Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Dramatik C
Lærer(e) Sarah Mortensen Søe
Hold 2020 dr/2g2hf dr3 (2g2hf dr3)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundlæggende øvelser
Titel B Realistisk spillestil - krop og følelse
Titel C Miniforestilling
Titel D Det episke teater, som teaterhistorisk periode
Titel E Devising og performance – når teatret opleves
Titel F Radiodrama
Titel G Eksamensforestilling
Titel H Eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel D Det episke teater, som teaterhistorisk periode

1. modul: Arbejde med en nyhed, der skrives til et realistisk dramastykke og gennemspilles.
              Derefter tilføjes episke elementer.
2. modul: Der arbejdes færdigt med de episke elementer, fremvisning og evaluering.

I Brechts teater blev alt gjort for at minde folk om, at de så teater. En blotlagt scene, politiske temaer, dagslys eller barskt hvidt lys, musik som kommentarer. Skuespilleren er både realistisk indlevet i karakteren og adskilt ved refleksion. Karakter arketyper/stereotype, manglende klimaks der peger på en løsning i virkeligheden og episke fortællestrukturer. For at opnå publikums kritiske undersøgelse, og undgå at de ”hænge hjernen sammen med jakken i garderoben” når de ser teater, arbejdede Brecht med en særlig teknik: Verfremdungseffekten. Hvordan ville det se ud, hvis vi arbejde med denne teknik på en moderne nyhed?
Begreber: Verfremdung
Praksis: en dagsfrisk nyhed som episk teater
Flygare, Henrik, Klar Scene, Episk Teater, Drama. (3 normalsider)
Handout over verfremdungseffekter.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Eksamensforestilling

OBS: forårskoncert 22/4!

Selvstændigt projektarbejde i grupper med at skabe en forestilling
I forestillingsprojektet skal I individuelt eller i grupper på op til fem personer lave en produktion, herunder formulere en idé og realisere den for en defineret målgruppe. I denne fase er lærerens rolle den konstruktivt kritiske vejleder og kommentator.  

" Forestillingen må vare 4-6 minutter x antallet af medlemmer i gruppen

I dokumenterer løbende arbejdet med forestillingen i en logbog. I opretter en fælles logbog på google.doc og giver mig adgang til at redigere. I skal løbende opdatere denne.
Til eksamen skal I spille forestillingen og forklare jeres overvejelser. 1 del af eksamen (forestilling + samtale om forestillingen) er en prøve i evnen til at skabe et scenisk udtryk og forstå og forklare proces og produkt. Jeres indsats vurderes ud fra de følgende faktorer:

" Forestillingens kompleksitet og sværhedsgrad.
" Forestillingens grad af gennemarbejdelse.
" Eksaminandens evne til at kommunikere til målgruppen.
" Eksaminandens indsigt i og bevidsthed om hele projektet
" Eksaminandens evne til i dialog med eksaminator og censor at udfolde nye sider af projektet.

Tidsramme:
Der er afsat ca. 10 lektioner (+ forberedelse!!!) til arbejdet med forestillingen i alt!
Der er mulighed for at holde længere prøver på skolen efter normal skoletid efter aftale med pedellerne.

- Idégenerering, overvejelser om udtrykshensigt, tekst-/idébearbejdelse, figurarbejde og arbejde med arrangement, lys, lyd, scenografi og kostumer.
- Prøveforløb og forestilling i forbindelse med aftenarrangement på skolen. Indbyrdes respons og evaluering af proces og produkt.
- Logbog i grupper med overvejelser over de kunstneriske valg gruppen træffer undervejs i forløbet.
• Faglige - anvende dramaets og teatrets teknikker i problemløsning og idéudvikling, reflektere over den skabende proces og produktet, arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andr
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer