Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Filosofi C
Lærer(e) Per Vilsbøll
Hold 2020 fi/2g2hf3vhf fi2 (2g2hf3vhf fi2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Etik - hvordan skal vi handle?
Titel B Rationalisme og Empirisme
Titel C POLITISK FILO Social ulighed - Magt - Retfærdighed
Titel D Mennesket:Hvad vil det sige at være et menneske ?

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Etik - hvordan skal vi handle?

ETIK - hvordan skal vi handle ?


PRIMÆRTEKSTER  (Mennesket i verden, Kasper Larsen og Christoffer B.Skov)
--------------------------

Tekst: Immanuel Kant, Grundlæggelse af Moralens  Metafysik s. 20-21

Tekst: John Stuart Mill, Utilitarisme s. 26-27-28

Tekst: Jeremy Bentham, - primærtekst x sekundærlitt, Ekistens og Ansvar (Jeremy Bentham-afsnittet

Tekst: Rosalind Hursthouse, Om Dydsetik  s. 37-38 ??

Tekst: Peter Singer, Det liv du kan redde s. 42-43  ??


Anden aktivitet: Oplæsning af bogen Svend Brikmannn: Hvad er er et menneske ?

Anden aktivitet: Moralske spørgsmål (formuleret af holdet) til tilfældige personer på gågaden og biblioteket i Hobro


Sekundær tekst anvendt i uddrag:
--------------------
Mennesket i verden, Kasper Larsen / Christoffer B. Skov læst i uddrag læst i uddrag
Eksistens og Ansvar, Jimmy Zander Hagen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Rationalisme og Empirisme

Erkendelsesteori

Rationalisme / Empirisme

Platon
Descartes
Hume
Kant
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C POLITISK FILO Social ulighed - Magt - Retfærdighed

Politisk Filosofi  - hvordan skal vi indrette vores samfund?
---------------------------------------------------------------------------

Hvordan begrunder vi Social Ulighed ?

Politik handler om magtforhold. Staten har bemyndigelse til at forvalte disse magtforhold, udøve magt over befolkningen. Hvordan begrunder vi denne magt ?

Hvordan skal man indrette et samfund eller en national stat retfærdigt ? - hvordan skal staterne leve med hinanden?
Hvilke begrundelser er blevet fremhævet gennem tiderne?


Kilder:

Social ulighed, Hans Fink m.fl

Eksistens og Ansvar, Jimmy Zander Hagen

Mennesket i verden, Kasper Larsen

Platon

John of Salisbury

Machiavelli

Thomas Hobbes

Rousseau

Rawls

Nozick


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer