Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Andreas Hauervig
Hold 2020 fy/abcm (1abcm fy, 1abcm fy-øv1, 1abcm fy-øv2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Energi
Titel B Astronomi/kosmologi
Titel C Tematisk forløb: Kriminalteknisk fysik
Titel D Radioaktivitet
Titel E Løse ender (Covid-19 opsamling)
Titel F Repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel D Radioaktivitet

Radioaktivt henfald (de tre henfaldstyper)
Radioaktiv stråling
Henfaldsloven (henfald, aktivitet og halveringstid)
Stoptykkelse af bly (gammeastråling)
Henfaldskæder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Repetition

Opsamling og tydeliggørelse af de sammenhænge, der har lidt under den virtuelle undervisning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer