Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Nat. faggruppe -
Lærer(e) Helle Ullmann Hansen, Karen Inge Taasti, Simon Hamborg
Hold 2020 nf/vhf (1vhf nf-bi, 1vhf nf-ge, 1vhf nf-ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A 1 Hvorfor er rent vand så vigtigt?
Titel B 2 Hvad er det gode liv?
Titel C 3 Hvorfor taler alle om klima?

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A 1 Hvorfor er rent vand så vigtigt?

Øvelser i geografi:
- Skydannelse og dugpunkt
- Vandløbsopmåling (Vandføring og nitrat)
- Vands bevægelse i forskellige jordtyper

Øvelser i biologi:
- Fotosyntese og BTB
- Vandløbsundersøgelse

KEMI  

NF- grundbogen:

Kapitel 2
Kemi: 35-37: ioner og ion-forbindelser (salte), 48-57: afstemning af reaktionsskemaer, mængdeberegninger, beregning af masse.

Kapitel 3
Kemi: 84-87: vand, ioner, polaritet og elektronegativitet.

Basiskemi C:

Kemi: 11-15 og 23-26:atomets opbygning, Det periodiske system, molekylers opbygning, afstemning af reaktionsskema.
Kemi: 41-44: Ionforbindelsers egenskaber.
Kemi: 104-105: stofmængdekoncentration.

Øvelser i kemi:

Bygge-øvelse (molekylers rummelige opbygning) (journal)
Opløselighed af salte (letopløselige- og tungtopløselige salte) (journal),  
Opvarmning af Natron (mængdeberegning samt ioner og molekyler) (rapport),  
Indholdet af natriumchlorid i en vandprøve (titrering og brug af formlerne: n = c • v og m = M • n) (rapport)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 49 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B 2 Hvad er det gode liv?

Øvelser i geografi:
- Karse og klima
- Levevilkår i verden - to lande
- Historisk atlas
- Befolkningspyramider i Excel

Øvelser i biologi:
- kostanalyse
- nedbrydning af fedtstoffer

KEMI  

NF-grundbogen:

Kapitel 4
Kemi: 124-135: ethanol (alkohol), gæringsprocessen, omsætning af ethanol til ethanal og videre til eddikesyre, navngivning af organiske stoffer, funktionelle grupper, syrer og baser, stofmængdekoncentration, formel og aktuel koncentration, pH-skalaen og beregning af pH.

Basiskemi C  

122-126: alkaners opbygning og navngivning
132-134: Alkeners opbygning og navngivning
167-170: syre-basetitrering.
De tre største syndere – sukker, salt og fedt: https://www.netdoktor.dk/sundhed/fakta/sukker_salt_fedt.htm (elevoplæg).

Øvelser i kemi:
Eddikesyreindholdet i husholdningseddike (titrering og brug af formlerne: n = c • v og m = M • n) (rapport)
Bestemmelse af sukkerkoncentrationen i sodavand (brug af standardkurve) (rapport)
Saltindholdet i chips (titrering og brug af formlerne: n = c • v og m = M • n) (rapport)  


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 48 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C 3 Hvorfor taler alle om klima?

Øvelser i geografi:
- Albedo
- Indstrålingsvinkel
- Hvordan opstår vinde?
- Grønlandspumpen
- Olies migration
- Vandstandsstigning (to småforsøg)

Øvelser i biologi:
- blodtypebestemmelse
- smittespredning
- DNA i jordbær

KEMI:

NF-grundbogen:
Kapitel 5:
142-144: Navngivning af uorganiske molekylforbindelser
164-169: Forbrænding af henholdsvis bioethanol og benzin

Basiskemi C:
127-131: Alkanernes egenskaber - både fysiske og kemiske egenskaber
173-185: oxidation og reduktion, spændingsrækken, oxidationstal og afstemning af redoxreaktioner.

Øvelser i kemi:
Reduktion af kaliumpermanganat (demonstrationsforsøg)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 44 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer