Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Helle Severinsen Frandsen
Hold 2020 ol/e (3e ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro og mytens fascination
Titel B Homer
Titel C teater
Titel D filosofi
Titel E kunst

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Intro og mytens fascination

Intro: elevintroduktioner til forskellige områder og personer fra antikkens Grækenland og Rom

Mytens fascination:
"Hvorfor fascineres vi af antikkens myter"?

Johnny Thiedecke, Græsk-romersk religion, Pantheon 2017 side 6-9, 15-23, 32-33, 10-11 og 42-45:
Introduktioner til græsk og romersk religion, myte- og ritualteori
Læsning af kernetekster:
Hesiod Theogonien v. 116-206, 211-232, 453-506 og 565-616 (V. Lene Andersen og gengivet hos Thiedecke)
Platon uddrag af Timaios om skabelse (gengivet hos Thiedecke side 32-33)
Livius, Et romersk pagtsoffer fra Roms ældste historie III,  (gengivet hos Thiedecke side 44-45)

Perspektivtekst: Stephen Fry Mythos og Goethes Prometheus
Teater: Sigurd fortæller
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Homer

Græsk kernetekst:
Homers Odysse ved Otto Steen Due: 1. sang vers 1-87, 8. sang vers 1-23 og 572-586, 9. sang og 11. sang vers 1-224 og 568-640.
Romersk kernetekst: Vergils Æneide ved Due, 1. sang vers 1-33 og 6. sang vers 486-805

Perspektivtekst: Willy Kyrklund, Polyfem forvandlet. Uddrag i I guders og heltes spor, tekst 15
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D filosofi

Forløbet har haft fokus på den demokratiske samtale og demokratiske udfordringer og på  Platons og Senecas filosofi.
Græsk kernetekst: Platons Alkibiades i ny oversættelse, 103a-117b og 124b-135e (1-12 og 19-31)

Romersk kernetekst: Seneca brev 44+47 til Lucilius


Perspektiv: Henleys digt Invictur og artikel: Filosof, uoplyste borgere bør ikke have stemmeret.

Baggrund i Paideia side 137-138, 142-154, 160-163.
Youtubevideoer om Hulelignelsen og stoicismen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E kunst

Kristina Bonde: Græsk arkitektur, Meloni; sider: 26-39, 41-47, 51-59

Forløbet har været fokuseret på at åbne øjnene for den samtale om udtryk of værdier, arkitekturen lægger op til.

Der har været et innovations- og formidlingsprojekt tilknyttet. Fokus på samspil med historie.

Perspektiverende gåtur i Hobro
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer