Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Lise Colding
Hold 2020 re/2s (2s re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Verdens religioner i tal
Titel B Islam
Titel C Kristendom
Titel D Buddhisme
Titel E Etik. Organdonation

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Verdens religioner i tal

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Islam

FORLØB I ISLAM

Sidetallene nedenfor henviser til Jens M. Steffensen: Islam – fra beduinkult til verdensreligion, Systime 2001:

Islams oprindelse og historiske hovedtræk:
Side 8-17

Tro og praksis:
Side 24-27 og tekst 8 s. 72-73 om Dommedag (Koranuddrag)
Nyhed om Koranafbrænding i Malmø august 2020 https://www.dr.dk/nyheder/udland/uroligheder-er-brudt-ud-i-malmo-efter-afbraending-af-koranen

Filmklip: Abrahams hus (1:3) om Abraham, Ismael og Isak.

De fem søjler s. side 28-33 og tekst 15, 17, 18, 19, 20 (Koranuddrag og andre teksttyper om de fem søjler)
Klassens egne noter til de fem søjler i google docs: https://docs.google.com/document/d/10HkuAKndo8aMJllWE3JxJpI2qiOWiqO-9H1BwKa-RNU/edit

Kopi om overgangsritualer (fra religion.dk – leksikon)
Kopi om myte (fra Religion – en grundbog i livsanskuelser, Asger Sørensen m.fl. Gyldendal 1985)

Dokumentarfilm: Hajj - pilgrimsrejse til Mekka. BBC 2001.
Link til Kristeligt Dagblad "Selfies fra Mekka skaber debat" https://www.religion.dk/islam/2014-10-03/selfies-fra-mekka-skaber-debat
360 graders film om Mekka: http://interactive.aljazeera.com/aje/hajj360/index.html

At leve som muslim side 38-43, tekst 30 (om polygami) (Koranuddrag)

Sharia og hadith:
Side 34-37 og udvalgte hadithtekster s. 88-92 (Tekst 25 nr. 6, 10, 28)

Kopi med Koranens og hadiths ord om tørklædebrug

Filmklip: ”Dem fra niende” om danske skoleelever og forskelligt syn på tørklædebrug. Fra CFU DR1 2005. Afsnit 2, minuttal start -8.02.
Filmklip: "Men Gud. Hvad skal man tro på?" om muslimsk, svensk pige. Fra CFU, fra svensk tv, sendt på DR2 2006, minuttal 6.24-10.10.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Kristendom

KRISTENDOM

Grundbøger:
Allan Poulsen og Jakob Schow-Madsen: Kristendom i Nutid, 1998
Bibellæsning i GT og NT: www.bibelen.dk
Én tekst fra: Mennesket og Magterne - tekstsamling, red. Esben Andreasen m. fl., Gyldendal 1992 (MMT)

Læst materiale:
Kort overblik over jødedom og kristendom s. 133-136, Paulus: s. 135-136
Bibelens opbygning (GT, NT) og 2 bibelsyn: 137-139.

Bibelopslag og -læsning via www.bibelen.dk: 1. Mosebog kap 1 - kap. 2, vers 1-4 (Skabelsen/kosmologi og at Gud hviler på 7. dag), 1. Mos 17, 1-14 (Abrahams pagt med Gud og omskærelse), 2. Mos. 20, 1-21 (De 10 bud overbringes til Moses på Sinaibjerget), Lukasevangeliet kap 2, vers 1-21 (Juleevangeliet, Jesus er af Davids slægt dvs. Messiaspotentiale, jf. englene siger at Jesus = Kristus, Jesus omskæres 8 dage gammel), Apostlenes Gerninger i NT kapitel 9, vers 1-22 (Paulus' omvendelse).

Jesu opgør med de jødiske lovregler + Esajas: s. 52-62, 2. Mos 20, 1-21/De 10 bud,T.39, 40, 41, 42, 44, 45, T. 28/Esajas – Herrens lidende tjener, MMT s. 49 ”Jødernes ansvar for ikke-jøderne” (pdf)

Jesu forhold til udstødte. Lignelser: Tekst 46 s. 84-85/Lk 10, 25-37/Lignelsen om den barmhjertige samaritaner, Tekst 48 s.86-88/Svend Bjerg om den barmhjertige samaritaner, Tekst 55 s. 90-91/Lk 15, 11-32/Lignelsen om den fortabte søn. Om farisæer side 142 (under Partier og trosretninger), om Guds Rige s. 59-60.

Bjergprædikenen: Tekst 43 s. 83-84 uddrag af Matthæusevangeliet kap. 5/Bjergprædikenen
Afsnittet Næstekærlighed og tilgivelse s. 61- 62.

Billedanalyse: Titelforside til Chr. III’s første danske Bibel fra 1550 ”Lov og Evangelium” (pdf)

Ark med noter til Bjergprædikenen og Bibelforsiden.

Syndefaldsmyten (PROBLEMMYTEN): Tekst 5 s. 23-25/1. Mosebog 2,4-3,24
Dorothee Sölle: Syndefald, arbejde og kærlighed. Moderne fortolkning af syndefaldsmyten

Jesu død og opstandelse tekst 36 s. 77-81 (LØSNINGSMYTEN): Markusevangeliet kapitel 14, 15 og 16 læst i uddrag

Filmmateriale:
Abrahams Hus (2:3) om forskelle mellem abrahamsreligionerne hvad angår opfattelsen af Jesus, gudssyn og det religiøse skrifts status.


FILM:
"Prinsen af Egypten", animationsfilm, Dreamworks, 1998. Introduktion til Udvandringen af Egypten/Exodus og Moseskarakteren
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Buddhisme

BUDDHISME
Grundbøger
Esben Andreasen m.fl.: Mennesket og Magterne – en grundbog til religion, Gyldendal 2001 (MMG)
Esben Andreasen m.fl.: Mennesket og Magterne – en tekstsamling til religion,  Gyldendal 2001 (MMT)

Læst baggrundsmateriale:
MMG: s. 141-154 (kun de første to linjer s. 154)

Om Vajrayana/Diamantvejsbuddhisme/tibetansk buddhisme Danmark:
MMG s. 156 (kun afsnittet på 19 linjer om Vajrayana-buddhisme)

Udleveret ark (pdf/kopi) med håndskrevet skema om skandhaerne samt tegning og papirer vedr. samsara.

Læste tekster i MMT:
Tekst 5: Årsagskæden (s. 163)
Tekst 6: Ildprædikenen (s. 164-165)
Tekst 8: Genfødsel uden sjæl  (s. 167)

Internetarbejde om Etisk Råd, etiskraad.dk

Filmmateriale:
BBC-filmen "Buddhas liv". Fra CFU
Youtubeklip: Ritual med skabelse af sand-mandala og ritual om ødelæggelse af sand-mandala https://www.youtube.com/watch?v=_au5RCor55M
Film: "Diamantvejsbuddhismen i Danmark" https://www.youtube.com/watch?v=rMH8lpH1agg
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer