Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Merete Christensen
Hold 2020 bk/2dmxsz bk3 (2dmxsz bk3)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro
Titel B Selvportræt Blyantstegning Renæssance
Titel C Analysemetoder
Titel D Kunst i Livet
Titel E Akrylmaleri Kvium Barok Ancher Impressionisme
Titel F Skulpturkunst Barok Renæssance
Titel G Vanitasmotivet Barok Samtidskunst
Titel H Kunstetagerne: Indiensbilleder Collage Kubisme
Titel I Installationskunst
Titel J Samtidskunst  Performance
Titel K Det store eksamensprojekt
Titel L Evalueringssamtaler og repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Intro

Samtale og elevernes forventninger og ønsker til faget efterfulgt af gennemgang af fagets indhold og krav med ny samtale.
Introforløb om portrætkunst med udgangspunkt i renæssancens og barokkens kunstnere (Dürer, Michelangelo, da Vinci, Rembrandt m.fl). Arbejde med begreber for virkemidler som lineær/malerisk, dybde, komposition, farve, åben / lukket form, perspektiv mm blev gennemgået formal- og betydningsanalytisk, mens tidsperioderne var baggrund for kontekstanalyse. Eleverne tegner blindtegninger, som farvelægges, og påbegynder derefter et tegnet, virkelighedsefterlignende portræt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel B Selvportræt Blyantstegning Renæssance

Eleverne tegner selvportrætter med blyant og papir. Ud fra teori om farve, lys, skygge, komposition (Henrik Scheel Andersen, "Billedkunst", side 7-17, 30-40, Systime) arbejdes bl.a. med gråtoneskalaen som rumskabende skyggeeffekt. I læreroplæg ud fra PowerPoint introduceres eleverne for farvebrug hos van Gogh, Nolde, Bevilacqua, Matisse, Bacon, Anders Brinch, Anna Ancher mfl. til farvelagte blindtegnede portrætter.

Øvelser:
(Skal være i portfolien)

Portræt som blindtegning - kun blyant
Portræt som blindtegning - farvelagt i forskellige versioner
Gennemarbejdet blyantstegnet portræt
Praktisk tegne- og farveøvelse: Farvekontraster

Øvelse: Skyggelagt portræt

Øvelse:
Hvordan kan farver og farvekontraster bruges til at skabe forskellige udgaver af et motiv?
Kig dig i spejlet/selfie-kameraet/webcam og sæt blyanten på et papir. Start et sted i dit ansigt og tegn resten af ansigtet – uden at løfte blyanten og uden at kigge ned, mens du tegner!
Tegn blyantstregerne op med tusch.
Lav forskellige udgaver, og hver udgave farves efter de forskellige farvekontrastprincipper (lys/mørk, varm/kold, komplementærfarver, kvalitets- og kvantitetskontrast). Noter, hvilke principper du bruger, og hvordan de fungerer, så du kan huske det fremover

Øvelse - billedets virkemidler:
Collage med kompostionsprincipper
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
Titel C Analysemetoder

Der gennemgås teori om farve, komposition, perspektiv, lys / skygge og rumskabende virkemidler.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
Titel D Kunst i Livet

I samarbejde med billedkunstner Vibeke Nørgaard Rønsbo og teglværket i Hobro skaber eleverne reliefbogstaver i våde mursten og formidler derved egne haikudigte på fire mursten hver. Murstenene tørres, brændes og mures ind i spiralformet, knap to meter høj mur på plænen foran gymnasiet af lokale murere under Vibekes tilsyn.

Teori:
OVERMUREN.DK I © MUNDU - center for global dannelse, 2018: Mure i historien: https://www.overmuren.dk/temaer/mure-i-historien/
Indslag TV2, 10.9.2020: Gymnasieelever skal bygge en mur, https://www.tv2nord.dk/mariagerfjord/gymnasieelever-skal-bygge-mur-med-haikudigte-skabe-bedre-trivsel

Arksite: Arkitektur.Postmodernisme.Dekonstruktion.Nymodernisme kopi.pdf
Arksite: Arkitektur med facadeanalyseopgave 2020 kopi.pdf
Arksite: Arkitektur Senmodernisme.Ny-Modernisme 2017.ppt
Teori om postmodernisme, dekonstruktion og nymodernisme i arkitektur (sættes i forhold til Muren med haikudigtene)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Projektarbejde
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
Titel E Akrylmaleri Kvium Barok Ancher Impressionisme

Eleverne introduceres for teknikken bag et akrylmaleri via linket: PORTRÆTTET og FARVEN
https://www.google.dk/amp/s/uffech.wordpress.com/2014/09/01/portraettet-og-farven/amp/
Eleverne går derefter på fotosafari, og tager enten forskellige portrætfotos, forskellige landskabsfotos eller forskellige fotos med arkitektur. De vælger hver ét foto ud, som bruges som motiv i et akrylmaleri.
Eleverne redigerer deres fotos, så beskæringen, farveholdningen osv. bliver, som den skal være.
De beskriver processen i de tilvalg og fravalg, de har truffet, og argumenterer for, hvorfor der er valgt, som der er.
Eleverne skal bruge fagets analysebegreber i deres argumentation. Arbejdet foregår virtuelt, og elevsvarene + fotos lægges i Elevfeedback modul for modul.
Ud fra nye fotos af det landskab / den arkitektur / det ansigt, som eleverne skal male samler de en serie af fotos af samme motiv - fotograferet igen og igen og igen - i forskellige belysninger, fra forskellige årstider, forskellig luftfugtighed, osv.
Sammen ser vi Monets mange variationer over samme høstak. Eleverne skal kun male ét maleri, men have mange fotos af motivet på maleriet. Eleverne lægger dagens foto(s) i Elevfeedback.

Eleverne læser
"Billedkunstbogen", Forlaget Columbus, afsnit 2.4: "Symboler i samtidskunsten: Michale Kvium".
Normand, Gitte (red): Grundbog i kunst og arkitektur : kunstens rum, kapitlet: "Kunstens teater – det barokke i kunsten" af Jørgen Holdt Eriksen
Michael Kvium".
Ordupgaard: "Impressionisme" file:///C:/Users/MEC/Downloads/Impressionisme%20Ordrupgaard.pdf
Uffe Christophersen: Portrættet og farven, https://uffech.wordpress.com/2014/09/01/portraettet-og-farven/

Øvelse: Praktisk arbejde med akrylmaleri på lærred 50 x 70 cm
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Skrive
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
Titel F Skulpturkunst Barok Renæssance

Ud fra en række PowerPoints introduceres eleverne for skulpturkunst på tværs af kunsthistorien, men med særligt fokus på Bernini, Michelangelo og modernistiske ekspressive udtryk i skulpturkunsten.
Eleverne finder en skulptur på skolen og tage billeder af den fra flere vinkler som grundlag for analyser af den.
Eleverne laver en foreløbig sammenlignende analyse af skitsen til en ståltrådsfigur og den skulptur fra skolen, som de har fotograferet og analyseret. Eleverne bruger begreber fra gennemgået analyseskema og skriver en sammenlignende analyse færdig, som lægges i Elevfeedback.
Eleverne laver ca 12 cm høje skulpturer formet i ståltrådsslyngninger. Skulpturerne placeres på sokler af utraditionelle materialer, som eleverne selv finder på.

Eleverne læser mit eget materiale + PowerPoints og "Skulpturanalyse" http://tilbygningen.dk/skulpturstudier/artikler/perioder/renaessancen

Øvelse. Ståltrådsfigur:

SKITSE:
Tegn en menneskefigur
Figuren skal være i aktivitet
Figuren skal sidde / klatre / stå / være på en genstand, som du selv finder som ”sokkel”. Fx kan din(e) figur(er) klatre på en brosten, balancere på en kniv, bo i en gummestøvle - kun fantasien sætter grænser.

Figuren kan fx
- skubbe en sten
- trampe på nogle sten
- gemme sig under en sten
- få en sten i hovedet
- lave noget andet med en sten
I finder selv den sten, som skulpturen skal lave noget med.


Selve skulpturen:
• Den skal være ca. 12 cm høj
• Den skal fremstille en menneskekrop
• Den skal have ståltrådsskelet
• ”Kroppen” skal fyldes op med fx
• Appelsinskræller
• Flamingo
• Træstykker
• Gips
• Sammenkrøllet papir
• Andet
• Den skal have en lille sokkel af en genstand, som du selv bestemmer og selv finder

Analysedel:
Brug dine fotos af skulpturer fra skolen, som du tog sidste gang, og lav en analyse af din skulptur.
Lav en sammenlignende analyse af skitsen til din ståltrådsfigur og den skulptur fra skolen, som du har fotograferet og analyseret. Brug begreberne fra analyseskemaet, når du analyserer. Skriv den sammenlignende analyse færdig, og læg den i Elevfeedback.

Analyseopgave:
Eleverne fotograferer en af skolens skulpturer, og opgaven lyder: "Lav en sammenlignende analyse af skitsen til din ståltrådsfigur og den skulptur fra skolen, som du har fotograferet og analyseret. Brug begreberne fra analyseskemaet, når du analyserer."


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
Titel G Vanitasmotivet Barok Samtidskunst

Eleverne læser teori om vanitasmotivet på tværs af kunsthistorien, og laver en praktisk øvelse:

Øvelse: PARAFRASE af barokmaleri
Find et stilleben fra barokken med vanitasmotiv på nettet
Få maleriet til at fylde hele din computerskærm
Læg et A4 papir på skærmen og tegn forsigtigt omridset af tingene på maleriet op
Fjern papiret og læg det på bordet
Tegn nu genstandene på tegningen mere præcist op MEN tilføj et nyt, moderne element i kompositionen: Fx kan et timeglas blive til et drink-glas, en sølvkande til en espressokande osv.
Skab en humoristisk effekt
Forstør din tegning til A3, hvis du vil
Farvelæg din tegning med barokke farver og skab dramatisk, barokke lys/skygge-effekter

Eleverne læser og bruger diverse af mine PowerPoints, og de ser / hører om barokken på
https://restudy.dk/undervisning/barokken/lektion/video-barokken/?restudy-enroll-course=10789
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Kreativitet
 • IT
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
Titel H Kunstetagerne: Indiensbilleder Collage Kubisme

Eleverne læser katalogteksten til Kunstetagernes udstilling "Indiensbilleder". Besøg på Kunstetagerne Hobro: Udstilling om Indien: http://kunstetagerne.dk/link/pr_2020/indiske_billeder.pdf

Eleverne vælger ét kunstværk på udstillingen og tager billeder af det med deres mobiler. Eleverne analyserer værket som lektie til næste modul, så de skal tage et eller flere gode billeder. Fx kan detaljer være vigtige at tage nærbilleder af :).

Eleverne laver en formal-, betydnings- og kontekstanalyse af værket, de fotograferede på indiesudstillingen. Analysen lægges i Elevfeedback inden næste modul fx i form af ScreenCast eller PowerPoint, hvis de vil.

Eleverne læser:
Materiale fra Merete om kubisme og collage
Info om at lave digital collage på https://www.adobe.com/express/create/photo-collage
Info om collagekunst på KUNSTEN Aalborg https://kunsten.dk/da/indhold/tema-1-collage-5136

Øvelse:
Collage med Indiensbilleder
Brug kataloget fra udstillingen, vi så på Kunstetagerne samt det, du kan finde på nettet af indiske motiver - fx indiske mønstre. Klip dyr, planter, bygninger, genstande, mennesker ud. Klip helt fint langs kanten, så der ikke kommer noget af den oprindelige baggrund med. Klip så mange ting, dyr, planter, mennesker osv. ud, at du kan bygge en collage på et A3 -papir med dem. Collagen skal udgøre ét samlet billede - det skal være, ligesom hvis man lavede et billede, der var ét sammenhængende kunstværk, så I skal ikke have dele til at flagre, der ikke hænger sammen med de andre.

Husk, at collagen skal være ét sammenhængende værk, hvor du tænker over komposition, farver, linjer og former, ligesom du ville gøre, hvis du malede eller tegnede et billede. Husk at skrive analyse af collagen, hvis du får tid i modulet. Læg et billede af collagen i Elevfeedback.

Læs PowerPointen og brug dias 4 til at lave en analyse af både din egen collage og af en professionel collage ud fra. Læg dit svar i Elevfeedback. (Jeg ved godt, at der står to professionelle analyser i PowerPointen, men I laver bare en professionel analyse + en analyse af jeres egen collage).


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Kreativitet
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
Titel I Installationskunst

Eleverne læser teori og ser film om installationskunst og performance, lydkunst og klimakunst.

Teori:
Tine Seligmann, En installation skal opleves, in Billedpædagogisk Tidsskrift nr. 4 dec. 2002
Eget materiale:
Tips til installationsanalyse.docx
Intro til samtidskunsten (1).pdf

Øvelse:
Øvelse: a. Find aktuel nyhed fra det seneste døgn, som du vil arbejde med.
b. Udtænk en måde at fremstille begivenheden i en kunstnerisk form som installation.
Du kan fx omforme tekst eller billeder, så de indgår i nye sammenhænge, overdrives, fordrejes eller ironiseres. Husk at du har to moduler i tid, altså 3-4 timer inklusiv lektietiden til at lave installationen, så produktet skal vise det.
Det vigtige er, at din installation fremstiller en idé og måske et budskab på en måde, der skaber opmærksomhed.
c. Udstil gerne værkerne med det samme derhjemme og tag fotos på kryds og tværs - også af detaljer, der er vigtige.
d. Overvej ud fra din installation, hvad KUNST kan i forhold til journalisternes formidling og avisernes evne til at sætte aktuelle begivenheder til debat. Hvorfor har vi brug for kunst, der forholder sig til dagens nyheder
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Selvrefleksion
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • IT
 • Lectio
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Pararbejde
Titel J Samtidskunst Performance

Eleverne læser om samtidskunst - installationskunst på http://www.rebildcentret.com/upl/website/klimakunst/KATAlow.pdf
http://www.rebildcentret.com/klimakunst
Her vælger de et værk, som analyseres.
Afsnittet:  "Analyse af installationskunst" "Analyse af performance" i "Kunstens stemmer", Systime, https://kunstensstemmer.systime.dk/index.php?id=256&L=0

Eleverne instrueres i at lave installationskunst og lærer både om installationskunst og performance på https://www.canva.com/design/DAETleDWQx4/xGjySj9sJBvGcPey4ME92w/view?utm_content=DAETleDWQx4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=recording_view

Opgave:
Skriv en analyse af en af installationerne i kataloget fra udstilling om klimakunst. Vær sikker på, at du vælger en installation, for det er ikke alle værkerne, der er installationer. Læg analysen i Elevfeedback

Opgave:
Praktisk opgave performance (- ikke installation)
Lav en performance.
Opgaven må laves individuelt eller i grupper af maks tre. I skal overholde alle restriktioner.
Din/jeres performance skal opfylde kravene for samtidskunst.
I skal optage jeres performance (eller få nogen til at gøre det) og lægge optagelsen i Elevfeedback
Bland gerne udtryksformer (også gerne New Media).
Lav en procesbeskrivelse løbende
En performance skulle jo egentlig laves foran et publikum, og dialogen med publikum skulle være i centrum - her må kameraet være jeres publikums øje, og I må forestille jer, at publikum sidder ude ved skærmene og ser på jer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Almene (tværfaglige)
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Initiativ
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
Titel K Det store eksamensprojekt

Opgave: Lav et samtidskunstværk – et Land Art-kunstværk
Værket skal forholde sig til stedets ånd (genius loci), stedets værdier, størrelsesforhold på stedet, belysningen på stedet m.m. - og skal som samtidskunstværk sætte en aktuel problematik til debat.
Procesbeskrivelse: Du skal i din procesbeskrivelse kunne besvare følgende spørgsmål:
• Hvordan vil du beskrive værket? (Materialer, størrelsesforhold, placering på skolen - hvorfor netop denne placering?)
• Hvordan er værket et typisk stykke Land Art? - Begrund.
• Hvordan forholder værket sig til stedets ånd, størrelsesforhold osv?
• Hvilken aktuel problematik sætter dit samtidskunstværk til debat? (Hvad vil du gerne have beskueren til at tænke over?)
• Hvad er beskuerens rolle? (Hvilke sanser påvirkes? Hvordan skal beskueren forstå værket?)
Udfyld modulplanen modul for modul: I starten af hvert modul dokumenteres processen med tekst og billeder. Du skal bruge 5 min. i stilhed i begyndelsen af hvert modul på at skrive dine refleksioner, tanker og idéer ned.
1. modul: Idéfasen
Beskriv din idé med værket så præcist som muligt. Beskriv herefter, hvordan du forestiller dig din arbejdsproces: Hvad skal du nå i dette modul og hvad skal du nå i de næste 6 moduler - lav en plan på modulplanen til procesbeskrivelsen, som er vedhæftet modulet:
2.-6. modul: Idé- og udførelsesfasen
Fasthold dine overvejelser: Hvad er sket siden sidst? Hvad skal ske i dag? Hvilke fotos af værket osv. skal lægges ind?
Du skal lave 2-3 skitser af dit værk, før du går i gang med at bygge det.
Begrund dit valg af komposition, farvevalg osv. Hvordan udtrykker virkemidlerne din idé?
Lav en PowerPoint med indlagte videoer, fotos og analyse, hvor du dokumenterer og præsenterer projektet med tekst, skitser og billeder fra processen.
7. modul: Fremlæg, som om du var til mundtlig eksamen i billedkunst
Praktiske tips
Hvis man laver en model, skal man fotografere det sted, den skal befinde sig på og sætte modellen foran billedet, så man kan leve sig ind i, hvordan det færdige værk vil komme til at se ud. Et Land Art-værk kan fx laves i en papkasse, hvor man sætter fotografier på indersiden af kassen af den plads, hvor Land Art-værket skal stå. Sådan kan man genskabe landskabsrummet som model.

Teori:
Eget materiale:
Land Art skema til procesbeskrivelse 2021.docx
Intro Land Art bk c 2021.mp4
Sådan analyserer du Land Art.docx
nd Art EKSAMENSPROJEKT forløbsplan.docx
Land Art 2021.pptx

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde