Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Ditte Loldrup Nielsen
Hold 2020 re/3abc (3abc re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til religion
Titel B Islam
Titel C Buddhisme
Titel D Kristendom
Titel E Religion i det senmoderne samfund

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)