Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Henrik Rudfeld, Julie Overgaard Mark, Morten Winther Jensen
Hold 2020 Id/3g Id3 (3g Id3)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Ultimate og Anaerobe processer
Titel B Styrketræning i teori og praksis
Titel C Dansens Historie
Titel D Volleyball, Team og Motivation
Titel E Motion og sundhed
Titel F Atletik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel F Atletik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer