Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Tysk A
Lærer(e) Sylvester Dvinge Ditlevsen
Hold 2020 TY/3g TY3 (3g TY3)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Modernes Leben EKSAMENSSTOF
Titel B Märchen EKSAMENSSTOF
Titel C Die DDR und das geteilte Deutschland EKSAMENSSTOF
Titel D Die 30ér Jahre und Napola EKSAMENSSTOF
Titel E Sachliteratur
Titel F Repetition og eksamenstræning

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Modernes Leben EKSAMENSSTOF

Modernes Leben

Forløbet omhandler det moderne menneskes liv samt de faktorer, der er af afgørende betydning herfor. Hovedtemaet omhandler således undertemaer som kærlighed, beskæftigelse, stress, identitet samt forholdet mellem forestilling og realitet - dette gennem arbejdet med forskellige tekster. Gennem dette første forløb trænes fortrinsvis elevernes læse- og lytteevne, samt tekstgengivelse og almen tekstanalyse. Sideløbende trænes elevernes mundtlige og skriftlige sprogproduktion.

Læste tekster:
1: Karen Duve: ´Taxi´, uddraget ´Warum wird man Taxifahrer?´: 2015
2: Karen Duve: ´Taxi´, uddraget ´Einen Freund haben oder lieber nicht?´: 2015
3: Milena Moser: ´Der Ausflug´, novelle: 1993
4: Leonhard Thoma: ´Der Hundetraum´, novelle: 2001
5: Axel Hacke: ´Der Bettler´: novelle: 2004
6: Alina Bronsky: ´Reset´: novelle: 2012
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Märchen EKSAMENSSTOF

Vi undersøger de tyske eventyrs fortryllende verden. I forløbet studeres eventyrets oprindelse, væsentligste karakteristika og typiske opbygning. Tekstmaterialet består af udvalgte eventyr fra: Der Zauberspiegel, Tyskforlaget (2006). Først fokuseres på folkeeventyr, senere kunsteventyr. Forløbet afsluttes med at eleverne ser eventyrfilmen ´Krabat´ af Marco Kreuzpaintner: 2008.

Tekstmateriale:

1:´Einleitung´ baggrundsmateriale om eventyrets væsentligste karakteristika og historie
2: Brødrene Grimm: ´Brüderchen und Schwesterchen´, eventyr: 1819
3: Ludwig Bechstein: ´Das Märchen vom Schlaraffenland´, eventyr: 1857
4: Karl Hermann Roehricht: ´Libella´, eventyr: 1980
5: Roland Kübler: ´Der Zauberspiegel´, eventyr: 1986
6: Roland Kübler: ´Der Gesang des Wales´: eventyr: 1986


Supplerende materiale:
1: frausonnig.jimdo.com: ´Was sind die Merkmale eines klassischen Marchens?´ Klip fra Youtube.
2: Marco Kreuzpaintner: ´Krabat´: film: 2008
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
En lille eksamensopgave 08-10-2020
Das Märchen vom Schlaraffenland 11-11-2020
Eneas ´Bildungsreise´ 26-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Die DDR und das geteilte Deutschland EKSAMENSSTOF

DIE DDR UND DAS GETEILTE DEUTSCHLAND

Formål:
Forløbets overordnede formål er at give eleverne et indblik i forskellige aspekter af DDR og datidens opdelte Tyskland. Eleverne skal særligt trænes i forståelse og gengivelse af de forskellige problematikker som gjorde sig gældende for de tyskere, som måtte leve med konsekvenserne af det opdelte Tyskland. Mod afslutningen af forløbet skal eleverne således kunne fremføre og diskutere de væsentligste aspekter fra de læste tekster omkring emnet. Særlige fokuspunkter for tekstlæsningen er tekstforståelse, - gengivelse, person- og miljøkarakteristikker samt træning i litterær analyse. Eleverne skal ligeledes trænes i at udvælge relevante citater fra en tekst, som kan bruges i en eksamenssituation. Gennem hele forløbet trænes elevernes evne til selvstændigt at præsentere en tekst - dette med tanke på eksamen. Et overordnet mål for hele forløbet er at sikre den fortsatte progression - både mundtligt og skriftligt.

Indhold:
Forløbet tager sit afsæt i elevernes forforståelse omkring DDR og det delte Tyskland. Herefter arbejdes med Muren/opdelingen af Tyskland i tiden efter 2. verdenskrig. Dokumentaren fra Deutsche Welle belyser dette yderligere. I næste del af forløbet fokuseres særligt på livet i DDR. Digtet Das Ende Der Kunst giver indsigt i datidens censur. Filmen Das Leben Der Anderen skildrer flere af de ovennævnte forhold, og gennem arbejdet med denne opnår eleverne derfor en bredere forståelse af emnet.

Metode:
Individuelt arbejde
Par-arbejde
Gruppearbejde
Klassedialog/diskussion


Materiale:

1: Marlies Menge: Liebe Zwischen Ost Und West, novelle (1972)
2: Deutsche Welle: Eingemauert - Wie Die Innerdeutsche Grenze Wirklich War, dokumentar (2009)
3: Heinz Rein: Im Gebüsch, novelle (1976)
4: Rainer Kunze: Das Ende Der Kunst, digt (1969)
5: Christa Moog: Es ist 15 Uhr, novelle (1976)
6: Ukendt: Die Bespitzelungsmethoden der Stasi, oversigt over metoderne til overvågning.
7: Florian Henckel von Donnersmarch: Das Leben Der Anderen, film (2006)

Supplerende materiale:
1: Fra Youtube: Simpleshow erklärt den Fall der Berliner Mauer

Tilladte elektroniske hjælpemidler:
Gyldendals Røde Ordbog
Ordbogen.com
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Eksamenstræning 16-12-2020
Virtuelt modul 17/12 17-12-2020
Virtuel tysk 5/1-21. Die Innerdeutsche Grenze 05-01-2021
Virtuel tysk 7/1 07-01-2021
Virtuel tysk 12/1 12-01-2021
Virtuel tysk 14/1 14-01-2021
Virtuel tysk 19/1 19-01-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Die 30ér Jahre und Napola EKSAMENSSTOF

DIE 30ÉR JAHRE UND NAPOLA

Forløbet har til formål at give eleverne en forståelse af en række problematikker som gjorde sig gældende i 30érnes Tyskland. Tekster omhandlende bogafbrænding, Hitler-Jugend, propaganda, og jødernes svære betingelser udgør forløbets materiale. Forløbet afsluttes med arbejdet med filmen Napola. De læste tekster dækker således et bredt tematisk felt, der giver eleverne mulighed for at diskutere og sammenligne de forskellige tekster ved en eventuel mundtlig eksamen. Centralt for tekstlæsningen står analyse, fortolkning og perspektivering.

Læste tekster:
1: Erich Kästner: Bücherverbrennung am 10. Mai 1933, beretning
2: Ukendt: Erziehung, Werbe- und Beitrittserklärung der Hitler-Jugend, 1934, historisk materiale
3: Herybert Menzel: Braune Kolonnen, digt, 1933
4: Bertolt Brecht: Die Ballade von der Judenhure Marie Sanders, digt, 1935
5: Bertolt Brecht: Die Jüdische Frau, novelle, 1938
6: Inge Scholl: Die weisse Rose, novelle, 1947
7: Andreas Springer: Napola - eine Einführung, introducerende materiale til filmen
8: Dennid Gansel: Napola - ´Elite für den Führer´, film: 2004
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Kalter Vollzug - eksamensopgave 03-02-2021
Selvstændig analyse 05-04-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Sachliteratur

I forløbet arbejdes med sagprosa omhandlende Berlin samt en nytårstale af Angela Merkel. Analyseværktøjer samt generel introduktion er fra bogen Gattungen af Helle Egendal, Gyldendal (2016).

Læste tekster:
1: Helle Egendal: Merkmale der Sachlitteratur (fra Gattungen)
2: Helle Egendal: Das Rhetorische Pentagram (fra Gattungen)
3: Ernst Reuter: Schaut auf Diese Stadt, tale, (1948)
4: Annett Meiritz/Christoph Sydow: Berlin Erinnert, Berlin Jubelt, artikel (2014)
5: Angela Merkel: Die Neujahrsansprache 2016, tale (2016)

Sideløbende har eleverne arbejdet med grammatik samt mundtlig og skriftlig sprogproduktion.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer