Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Annette Schultz Petersen
Hold 2020 MA/3g3vhf3hhx MA1 (3g3vhf3hhx MA1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Mere om funktioner
Titel B Integralregning
Titel C Vektorfunktioner
Titel D Differentialligninger
Titel E QED - det er sandt
Titel F Funktioner af to variable
Titel G Forberedelsesmaterialet
Titel H Normalfordeling og mere lineær regression
Titel I Repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Integralregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Vektorfunktioner

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Differentialligninger

Vi har også arbejdet med historisk matematik ved at arbejde med kilden side 5-7 i:
Kristian Danielsen og Henrik K. Sørensen: Vækst i nationens tjeneste, hvordan Verhulst fik beskrevet logistisk vækst, Matematiklærerforeningen 2014. Herunder også modellering af befolkningstal i 1800-tallet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E QED - det er sandt

Diskret matematik. Forskellige typer af beviser. Ræsonnement.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Funktioner af to variable

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Forberedelsesmaterialet

Forberedelsesmaterialet om differensligninger. Diskret matematik. Forløbet opgives ikke til mundtlig eksamen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Normalfordeling og mere lineær regression

Normalfordelingen, residualer og konfidensinterval for hældning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Repetition

Bevis for differentiation af produkt og opsamling på kernestof.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer