Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Fysik B
Lærer(e) Jørn Skoven Pedersen, Tommy Steindorff Jacobsen
Hold 2020 Fy/3g3vhf Fy2 (3g3vhf Fy2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Ellære
Titel B Kernefysik
Titel C Atomfysik
Titel D Mekanik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel D Mekanik

Bevægelse med konstant hastighed og konstant acceleration, Newtons love, arbejde og energi, tryk og opdrift
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer