Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Tommy Steindorff Jacobsen
Hold 2020 fy/rs (1rs fy, 1rs fy-øv1, 1rs fy-øv2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Energi i hjemmet og samfundet
Titel B Bølgelære
Titel C Kosmologi
Titel D Vores eget solsystem - og andre

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Energi i hjemmet og samfundet

Energi og effekt, termisk energi og varmefylde for vand samt faste stoffer, kalorimetri, grøn energi og energiopbevaring - herunder begrebet energitæthed, nyttevirkning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Bølgelære

Grundlæggende begreber fra bølgelære (bølgelængde,frekvens,......)
Derudover miniforløb om optik (samle/spredelinser, langsynethed/nærsynethed)
Interferens og det optiske gitter, kort om lyd og lydens hastighed i luft samt lyd til afstandsbestemmelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer