Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Elisabeth Marthine Madsen
Hold 2020 bk/2abce bk3 (2abce bk3)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Billeders virkemidler
Titel B Analytiske synsvinkler, barokken og renæssancen
Titel C Arkitektur
Titel D Samtidskunst
Titel E Skulpturforløb (teori, analyse og skitse)
Titel F Impressionisme, kubisme og ekspressionisme
Titel G Eksamensprojekt: Arkitekturcollager

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Billeders virkemidler

Billeders virkemidler
Kendskab til komposition, lys, skygge, farve og rum, fladen, formen og linjen.
BILLEDKUNST af Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen (Systime, 1.udg.,1.opl., 2006)
Farve 36-40
Komposition 7-17
Rum 17-27
Lys, skygge 30-35
Fladen, formen og linjen 27-30

Dokumenter:
Farvelære.ppt
KOMPOSITION 2020.pptx
Opgave nature morte komposition.docx
Fra foto til kollage nature morte.docx
Perspektivets udvikling og afvikling 2020.pptx
Bord i forskellige synsvinkler
Lys – skygge.pptx

Øvelser:
Farveøvelser: (malet med akrylmaling)
Ittens farvecirkel
Farveperspektiv i landskab: Landskab med varm forgrund og kold baggrund.
Landskab i efterårsfarver (eleverne blander sig frem til forskellige brune og grønne nuancer vha. de tre primærfarver).
Komplementærkontraster: Frugtopstilling (efter færdig tegning) i komplementærkontraster.
Valørøvelse: En tegning med et enkelt motiv deles op i mindre felter, hvert element males i forskellige valører af den farve, der er valgt til det.

Nature morte: Opstillinger efter forskellige kompositionstyper (dynamiske, statiske mm.).
Fra foto til kollage: Kompositionerne fotograferes og der laves kollager over nogle af opstillingerne.
Perspektivtegning:
Tegning af værelsesudsnit med møbler.
Tegning af bord i forskellige synsvinkler (fugle-, frø- og normalperspektiv).
Tegning af opstilling med lys og skygge.
Lille opstilling: Tegning af frugtopstilling som farvelægges og med lys-skygge.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Analytiske synsvinkler, barokken og renæssancen

Analytiske synsvinkler
BILLEDKUNST af Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen (Systime, 1.udg.,1.opl., 2006)
Analytiske synsvinkler (intro til de forskellige analysemetoder) 41-42
Formalanalysen 43-51
Betydningsanalysen 62-69

Dokument: Billedanalyse.docx


Renæssancen, barokken og vanitasmaleri
BILLEDKUNST af Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen (Systime, 1.udg.,1.opl., 2006)
Barokken 114-116
Renæssancen 106-110

Dokumenter:
Vanitas.pptx
Vanitasopgave.docx
Barokken og renæssancen.pptx

Øvelser:
Brainstorm i grupper om ideer til vanitasmotiv
Individuelle skitser af vanitasmotiver
Akryl på lærred af vanitasmotiv
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Arkitektur

Arkitektur: Barok, modernisme og dekonstruktivisme
Arksite.barok
Arksite.modernisme
Arkitektur.Postmodernisme.Dekonstruktion.Nymodernisme

Øvelser:
Lys-skyggetegning af facaden af San Carlo alle quattro fantane
Facadeanalyse af San Carlo, Århus Rådhus og Arken.

Dokumenter:
Arkitekturens linjer nu med Peterskirken.ppt
Arkitektur Senmodernisme Nymodernisme 2017.ppt
Arkitekturen i dag – siden slutningen af 1980´erne
Postmodernistisk byggeri.png
Postmoderne arkitektur.Scala.png
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Samtidskunst

Samtidskunst
BILLEDKUNST af Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen (Systime, 1.udg.,1.opl., 2006)
Postmodernisme og samtidskunst 150-155
Det postmoderne (skimmet) 187-192
Nye former i samtidskunsten 202-204

Dokumenter:
En installation skal ikke ses på men opleves (Billedpædagogisk Tidsskrift nr.4, dec. 2002).pdf + arbejdsspørgsmål
Intro til samtidskunsten.pdf
Samtidskunst og Michael Kvium.ppt
KVIUM ARTIFAKTI.pdf
Kvium – Grimhed og allegori (Fra Billedkunst – ismer i dansk maleri 2)
Kviums grimme kunst.pdf

Øvelse:
Parafraser af Michael Kvium motiv
Analyser af fotos af installationer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Skulpturforløb (teori, analyse og skitse)

Kendskab til skulpturanalyse
BILLEDKUNST af Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen (Systime, 1.udg.,1.opl., 2006)
Skulptur (Grækenland 750-330 f.kr.) 98-100
Skulptur (Manierisme 1520-1600) 112-113
Pop-art skulpturer 147-150

”Grundbog i kunst og arkitektur” af J. H. Eriksen m.fl. (SYSTIME, 2013)
Ekspressiv skulptur s.  109


Dokumenter:
Skulpturer fra gotik til nutidTURBO.pptx
Skulpturanalyse.pdf
Ekspressiv skulptur.pdf
Skulptur.Barokken.pdf (fra Hvad hånden former (Systime))
Trådskulptur.pdf
Trådskulptur.inspiration
Kroppens proportioner.pdf

Øvelser:
Analyse af skulpturer på skolen og fremlæggelser.
Skulpturanalyse parvis eller i mindre grupper på skolen
Planen var at lave trådskulpturer, der parvis  eller tre og tre kommunikerer, men pga. nedlukning/Corona, nåede vi kun skitserne.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Impressionisme, kubisme og ekspressionisme

Impressionisme, kubisme, ekspressionisme
BILLEDKUNST af Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen (Systime, 1.udg.,1.opl., 2006)
Fra impressionisme til kubisme 124-129

Billedkunst – Ismer i dansk maleri efter 1870 af D. Fogh, H. Struve og I. Søndergaard
Impressionisme (uddrag af kapitlet udleveret i kopi) 39-42
Ekspressionisme (uddrag af kapitlet udleveret i kopi) 84-86
Kubisme (uddrag af kapitlet udleveret i kopi) 98-105

Øvelser:
Analyse af selvvalgte impressionistiske, ekspressionistiske og kubistiske billeder.
Impressionistisk akvarel efter billede fundet på internettet.
Emil Noldes Kristusansigt malet i ekspressionistisk stil med følelsesudtryk.
Lille opstilling tegnet i kubistisk stil – tingene set fra flere synsvinkler og primært farvelagt i den tidlige kubismes farver (jordfarver, grønt, hvidt, gråt, sort og evt. blåt).

Dokumenter:
Impressionisme.pdf
Kubisme.pdf
Ekspressionisme.pdf
Impressionisme ver. 2.pptx
Billedanalyse.docx
Impressionistiske malere.docx
Ekspressionisme ver.2.pptx
Ekspressionistiske malere.docx
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Eksamensprojekt: Arkitekturcollager

Eksamensprojekt:
Beskrivelse af projektet:
I skal indsamle arkitekturbilleder fra de tre perioder barok, modernisme og senmodernisme, som vi har arbejdet med.  I skal bruge billederne til at lave collager. Når I har samlet billeder fra de tre perioder, lægger I jer fast på, om I vil gå i dybden med én eller to af perioderne og lave collage over disse, eller om I gerne vil arbejde sammen to og to og lave tre, dvs. én for hver periode – størrelse af hver collage ca. A3. I udformningen kan I tænke i form, både af selve collagens form i forhold til periodens arkitektur, og I kan tænke i byrum eller dele af byrum i collagen.

Desuden procesbeskrivelse.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer