Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Louise Damholt Nielsen
Hold 2020 ps/2q (2q ps)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til psykologien
Titel B Lille menneske - udvikling og udfordringer
Titel C Motivation og Læring
Titel D Ondskab
Titel E Krop, køn og identitet

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til psykologien

Eleverne bliver introduceret til de forskellige psykologiske retninger, samt psykologisk metode. Der introduceres til  

Retninger:
psykoanalyse, behaviorisme, evolutionær psykologi, eksistentiel og humanistisk psykologi, kognitiv psykologi og socialpsykologi.

Metode:
Kvantitativ, kvalitativ, validitet - intern, ekstern, økologisk, reliabilitet, triangulering, spørgeskema, oberservationsundersøgelser, interview, eksperiment, induktion, deduktion, tvillingeundersøgelser, casestudie, tvær- og længdesnitsundersøgelser.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Lille menneske - udvikling og udfordringer

I dette forløb skal vi se nærmere på menneskets udvikling og hvilken rolle vores opvækst egentlig spiller i vores voksenliv. Der vil i dette forløb være fokus på begreber som udvikling, omsorgssvigt og resiliens.

Læst i psykologiens veje, 1. udgave:
Erikson: s. 73-75
Den moderne spædbarnsforskning: s. 80-81.
Daniel Stern: 82-96.
John Bowlby/Mary Ainsworth: 96-103.
Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt: 113-124.
Risiko og Resiliens: 132-139. (2. udgave)

Små cases til Eriksons teori (1 side)
"Du er grim og dum" af Lene Kjældgaard, BT.dk 15/12-2012 (4 sider)

DR1: Mød dit urmenneske - forældre og børn (afsnit 2:6) 44 min
Dokumentar: Er du mors lille dreng (1998) 41 min + mindre uddrag af Jørn som barn og teenager fra afsnit 2 og 3 (20min)
Dokumentar: Lisbeth Zornig: Min barndom i helvede (2012) 57 min

Supplerende videoer:
Konrad Lorenz - Science of animal behaviour (14 min) (https://www.youtube.com/watch?v=IysBMqaSAC8)
Harlow´s studies on dependency in monkey´s (6min) (https://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Motivation og Læring

Et hovedsageligt kognitionpsykologisk forløb der har fokus på motivation og læring. Eleverne arbejder med forskellige perspektiver på emnet, samt forskellige artikler og undersøgelser der belyser emnet. Gennem forløbet får eleverne ligeledes mulighed for at reflektere over egen motivation og læring.

Materiale:

Bøger:
”Psykologiens veje”: 166,199-207, 209-213, 245-248, 287-288, 399-409,
"Motivation" af Dorthe Ågaard (uddrag - kapitel 1-9) (28 s.)
”Undersøgelser i psykologi” af Charlotte Tieka Jensen og Katrine Quorning (Systime)
- ”Tror du, at du består eksamen?” (s. 38-41)
- ”Vil du have 100 kr. for at spille fodbold?” (s. 81-85)
- ”Multitasker du?” (s. 99-103)

”Psykologi - aktuelle teorier og nyere forskning” af Ulla Søgaard (Gyldendal, 2013) s. 91-94 (seligmans kognitive indlæringsteori)

Artikler:
”Vi unge er ikke narcissister, vi længes efter fællesskabet” Tor Rabøl Andersen, Politiken 18.01.2016
”Børn af forældre med lav uddannelse bruger mere tid foran skærmen” Johan Moe Fejerskov, Politiken 18.01.2016
”Hver 5. elev har svært ved corona-undervisning” Susan Grønbech Kongpetsak, SDU.DK 04-05-2020
"Drop ansvar for egen læring", Dorte Ågaard, Weekend-avisen, 11.nov. 2011 (2 s.)
"Fem bud fra forskningen: God og motiverende undervisning i skolen" Anne B. Olsen, 16. dec. 2013 (2 s.)

Videoklip:
Kulturel kapital: https://www.youtube.com/watch?v=gxGgbXXQqP0&fbclid=IwAR19D2120uoMyTb2WNOY6bUH5zs6bag7vEq_qmgqZ8vZULP62MpPTPjApts
"Kundskab eller kaos - Motivation" (3. afsnit), sendt på TV2, 2014 (5 s.)
"En film om hjernen" https://www.youtube.com/watch?v=vzjPFLBnEfQ (1 s.)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Ondskab

Dette forløb belyser hvorfor og hvordan mennesket under visse omstændigheder kan være ondskabsfulde. der er fokus på socialpsykologiske forklaringer, men også kognitive og personlighedsmæssige vinkler inddrages til belysning af menneskets adfærd og tænkning.

Socialpsykologiske perspektiver: gruppepsykologiske processer, social indflydelse, roller/rollekonflikter, holdninger, normer, konformitet (informativ og normativ), lydighed, fordomme og ledelse, betydningen af miljø samt kulturelle vilkår. mobning og digitale/sociale mediers indflydelse på mobning.

Personligheds og udviklingsmæssige årsager til ondskab samt genetiske/fysiologiske faktorers indflydelse er ligeledes inddraget.

Metodiske forhold er inddraget i form af kritisk vurdering af eksperimenter. (variable, reliabilitet og validitet).


Materiale:
- Psykologiens veje, Ole Shultz-Larsen 2008 s. 347-35o, 352-358, 361-365, 373-375 (fokus især på Asche, Milgram, Zimbardo, Sherif, roller og gruppepsykologiske processer)
- Psykologiens veje, Ole Shultz-Larsen 2008 s. 166-168 + Fra Celle til Selfie (social perception, stereotyper, stigmatisering, confirmation bias)
- Psykologiens veje, Ole Shultz-Larsen 2008 s 165-168 (top-down processer, kognitive skemaer og rosenthaleffekt)
- Psykologiens veje, Ole Shultz-Larsen 2008 s. 38-39 (den forsigtige og den risikovillige type)
- Leif Vind: ”Unge og risikoadfærd”, i bladet STOF, nr. 11, side 51-54 (2008) (2,5 s) (Emotionel tilgang - Stanley Hall, Kognitiv tilgang -Piaget/Elkind, Neuropsykologisk tilgang - Steinberg)
- Flemming Balvig: ”Kriminologi”, i: Koester & Frandsen (red.): Introduktion til Psykologi, Frydenlund, 2.udg. 2005 s. 930-931 (2 s.) (Matza: rationaliseringer/neutraliseringer + Hirschi: defekt socialisering)
- Psykologiens veje, Ole Shultz-Larsen, I-bog: Tajfels minimalgruppeeksperiment (1 side)
- Psykologiens veje, Ole Shultz-Larsen, I-bog: Mobning + digital mobning (2,5 side)
- Psykologiens veje, Ole Shultz-Larsen, I-bog: Ondskabens psykologi - Fravær af empati (Simon Baron-Cohen) (4 sider)
- Psykologiens veje, Ole Shultz-Larsen, I-bog: Ondskabens psykologi - Moralsk frakobling (A. Bandura) (4 sider)
- Psykologiens veje, Ole Shultz-Larsen, I-bog: Ondskabens psykologi - Zimbardo og virkelighedens fængsel (3 sider)

"14-årige Camilla bliver mobbet på nettet- Hvordan skal jeg stole på nogen igen?" (tv2.dk 19/3-2015) (2 sider)
"Psykologer kortlægger menneskets mørke personlighedstræk" af Janni Brixen, det samfundsvidenskabelige fakultet, 17/9-2018 (3 sider)
”Unge vil forsvare gruppen med deres liv” af Thomas Hoffman, Videnskab.dk, 23.03.2009 (3 sider)

Dokumentar: ”Class Divided” af Jane Elliott (17  min) https://www.youtube.com/watch?v=1mcCLm_LwpE&t=737s&ab_channel=FRONTLINEPBS%7COfficial

I alt: 55 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Krop, køn og identitet

I dette forløb skal eleverne arbejde med forskellige teorier og synspunkter på køn og kønsforskelle. Eleverne skal i forlængelse heraf arbejde med identitetsteori og strømningerne i det senmoderne samfund.

Psykologiens Veje: 284-286 (en flodbølge af muligheder, zappergenerationen, tvangen til at vælge)
288-289 (hvad er identitet?) 166-168 (social perception, stereotyper) 289-291 (krop, køn og identitet)
293-294 (Det multiple selv, identitet som et refleksivt projekt)

Psykologiens Veje, i-bog: Kønnet som biologi, kønnet som kultur, Undersøgelse: Om Kønsstereotyper, Sociale arenaer, roller og identitet, Thomas Ziehe: Livet i det senmoderne samfund
Fra Celle til Selfie, i-bog: Kønsidentitet, Anthony Giddens: Refleksiv selvidentitet

Uddrag fra DR dokumentaren: Når 2 køn ikke er nok
Tv2 dokumentar: Menneskedyret - afsnit 2, 2005 (CFU)

Gerlach, Christian: ”Det ved vi (ikke) om kønsforskelle i hjernen”, Videnskab.dk, 07 september 2017
Thomsen, Sara Maarup: ”Interkønnet, ciskønnet og queer: Kan du finde rundt i de 30 kønsbegreber?”, Kristeligt-dagblad.dk, 19. august 2016
Trudsø, Mette: ”Derfor gør vi vores piger til små prinsesser”, FEMINA, Aller Media, 23. apr. 2016
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer