Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Nat. faggruppe -
Lærer(e) Hans Henrik Bøg Holme, Helle Ullmann Hansen, Jeppe Larsen Bartholomæussen
Hold 2020 nf/q (1q nf-bi, 1q nf-bi øv1, 1q nf-bi øv2, 1q nf-ge, 1q nf-ge øv1, 1q nf-ge øv2, 1q nf-ke, 1q nf-ke øv1, 1q nf-ke øv2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A 1-Hvorfor er vand vigtigt
Titel B Hvad er det gode liv?
Titel C Særfagligt biologi - genetik
Titel D Hvorfor taler alle om klima
Titel E Afsluttende projekt

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A 1-Hvorfor er vand vigtigt

Kemi
Litteratur: NF-grundbogen, Anders Grosen, Lotte Jacobsen, Anemette Vestergaard Witt, Lindhardt og Ringhoff s. 25-29, 35-37, 48-51, 74, 84-91
Nøgleord: Grundstoffer, det periodiske system, elektronskal model, ædelgasreglen, metaller, ikke -metaller, molekyle-, struktur- og elektronprikformel, simpel- og sammensatte ioner, salte, opløselighed, fældningsreaktioner, vands hårdhed, tilstandsformer, hårdt vand, molekyleforbindelser, reaktionsskema, navngivning, polaritet, elektronegativitet, elektronparbinding

Laboratorieøvelser:
- Saltes opløselighed
- Saltindhold i havvandBiologi

Litteratur:
NF-grundbog: 21-23, 79-81, 87-91,
Biologi i udvikling, Marianne Frøsig m.fl. Nucleus. side: 17-21, 23-28, 134-138,
PDF:
- Vandløb og forurening (Biologi til tiden s. 132-137)
- Søen (Biologi C + B, s. 253-257)
- Planter og fotosyntese (Biologi til tiden, s. 120-123)
- Aktuel naturvidenskab – Mellemkødet sladrer om skadelige kemikalier

Fagligt indhold:
- Cellers opbygning
- Membrantransport (diffusion, osmose, aktiv transport)
- Fotosyntese og respiration
- Økosystemer og energi i økosystemer
- Livet i et vandløb
- Konsekvenser af forurening med organisk stof i vandløb
- Forurening med nærringsstoffer til søer
- Hormonforstyrrende stoffer

Øvelser:
- Mikroskopering af celler
- vandløbsundersøgelse
- Osmose i kartofler
- Fotosyntese hos vandpest

Geografi
Litteratur: NF-grundbogen, Anders Grosen, Lotte Jacobsen, Anemette Vestergaard Witt, Lindhardt og Ringhoff s. 11-19, 65-74, 76-78, 81-83
Vigtige fagbegreber: fortætning, fordampning, dugpunktskurve, konvektionsregn, frontregn, kold- og varmefront, stigningsregn, luftfugtighed, vandets kredsløb, grundvand og grundvandsdannelse, nitratforurening, pesticidforurening, vandbalanceligning, porøsitet, permeabilitet

Øvelser:
- skydannelse og dugpunkt
- vandløbsopmåling og nitrat
- jordtypers permeabilitet og porøsitet
- jordens omkreds
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Hvad er det gode liv?

Kemi
Litteratur:
NF-grundbogen s. 51-57, 84-88, 110-112, 123-128, 132-133

Nøglebegreber: Kulhydrater, protein, fedt, glycerol, fedtsyrer, fedtstoffers opløselighed, polaritet og elektronegativitet, mængdeberegninger, stofmængde, mol, molar masse, stofmængdekoncentration, KRAM, alkohol, ethanol

Laboratorieøvelser:
- Sukker i sodavand
- Fra bagepulver til salt
- Fedt i chips
- Opløselighed af alkoholer, madolie, ...Biologi

Litteratur:
NF-grundbog: 110-114, 116-119,
Biologi i udvikling: 95-97, 127-128,
PDF:
- Diabetes (Biologi til Tiden s. 33)
- Kondition (Biologi C + B, s. 80-81)
- Nervesystemet og rygning (Biologi til Tiden, s. 51-62)

Fagligt indhold:
- Kostens bestanddele (kulhydrater, fedt og protein)
- Fordøjelsessystemet
- Enzymers opbygning og funktion
- Blodsukkerregulering og diabetes
- Energiforbrugsberegning og energibalance
- Lungerne og blodkredsløbet
- Kondition og kondital
- Aerob og anaerob energistofskifte
- Nervesystemets overordnede opbygning
- Nikotins indvirkning på nervesystemet

Øvelser:
- Konditest – steptest
- Blodtryksmålinger - I hvile og efter arbejde
- BlodsukkermålingerGeografi
NF-grundbogen s. 94-109, 196-197
Naturgeografi C: 66-74, 153-157, 159-171
Mad til milliarder: 18-19, 82-93 (udvalgte afsnit)
Mennesket og naturvidenskaben s. 205-207

Vigtige begreber:
klimazoner, plantebælter, hydrotermfigur, den grønne revolution, migration, urbanisering, Dødsrate, fødselsrate, naturlig befolkningstilvækst, befolkningspyramide, demografisk transition, Middellevetid, restlevetid, KRAM-faktorer, Produktion, naturgrundlag, bæredygtighed

Øvelser:
- Karse og klimazoner
- øvelse med historisk atlas
- fødselstal og stamtræer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 53 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Hvorfor taler alle om klima

Kemi
Litteratur:
Mennesket og naturvidenskaben s. 14-16, 68-71
Isis C, Systime: s. 44-51
Global opvarmning afsnit 2.8

Nøglebegreber: Råolie, gas. kul, raffinering, alkaner, alkener, navngivning, fuldstændig og ufuldstændig forbrænding, kogepunkt, biobrændstof, fotosyntese, plast (PE, PVC, termo- og hærdeplast)

Laboratorieøvelser:
- Destillation af råolie
- Fremstilling af bioplastBiologi

Litteratur:
NF-grundbog: 157-160
Biologi i udvikling: 26-32
PDF:
- Bioethanolproduktion – Fra etisk Råd
- Fremtidens planteforædling – Hvordan CRISPR bringer os tættere på nye afgrøder
- CRISPR-teknikken – to eksempler på genmodificerede afgrøder – fra Etisk Råd
- Lamarck og Darwin (Genetikbogen s. 106-11)
- Fremtidens biodiversitet – Aktuel naturvidenskab
Link:
- http://evolution.dk/evolution/biologisk-evolution/naturlig-selektion/index.html
Film:
- Klimakrisen – de hårde facts
- Biodiversitetskrisen – de hårde facts

Fagligt indhold:
- Kulstofkredsløbet
- Bioethanolproduktion, herunder gæringsprocessen og enzymatisk nedbrydning.
- DNA
- Proteinsyntesen
- Genmodificering via CRISPR
- Evolution – forskel på Lamarck og Darwins teorier
- Selektion og mutationer
- Biodiversitetskrisen og globalopvarmning

Øvelser:
- Gæringsforsøg (hjemmeforsøg)
- Rovdyr-byttedyr med bønner og bestik
Geografi
Litteratur:
Nf-grundbogen s. 137-142, 147-152, 168-169, 172-180
Alverdens geografi s. 201-205, 225-228,

Vigtige begreber: Ind- og udstråling, drivhuseffekt, drivhusgasser (vanddamp, kuldioxid, methan, lattergas, CFC), tilbagestråling, absorption, strålingsbalance, albedo, oliedannelse, pladetektonik, alternativ energi, klimaændringer

Øvelser:
- albedoforsøg (demoforsøg)
- stens porøsitet (demoforsøg)
- grønlandspumpen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Afsluttende projekt

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer