugertest til kvalitetssikring af et it-system i forhold til brugertypers krav
- design af en brugergrænseflade og den tilhørende interaktion
- prototyper til i samarbejde med brugerne at udvikle it-systemets interaktionsdesign
- principper for interaktionsdesign

Målgrupper (https://informatik.systime.dk/?id=974)
Interaktionsdesign (https://informatik.systime.dk/?id=939)
Metoder til design af brugerflader (https://informatik.systime.dk/?id=1010)
Metoder til vurdering af brugerflader (https://informatik.systime.dk/?id=1011)
Gestaltlovene (https://informatik.systime.dk/?id=1132)
Tænke-højt-test (https://informatik.systime.dk/?id=1119)
Kommentarer i koden (https://informatik.systime.dk/?id=1096)
HTML og CSS (https://informatik.systime.dk/?id=950)
HTML Tutorial (https://www.w3schools.com/html/default.asp)
CSS Tutorial (https://www.w3schools.com/css/default.asp)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Partitest

- abstraktion og strukturering, begrebs- og datamodeller
- data og datatypers repræsentation og manipulation
- client-server arkitektur
- databasers anvendelse og simple databaseforespørgsler
- Internettets teknologi og sikre kommunikationsformer
- eksempler på og kategorisering af innovative it-systemer

Modellering (https://informatik.systime.dk/?id=879)
Algoritmer (https://informatik.systime.dk/?id=1095)
Syntaks og semantik (https://informatik.systime.dk/?id=1077)
Data og operationer (https://informatik.systime.dk/?id=1085)
Tal (https://informatik.systime.dk/?id=1086)
Strenge (https://informatik.systime.dk/?id=1087)
Sandhedsværdier (https://informatik.systime.dk/?id=1088)
Arrays (https://informatik.systime.dk/?id=1089)
Datatyper (https://informatik.systime.dk/?id=1090)
Konstanter (https://informatik.systime.dk/?id=1091)
IT-sikkerhed (https://informatik.systime.dk/?id=528)
Fortrolighed, integritet og tilgængelighed (https://informatik.systime.dk/?id=844)
Privacy (https://informatik.systime.dk/?id=846)
Brugere og hackere (https://informatik.systime.dk/?id=848)
Kodeord og Adgangskontrol (https://informatik.systime.dk/?id=858)
Kommunikation over netværk (https://informatik.systime.dk/?id=855)
Antivirus-software og Firewalls (https://informatik.systime.dk/?id=861)
Klient-server arkitektur (https://informatik.systime.dk/?id=744)
Innovation i IT (https://informatik.systime.dk/?id=1141)
4p-modellen for innovation (https://informatik.systime.dk/?id=1022)
Radikal og inkrementel innovation (https://informatik.systime.dk/?id=1021)
Interaktion med databaser (https://informatik.systime.dk/?id=1099)
SQL Tutorial (https://www.w3schools.com/sql/default.asp)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Eksamen

Tilladte hjælpemidler: Alle


4.2. Prøveformer
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, hvor der skal udvikles et it-system eller en del af et sådant.  Opgaverne fordeles ved lodtrækning. Tidskrævende dele af opgaven løses kun i skitseform. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ca. 24 timers forberedelsestid, dog ikke mindre end 24 timer, hvor eksaminanderne arbejder i grupper på to til tre. Hvor dette ikke er muligt eller ønskeligt, kan man lade eksaminanderne arbejde individuelt.
Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål.
Den enkelte opgave må højst anvendes to gange på samme hold. Eksaminationen er individuel. Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation af opgaveløsningen og former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i opgaven.
Opgaverne og bilag sendes til censor forud for prøvens afholdelse.
4.3. Bedømmelseskriterier

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1.
Ved prøve, hvor faget indgår i samspil med andre fag, lægges der vægt på, at eksaminanden kan
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstationEksempelspørgsmål:

Glosetræner
I dette projekt skal du planlægge, udarbejde og evaluere et it-system i form af et program til at lære engelske gloser. Programmet skal bruges til at lære elever i folkeskolens mindste klasser engelsk.
Programmet skal være interaktivt.

Idéer:
- en prototype i papir
- et spil i Scratch
- en hjemmeside med JavaScript

Som minimum forventes
- argumentation for valg af brugerflade
- overordnet forklaring af it-systemets arkitektur
- modellering af programmet
- måder at teste programmet på
- dokumentation for udviklingen af it-systemet
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer