Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Thorsten Høgh Jørgensen
Hold 2020 fy/e (1e fy, 1e fy-øv1, 1e fy-øv2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb#1 Energi
Titel B Forløb#2 Jorden universet og alt det der.
Titel C Forløb#3 Bølgelære
Titel D Forløb#4 Repetition og eksamens spørgsmål

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Forløb#3 Bølgelære

Orbit C 3. udg. 1. oplag: side 76 til 91 + 94 til 103 + 134 til 136 + 138 til 143 + 172 + 177 til 188

Beskrivelse af bølger, diffraktion, interferens, refleksion, brydning, total refleksion.
Journaløvelse om refleksion og brydning (virtuelt).

Lys, gitterligningen, spektre og Bohrs atommodel for brint.
Journaler: "lasere og gitre", "kviksølvs spektrum" og "Lydens hastighed".

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer