Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Ditte Loldrup Nielsen
Hold 2020 Id/2hf3vhf Id2 (2hf3vhf Id2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Flagfootball og aerobt arbejde
Titel B Badminton og fysiologi
Titel C Hip hop og idrætshistorie
Titel D Træningsprojekt og sundhed
Titel E Virtuel yoga og sundhed 2
Titel F Opsamling og repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Flagfootball og aerobt arbejde

KERNESTOF
Læst stof:

B - for bedre idræt s. 67-90

Fokuspunkter:
Eleverne skal opnå tekniske og taktiske færdigheder inden for fodboldspillet, for derved at opnå en forbedret præstation. Derudover er der særligt fokus på anaerobe intervaltræningsøvelser og aerobe træningsøvelser, som kobles til teorien.
Konditionen testes med en Cooper løbetest og bip test, hvorefter resultaterne sammenlignes.

Teknisk:
- Kasteteknik
- Gribe-teknik i bevægelse
- Forsvarsbevægelser med fokus på benarbejde og "tackling" af flag.
- Angrebsbevægelser: spinmove, hastighedsændring, retningsændring

Taktisk:
- Forsvarsprincipper
- Angrebsprincipper, udarbejdelse af playbook

Teoretisk:
- Aerobe processer og træning
- Arbejdskravsanalyse


Skriftligt arbejde:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Opsamling og repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer