Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Latin C
Lærer(e) Merete Christensen
Hold 2020 la/2abc (2abc la)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introforløb Carpe Diem
Titel B Cæsar: "Gallerkrigen"
Titel C Catul
Titel D Ovid
Titel E Repetition og eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introforløb Carpe Diem

Introforløb, hvor holdet hører om fagets indhold og krav - indledende quizzer, øvelser og lege.
Introduktion af Latinsk Dansk ordbog og Perseus Latin Study word tool
Repetition af kasuslære og rækkefølgen i sætningsanalyse.
Læsning af konstruerede begyndertekster på latin:
Margit Kiil Jørgensen, Carpe Diem, side 5-17, Modtryk 2006
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel B Cæsar: "Gallerkrigen"

Cæsar "De bello Gallico"                   3,1 ns
Gennem historisk læsning og BBC-dokumentar forstår eleverne, hverm Julius Cæsar var som hærleder og hans rolle som hersker i Rom. Fokus på Gallerkrigen betyder, at krigsstrategien i Slaget ved Alesia, Vercingetorix som karakter, de galliske druiders status, floden Rubicons betydning og Cæsars politiske rolle og død står centralt.

Statarisk læsning:
Fra "Gallerkrigen" er der læst              : 1,1 ns (statarisk)
C. Julius Caesar, "De bello Gallico"
Kapitel 1. 1. 1-3                                                     0,3 ns
Kapitel 6. 14. 1-6                                                   0,5 ns
Kapitel 6. 21. 1-4                                                   0,4 ns

Kursorisk læsning:
C. Julius Caesar, "De bello Gallico"  7.4.1-30 og 7.27-28.5 fra Christensen & Tortzen: "Florilegium", Gyldendal 2003
Kapitel 18: "Vercingetorix" side 44-45                1 ns
Kapitel 19 "Cæsar som enehersker" side 46-47 0,9 ns

Supplerende læsning:
Susanne Høeg: Carpe Diem, s. 17, 19, 22-25, 33-37
Jo Hermann, "Latinsk grammatik" § 134-135 § 14.6.5. og 14.6.6.
Mikkel Larsen: "Cæsar overvinder gallerne", Tidsskriftet Historie 2, 2011, side 14-23'
Goscinny & Uderzo: "Asterix Iter Gallicum" + "Asterix Gallien rundt" s.1-8 ca. 2,5 ns latin
Simon Laursen: "Cæsar" http://klassisk.ribekatedralskole.dk/personer/caesar/caesar.htm
Sådan udtales "Gallerkrigen" 1.1.1-3: https://www.youtube.com/watch?v=Forgq8ooePs
Eget materiale: "Gallerkrig 1.1 Instrumentel ablativ.docx"
Simon Laursen: "Ablativ" http://klassisk.ribekatedralskole.dk/sprog/latsprog/syntax/ablativ.htm
Eget materiale: "Merete fortæller om Ablativ.mp4"
Eget materiale: "Cæsar 6 14.1 og 2.mp4"
"Cæsar 6 14.3-4.mp4"
"Cæsar 6 14. 4b-4c.mp4"
Jo Hermann: Latinsk Grammatik § 14.6.5 og 14.6.6 om absolut ablativ.
Jo Herman Latinsk grammatik § 15.10 om oratio obliqua og § 13.8 om infinitiv med akkusativ.
DR2, 2009: Julius Cæsar. Cæsar, 100-44 fK. 59 min. http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=c%C3%A6sar&orderby=title&SearchID=cb9b355f-5bef-4fc1-b01e-6d47fc8847ee&index=6
Perseus 4.0: Commentarius, C. Julius Caesar, De bello Gallico
Paralleloversættelse: Koch, Joh. B: Cæsars gallerkrig 1942, side 1, 102-3, 174-175, 230-31.

Den døende galler, Capitol-museet, Rom, http://klassisk.ribekatedralskole.dk/steder/rom/capitolium/museer/doendegaller/doeendegaller.htm
Galler dræber sin hustru, Nationalmuseet i Rom http://klassisk.ribekatedralskole.dk/steder/rom/museer/altemps/gallere/gallere.htm
I modulet bruger vi 52 minutter på at se BBC-filmen: "Romerrigets storhed og fald 2: Cæsar" fra DR2 om Cæsar og Gallerkrigen:
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel C Catul

Catul     3,8 ns
Introduktion til Catuls forfatterskab og hans placering i samtiden i forhold til Cæsar og kejser Augustus. Oplæsning, syntaktisk og morfologisk analyse og oversættelse - placering af teksterne i forhold til deres kulturelle samtid og vores nutid.

Kernetekster
Statarisk læsning:
Høeg og Hindsholm: Catul, Modtryk:, 2016
• S. 8-9,             Catul 51,.  0,6 ns
• S. 10,              Catul 70,.0,2 ns
• S. 29-30,         Catul 5, ,0,6

Kursorisk læsning:
Eget materiale: Catul 109 0,3 ns
                         Catul 93 0,1 ns
                         Catul 87 0,4 ns
                         Catul 2   0,5 ns
                         Catul 7 0,3 ns
                         Catul 8 0,6 ns
                         Catul 48 0,2 ns

Supplerende stof:
Kristoffer Maribo, Catul, Den store Danske https://denstoredanske.lex.dk/Catul
Catul 70 i oversættelse af Axel Juel fra 1937: fra http://klassisk.ribekatedralskole.dk/personer/catul/70.htm
AP Minigrammatik http://old.thisted-gymnasium.dk/klassiker/Ap%20minigrammatik%202013-2.pdf
Oversættelser af Catuls digt nr. 5 af Axel Juel (1937), Otto Gelsted (1960-erne) fra Catul, Digte, Reitzels forlag, København, 1997 og Vilhelm Andersen (1897) hentet fra http://klassisk.ribekatedralskole.dk/personer/catul/05.htm
Eget materiale: GAJUS VALERIUS CATULLUS.pdf
DR tv, dokumentar. Julius Cæsars vej til magten, 2020

Grammatik:
Susanne Høeg, Catul God latin Modtryk 2019 side 19-21 (modus, konjunktiv, imperativ, diatese, ledsætninger i konjunktiv, pronominer, adjektiver og substantiver. Sepatrativ ablativ, lokativ ablativ, instrumentel ablativ. Prisens genitiv. Imperativ


I den virtuelle undervisning laver eleverne en del mundtlige afleveringer med indtalte analyser og oversættelser på ScreenCasts
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel D Ovid

Ovid                                                                              3,2 ns
Christensen og Torzen: Florilegium, Gyldendal, 2003
s. 26, Pygmalion, Metamorfoserne, 10. bog 238-297, 2,0 ns (statarisk)
Amores 1.9:                                                                  1,2 ns (kursorisk)

Supplerende stof
DR2, 2002: Romerriget (1), Orden af kaos: Romerrigets historie, 1. årh. Kejsertiden.
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=ovid&orderby=title&SearchID=8cd17091-1418-47b3-a1fc-26a674c80ec9&index=3
Eget materiale: Pygmalion oversættelse og kommentar.docx med introduktion til den romerske forfatter Ovid og hans myte om sagnkongen Pygmalion, der skabte en elskerinde af elfenben. Materialet rummer arbejdsspørgsmål til tekstafsnittene, diskussionsspørgsmål, øvelser, forklaring af retorik mm.

Susanne Høeg, "Augustus + basisgrammatik" Modtryk, 2019, side 4-8, 10-13, 16-17 og 22-23.
Eget materiale: "Pygmalion lektion 2.mp4", "Pygmalion lektion 2", ”Ap minigrammatik 2013-2.pdf”, ”Sætningsanalyse, skridt for skridt.pdf”, ”Pygmalion Gloseliste 1”, ” Ablativ.mp4”, ”Pygmalion lektion 3.mp4”, ”Pygmalion Lektion 3”, ” Sætningsled tegn forklaring.docx”, ” Pygmalion Latin C Lektion 4.docx”, ”Infinitte verbalformer”, ”Participier”.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Repetition og eksamensforberedelse

Tekstuddrag fra pensum fordeles mellem eleverne individuelt, og de fremlægger for lærer eller klassen, så morfologisk, syntaktisk analyse og oversættelse repeteres. Grammatik som absolut ablativ, aci , infinitte verbalformer mm repeteres.

Eksamenskrav og prøveform gennemgås, og eleverne præsenteres for et prøve-eksamensspørgsmål, så de kan se, hvordan spørgsmålene kan se ud til eksamen.
De faglige mål repeteres, og  der læses et uddrag fra Æneiden som perspektivtekst i prøveeksamensspørgsmålet, Eget materiale: "Om Vergil"
Vergil: Æneiden IV bog v. 68-98
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer