Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Merete Christensen
Hold 2020 ol/3d (3d ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Kunst
Titel B Homér: Odysséen
Titel C Demokratiforløb
Titel D Filosofi
Titel E Rom
Titel F Filosofi og repetition
Titel G Evalueringssamtaler

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Kunst

Klassen fortæller om ønsker og forventninger til faget og introduceres for fagets indhold og krav,
Derefter gennemgås græsk og romersk skulpturkunst ud fra
Brian Andreasen, Paideia, side 47-53
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Homér: Odysséen

Gennemgang af
Homer, Odysseen, 6.-9. sang + uddrag af 23. sang
Brian Andreasen, Paideia, side 11-13 + 16-17 + 22-30
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Demokratiforløb

Kernestof: Thukydid: Perikles´ gravtale, Thukydids historie, Bog 2. 35-46

Supplerende stof: se nedenfor.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Rom

Kernestof:
Plinius' brev til Tacitus og Plinius' brev til Tacitus (VI, 16).
Catuls digt nr. 51
Senecas breve til Lucilius nr. 47, 54, 41

Supplerende stof:
Brian Andreasen: Paideia side 224-234 om Catul
side 121 midt til side 122 + 159-163 om den romerske filosof, Seneca og hans filosofiske retning: Stoicismen.
Se i øvrigt nedenfor.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Filosofi og repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer